Версія для друку

Увага! Атестація держслужбовців з української мови

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара надає платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою для осіб, які претендують на вступ на державну службу.

Університет, який має ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (серія АЕ № 527595 від 09.02.2015 р.) і відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» організує на базі Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфіації та факультету української та іноземної філології та мистецтвознавства атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Атестація – платна освітня послуга, вартість якої становить 650 грн для осіб, які обов’язково проходять атестацію; 35 грн – для осіб, яким перераховуються оцінка «відмінно» з української мови із документу про освіту. У разі успішного проходження атестації видається безстрокове посвідчення встановленого зразка.

Атестація проводиться не рідше одного разу на місяць, за графіком, який розміщується на порталі університету не пізніше ніж за тиждень до дати її проведення.

Перелік документів, необхідних для проходження атестації: заява встановленого зразка, паспорт громадянина України (оригінал та копія 1,2 сторінок і реєстрації), довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал та копія), копія свідоцтва про шлюб (за необхідності), атестат про загальну середню освіту та додаток до нього (оригінали та копії), диплом бакалавра (молодшого бакалавра) і додаток до нього (оригінали та копії), диплом магістра (спеціаліста) і додаток до нього (оригінали та копії).

Прийом документів за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 35, навч. корпус ДНУ №4, к. 28, тел.: (056) 744-53-74, 744-86-73, 745-54-23.

Ознайомитися із порядком проведення атестації можна у наступних додатках:

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. №301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. №818 «Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»

Графік проведення атестації на 2019 р.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube