Версія для друку

Післядипломна освіта: особливості набору у 2016 році

Сучасна двохступенева вища освіта (бакалавр-магістр) на законодавчому рівні виключає можливість проведення освітнього процесу за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста після 2016 року. Раніше перепідготовка спеціалістів в університеті здійснювалася на базі повної вищої освіти (ОКР спеціаліста або освітнього ступеня магістра) будь-якої галузі знань чи спеціальності. По закінченні навчання випускник отримував диплом спеціаліста про перепідготовку. Зараз такого поняття освітньої послуги як перепідготовка в нормативних документах МОН України не визначено і скасована форма диплома спеціаліста про перепідготовку.

Тому при прийомі на навчання у 2016 році для категорії осіб, які мають вищу освіту ОКР спеціаліста або освітній ступень магістра і бажають опанувати іншу спеціальність, в університеті впроваджено в межах ліцензійних обсягів післядипломну підготовку фахівців ОКР спеціаліста за спеціальностями, які користуються попитом. При цьому в межах спеціальностей післядипломної підготовки впроваджуються освітні програми як форми спеціалізацій.

По закінченні навчання випускник отримує диплом спеціаліста встановленого зразка.

Варто зазначити, що у 2016 році Центр післядипломної освіти востаннє проводить набір для отримання вищої освіти ОКР спеціаліста за зручним графіком навчання у скорочені терміни без відриву від виробництва по заочній або вечірній формі за наступними спеціальностями:

- «Спеціальна освіта» (освітня програма «Корекційна освіта»);

- «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси і кредит»);

- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Економіка підприємства»);

- «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародна економіка»);

- «Філологія» (освітня програма «Мова і література» (англійська)).

Змінені також терміни набору на спеціальності післядипломної підготовки.

Відповідно до Правил прийому до університету вступна кампанія по прийому документів відбудеться з 6 по 14 липня 2016 року.

Встановлені наступні строки проведення:

- вступного іспиту з іноземної мови - 15-17 липня 2016 року,

- фахового вступного випробування – 18-22 липня 2016 року.

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування – 5 серпня 2016 року. Зарахування на навчання – до 30 серпня 2016 року.

За довідками звертатися до Центру післядипломної освіти університету за адресою: м. Дніпропетровськ, 49044, пр. К.Маркса, 35, корпус ДНУ №4, к. 28, тел.: (056) 744-53-74, (056) 744-56-63.

Центр післядипломної освіти
ДНУ ім. О. Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube