ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.14, спеціальності 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія», 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.14 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук була затверджена наказом ВАК України № 414 від 29 червня 1995 р. Рада має право проводити захисти дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія; 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. З моменту створення ради і до 2015 р. було успішно захищено 46 докторських і 191 кандидатських дисертацій.

Голова ради - доктор історичних наук, професор Іваненко Валентин Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ імені Олеся Гончара.

Заступник голови - доктор історичних наук, професор Світленко Сергій Іванович, декан історичного факультету ДНУ імені Олеся Гончара.

Учений секретар – кандидат історичних наук, доцент Бойко Олег Вікторович, доцент кафедри східноєвропейської історії ДНУ імені Олеся Гончара.

Члени ради:

д.і.н., проф. Бородін Євгеній Іванович;

д.і.н, проф. Венгер Наталія Вікторівна;

д.і.н. проф. Журба Олег Іванович;

д.і.н., проф. Калашніков Віктор Михайлович;

д.і.н., проф. Ковальова Ірина Федорівна;

д.і.н., проф. Кривчик Геннадій Георгійович;

д.і.н., проф. Марков Карло Анатолійович;

д.і.н., проф. Нікілєв Олександр Федорович;

д.і.н., проф. Савчук Варфоломій Степанович;

д.і.н., проф. Станчев Михайло Георгійович;

д.і.н., проф. Стецкевич Віталій Вікторович;

д.і.н., проф. Ченцов Віктор Васильович;

д.і.н., проф. Швидько Ганна Кирилівна;

д.і.н., проф. Шляхов Олексій Борисович;

д.і.н., проф. Якунін Віктор Кузьмич;

д.і.н., проф. Яровий Валерій Іванович.

 

Контакти:

Електронна пошта: boyaoleg@ukr.net

Телефони: +38-056-374-98-03 (голова ради);

                   +38-056-374-98-61 (вчений секретар).

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 21 жовтня 2015 р. (протокол № 14) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Вовк Ольги Ігорівни на тему: «В. Н. Каразін (1773–1842) в історико-біографічних наративах», спеціальність 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Журбу Олега Івановича; кандидата історичних наук, доцента Філіппенка Ростислава Ігоровича Захист відбудеться 24.02.2016 р. за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 15 листопада 2015 р. (протокол № 15) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Шаталова Дениса Валерійовича на тему: «Українське козацтво у суспільній думці другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст.», спеціальність 07.00.01 - історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України Толочка Олексія Петровича; кандидата історичних наук, доцента Галя Богдана Олександровича Захист відбудеться 24.02.2016 р. за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 24 лютого 2016 р. (протокол № 16) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Нікітенко Анастасії Ігорівни на тему: «Подружнє життя народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України (60 – 80-ті рр. ХІХ ст.)», спеціальність 07.00.01 - історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Присяжнюка Юрія Петровича; кандидата історичних наук, доцента Товстоляк Надію Миколаївну. Захист відбудеться 22.06.2016 р. за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 28 вересня 2016 р. (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Павленко Світлани Сергіївни на тему: «Консульські установи в системі російсько-японських відносин (1850-ті рр. – 1917 р.)», спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Трояна Сергія Станіславовича; кандидата історичних наук, доцента Фалька Сергія Анатолійовича. Захист відбудеться 4.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 28 вересня 2016 р. (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Скирди Ірини Миколаївни на тему: «ХІІ Археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення», спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Богдашину Олену Миколаївну; кандидата історичних наук, Бекетову Валентину Михайлівну. Захист відбудеться 28.12.2016 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 28 вересня 2016 р. (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Сніди Євгенія Олеговича на тему: «Катеринославська єпархія Російської православної церкви у суспільно-політичних процесах 1917–1920 рр.», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Тригуба Олександра Петровича; кандидата історичних наук Буланову Наталію Миколаївну. Захист відбудеться 12.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 28 вересня 2016 р. (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Якімової Ірини Володимирівни на тему: «Феномен гендерної археології на теренах України на зламі епох (друга половина ХІХ– 1930-ті рр.)», спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Колесник Ірину Іванівну; кандидата історичних наук Ляшко Світлану Миколаївну. Захист відбудеться 11.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 жовтня 2016 р. (протокол № 19) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Кочергіна Ігоря Олександровича на тему: «Катеринославське дворянство в умовах трансформації соціальних відносин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Присяжнюка Юрія Петровича; доктора історичних наук, професора Темірову Надію Романівну; доктора історичних наук, професора Шляхова Олексія Борисовича. Захист відбудеться 29.12.2016 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 жовтня 2016 р. (протокол № 19) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Рачкова Євгена Сергійовича на тему: «Емблеми класичних університетів України кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: генезис, класифікація, функції», спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Журбу Олега Івановича; кандидата історичних наук, доцента Філіппенка Ростислава Ігоровича. Захист відбудеться 28.12.2016 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 жовтня 2016 р. (протокол № 19) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Медведовської Анни Федорівни на тему: «Голокост в Україні в суспільній думці кінця ХХ – початку ХХІ ст.», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Касьянова Георгія Володимировича; кандидата історичних наук Щупака Ігоря Яковича. Захист відбудеться 4.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 жовтня 2016 р. (протокол № 19) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Медяника Вадима Юрійовича на тему: «Підприємницька, наукова та громадсько-політична діяльність М. Ф. фон Дітмара (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Турченко Галину Федорівну; кандидата історичних наук, доцента Перетокіна Андрія Геннадійовича. Захист відбудеться 11.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 12 жовтня 2016 р. (протокол № 19) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Терновського Андрія Миколайовича на тему: «Діяльність винищувальних батальйонів у Дніпропетровській області в 1941–1945 роках», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено Доктора історичних наук, професора Трофимовича Володимира Васильовича; кандидата історичних наук, доцента Погорєлова Анатолія Анатолійовича. Захист відбудеться 12.01.2017 р. за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 16 листопада 2016 р. (протокол № 20) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Усенко Ольги Вікторівни на тему: «Проблема давньоруського язичництва в українській та російській історіографії другої половини XVIII – XX ст.», спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Посохова Сергія Івановича; доктора історичних наук, професора Василенка Віталія Олександровича. Захист відбудеться 31.01.2017 р за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 16 листопада 2016 р. (протокол № 20) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Чирука Святослава Володимировича на тему: «Лютеранські колонії Південної України кінця XVIII - початку ХХ ст.: історико-демографічний аспект», спеціальність 07.00.01 – історія України. Офіційними опонентами призначено доктора історичних наук, професора Волошина Юрія Володимировича; кандидата історичних наук, доцента Бойкова Олега Юрійовича. Захист відбудеться 31.01.2017 р за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Шевченка, 1, ауд. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента