До 100-річчя Alma Mater залишилося 174 днів
Версія для друку

Команда як головна цінність: Planexta + КЕФ = Успіх

8 грудня на кафедрі експериментальної фізики та фізики металів (КЕФ) факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем відбулася зустріч з випускниками кафедри – представниками міжнародної компанії Planexta. Вони розповіли студентам та викладачам про сучасні тенденції у галузі біотехнологій, медичної техніки та медичних інформаційних систем та продемонстрували, як навчальні курси кафедри формують унікальний комплекс знань та навичок, актуальний та затребуваний галуззю.

У сучасному світі інноваційні корпорації спираються на тісний контакт з університетським середовищем. Так, випускники Тетяна Боцьва та Дмитро Чернетченко зазначили, що на кафедрі експериментальної фізики та фізики металів ДНУ створені унікальні можливості для комплексної підготовки конкурентоспроможних фахівців для сучасного ринку інноваційних біотехнологій – наповнені актуальним змістом програми навчальних дисциплін, розвинена лабораторна база із сучасним вимірювальним обладнанням та комп’ютерними засобами апаратної та програмної обробки сигналів і, найважливіше, – залучення до освітнього процесу провідних фахівців галузі таких, як доцент М.М. Мілих, (засоби телемедицини, виробництво радіоелектронної апаратури), доцент В.М. Сарана (медична техніка та технології обробки біосигналів), доцент Є.М. Сніжко (комп’ютерні, нейронні та сенсорні мережі, автоматизована обробка багатовимірних даних).

У своєму виступі представниця Planexta Тетяна Боцьва (магістр випуску 2008 р., спеціалізація «комп’ютерна фізика») зазначила, що серед досягнень компанії, зокрема, перша у світі технологія реєстрації R-піків електрокардіограми з зап'ястя однієї руки для аналізу варіабельності серцевого ритму, унікальна хмарна система підтримки прийняття клінічних рішень у кардіології, безманжетне вимірювання артеріального тиску.

Варто відзначити, що унікальний творчий колектив інженерів-розробників Planexta на 75% складається з випускників та студентів кафедри експериментальної фізики ДНУ, які беруть участь у проектах компанії в рамках стажування. Саме вдале поєднання фундаментальних знань фізичних основ діагностичних методів, об’ємної та ґрунтовної підготовки з інженерних дисциплін та програмування привело команду до небаченого успіху – ЕКГ-браслет Sence був відзначений як революційна технологія у низці провідних міжнародних видань. Браслет став єдиним «розумним» пристроєм, що здатний визначати і відстежувати емоційні стани користувача, які найбільше на нього впливають. Це дозволяє скоригувати власну поведінку й звички таким чином, щоб уникати негативних станів і ефективно реалізовувати свій потенціал.

У розробці зазначених продуктів брали участь випускники-магістри спеціальності «Біотехнічні та медичні апарати і системи» випуску 2016 р. Марія Дев’яткіна та Олексій Гоман, а також нинішні студенти – магістри групи КА-15м-1 Андрій Воропай та Олег Цівань, магістри групи КА-16м-1 Євген Бойко та Олександр Бойко, Анастасія Лавренюк, Катерина Пустова, Богдан Чернявський.

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем
ДНУ ім. О. Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube