ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Universum Historiae et Archeologiae

The Universe of History and Archeology
Універсум історії та археології
Универсум истории и археологии
ISSN 2664–9950 (Print) ISSN 2707–6385 (Online)

Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. DOI: 10.15421/2621042901

Федорченко О. В. (Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ), Камінська О. А. (Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ). Забытые служащие: социокультурная характеристика низших служащих Одесского почтово‑телеграфного округа в конце XIX – начале XX вв. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 5–18. DOI: 10.15421/26210405.
Завантажити

Кривоконь О. Г. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), Козоріз В. П. (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). Передумови тракторизації на теренах України на початку ХХ сторіччя. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 19–31. DOI: 10.15421/26210406.
Завантажити

Мосюкова Н. Г. (Національна металургійна академія України). Антирелігійна політика більшовицької влади на початку 1920‑х рр. (на прикладі римо‑католиків Катеринослава). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 32–42. DOI: 10.15421/26210407.
Завантажити

Каденюк О. С. (Подільський державний аграрно‑технічний університет), Нестеренко В. А. (Подільський державний аграрно‑технічний університет). Діяльність спортивних осередків на Поділлі у 1920–1930‑х рр. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 43–53. DOI: 10.15421/26210408.
Завантажити

Іваненко В. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Професор історії Віталій Стецкевич: нотатки до інтелектуального портрета. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 54–65. DOI: 10.15421/26210409.
Завантажити

Кривчик Г. Г. (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна). Коронавірус і політична «турбулентність» в Україні у 2020 році. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 66–78. DOI: 10.15421/26210410.
Завантажити

Котиченко А. А. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Варшавський університет). Повсякденне життя та світ праці польських лікарів міжвоєнного часу: за матеріалами щоденників. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 80–88. DOI: 10.15421/26210411.
Завантажити

Georgieva M. D. (National University of Transport, Kyiv). Mechanisms of State Agrarian Policy in the Field of Logistics of Bulgarian Agricultural Enterprises (1991–2007). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Dnipro, 2021. Vol. 4(29), issue 1, pp. 89–99. DOI: 10.15421/26210413.
Завантажити

Sorokivska-Obikhod А. I. (Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy). Information operations as the main component of Russian aggression against Georgia in August 2008.. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Dnipro, 2021. Vol. 4(29), issue 1, pp. 100–109. DOI: 10.15421/26210414.
Завантажити

Посунько О. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Історія судочинства кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. на теренах Південної України у епістолярних джерелах. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 111–120. DOI: 10.15421/26210403.
Завантажити

Яценко В. Я. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Монографія Д. Я. Самоквасова «Древние города России» (1873 р.) у світлі критики Ф. І. Леонтовича. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 121–135. DOI: 10.15421/26210404.
Завантажити

Журба О. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), Литвинова Т. Ф. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Союз інтелектуальної та соціальної історії в історичних дослідженнях. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 136–146. DOI: 10.15421/26210401.
Завантажити

Алєксєєв О. О. (Запорізький національний університет). Селянська мемуаристика Південної України ХХ ст.: просопографічний підхід. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 147–155. DOI: 10.15421/26210402.
Завантажити

Аністратенко Т. П. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Доктрина Трумена 1947 року в оцінках російських дослідників. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 156–171. DOI: 10.15421/26210412.
Завантажити

Маріна З. П. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Курган енеоліту‑бронзового віку біля с. Катеринівка у Середньому Присамар’ї. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2021. Т. 4 (29). Вип. 1. С. 173–182. DOI: 10.15421/26210415.
Завантажити

Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3 (28). Вип. 2. DOI: 10.15421/2620032802

Кочергін І. О. (Український інститут національної пам’яті, м. Київ). Дворянський рід Леонових в історії Катеринославщини. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 5–21. DOI: 10.15421/26200201.
Завантажити

Буланий М. Ю. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Конвертовані євреї: міжпоколіннєві особливості зміни ідентичності у діяльності родини Позенів. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 22–33. DOI: 10.15421/26200202.
Завантажити

Стецюк В. Б., Філінюк А. Г. (Кам’янець‑Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Російська армія у Правобережній Україні: специфіка соціального та політико‑ідеологічного впливу на дітей і молодь наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 34–45. DOI: 10.15421/26200203.
Завантажити

Лучка Л. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Бібліотека Катеринославського наукового товариства: історія заснування та подальша доля. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 46–52. DOI: 10.15421/26200204.
Завантажити

Діанова Н. М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Катеринославська духовна семінарія на тлі історичних реалій початку ХХ ст. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 53–60. DOI: 10.15421/26200205.
Завантажити

Темірова Н. Р., Петрова І. В. (Донецький національний університет імені Василя Стуса). Знесені вихором революції: руйнування великих поміщицьких господарств в Україні у 1917 – на початку 1920‑х рр. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 61–70. DOI: 10.15421/26200206.
Завантажити

Полтавець Н. В. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Театральне життя на селі – новий вид дозвілля селянської молоді у 1920‑х роках. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 71–80. DOI: 10.15421/26200207.

Завантажити

Якубовський І. В. (Інститут дослідження Голодомору Національного музею Голодомору‑геноциду). Еволюція підходів влади до надання продовольчої допомоги / позики під час Голодомору 1932–1933 рр. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 81–93. DOI: 10.15421/26200208.
Завантажити

Бут О. М. , Мєлєкєсцев К. І. (Донецький національний університет імені Василя Стуса). Господарники цукрової промисловості Поділля в умовах сталінської боротьби за "монобільшість" у радянському суспільстві. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 94-106. DOI: 10.15421/26200209.
Завантажити

Бойко О. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Радянські репресії проти духовенства і віруючих Дніпропетровщини у 1939–1942 рр. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 107–120. DOI: 10.15421/26200210.
Завантажити

Гончаренко О. М. (ДВНЗ «Переяслав‑ Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»), Потильчак О. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Повсякденне життя працівників місцевої поліції Київщини в умовах нацистської окупації (1941–1943 рр.): побутові та соціально‑професійні аспекти. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 121–137. DOI: 10.15421/26200211.
Завантажити

Стельмах С. П. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Націоналізм і транснаціональний раціоналізм Георга Зіммеля. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 139–149. DOI: 10.15421/26200212.
Завантажити

Шеремет В. Я. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Марксизм, націоналізм та модернізаційні процеси у Східній Європі середини ХІХ – початку ХХ століття. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 150–161. DOI: 10.15421/26200213.
Завантажити

Світленко С. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Ментальний простір запорозьких козаків в уявленнях Дмитра Яворницького. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 163-177. DOI: 10.15421/26200214
Завантажити

Буланова Н. М. (Музей історії міста Кам’янське) Олекса Коваленко та Максим Рильський: дискурс взаємин в епістолярному діалозі. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 2. С. 178-187. DOI: 10.15421/26200215
Завантажити

Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. DOI: 10.15421/2620032801.
Завантажити

Ivanenko V. V. (Oles Honchar Dnipro National University), Kryvchyk H. H., Nakashydze I. S. (Dnipro National University of Railway Transport Named after Academician V. Lazaryan). Methodology as a tool of historical knowledge: relevant about the obvious. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Dnipro, 2020. Vol. 3(28). Issue. 1, pp. 5–14. DOI: 10.15421/26200101.
Завантажити

Богдашина О. М. (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), Куделко С. М. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Харківський класичний університет і Харківський інститут народної освіти: проблеми спадкоємності (історіографічні сюжети): до 100‑річчя реформи університетської освіти в Україні. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. С. 16–27. DOI: 10.15421/26200102.
Завантажити

Вергунов В. А. (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека). Галузеві ініціативи Полтавського товариства сільського господарства (1865–1920 рр.) в аграрному секторі країни. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. С. 26–40. DOI: 10.15421/26200103.
Завантажити

Чуткий А. І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Академічний союз студентів Київського комерційного інституту початку XX ст. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. С. 41–59. DOI: 10.15421/26200104.
Завантажити

Котляр Ю. В. (Чорноморський національний університет імені Петра Могили). Жінки Півдня України у селянських повстаннях першої третини ХХ ст. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. С. 60–69. DOI: 10.15421/26200105.
Завантажити

Комарніцький О. Б. (Кам’янець‑Подільський національний університет імені Івана Огієнка), Комарніцька Л. М. (Подільський спеціальний навчально‑реабілітаційний соціально‑економічний коледж), Завадська І. М. (Подільський державний аграрно‑технічний університет). Студентство Катеринославського інституту народної освіти в умовах формування тоталітарної системи. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. С. 70–80. DOI: 10.15421/26200106.
Завантажити

Гончаренко О. М. (ДВНЗ "Переяслав‑Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"). "Розплата за зрадництво": спроби соціальної інтеграції колишніх працівників місцевої поліції гебітскомісаріату "Біла Церква" Райхскомісаріату "Україна" в повоєнне радянське суспільство (друга половина 40‑х – 50‑ті рр. ХХ ст.). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. С. 81–92. DOI: 10.15421/26200107.
Завантажити

Robak I. Yu., Demochko H. L., Alkov V. A. (Kharkiv National Medical University). The last dean (celebrating professor J. R. Pensky’s 160th anniversary). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Dnipro, 2020. Vol. 3(28). Issue. 1, pp. 93–102. DOI: 10.15421/26200108.
Завантажити

Кривоконь О. Г. (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"). Внесок Ю. В. Бакумова у розвиток вітчизняної електротехнічної промисловості. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. С. 103–114. DOI: 10.15421/26200109.
Завантажити

Barash Y. S., Vlasova T. I.,  Martseniuk L. V., Charkina T. U.  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan). The origin of the Crimean Karaims and transformations of Karaism in the hermeneutic circle of history interpretation. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Dnipro, 2020. Vol. 3(28). Issue. 1, pp. 116–124. DOI: 10.15421/26200110.
Завантажити

Чернікова Н. С. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), Карпань І. С. (Дніпровська академія неперервної освіти). О. О. Бобринський і Державна дума: погляди та діяльність. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. С. 125–138. DOI: 10.15421/26200111.
Завантажити

Rozovyk O. D.  (Bogomolets National Medical University). The eviction of Polish and German population from the border regions of the Ukrainian SSR to the Kazakh SSR in 1935–1936. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Dnipro, 2020. Vol. 3(28). Issue. 1, pp. 139–150. DOI: 10.15421/26200112.
Завантажити

Подобєд О. А. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Перші кроки нових австралійців з України на Terra Australis (кінець 1940 – перша половина 1950‑х рр.). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. С. 151–162. DOI: 10.15421/26200113.
Завантажити

Ковальков О. Л. (Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка). Підтримка афганського Руху Опору Адміністрацією Президента США Дж. Картера (1978–1980). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. С. 163–175. DOI: 10.15421/26200114.
Завантажити

Скакальська І. Б.(Кременецька обласна гуманітарно‑педагогічна академія ім. Тараса Шевченка). Інноваційні підходи до викладання археології у вищій школі. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2020. Т. 3(28). Вип. 1. С. 176–187. DOI: 10.15421/26200115.
Завантажити

Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. DOI: 10.15421/2619022702.
Завантажити

Орлик В. М. (Центральноукраїнський національний технічний університет), Орлик С. В. (Центральноукраїнський національний технічний університет). Теоретико‑методологічні та джерелознавчі проблеми економічної історії України. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 5-24. DOI: 10.15421/26190201.
Завантажити

Радченко Л. О. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Посилення політичної складової в антиурядових акціях студентів Наддніпрянської України (90‑ті рр. ХІΧ ст. – початок ХΧ ст.). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 26-43. DOI: 10.15421/26190202.
Завантажити

Архірейський Д. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), Буланова А. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Повстанство Катеринославщини у 1920−1921 рр. за "Звітом Катеринославської губернської надзвичайної комісії". Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 44-55. DOI: 10.15421/26190203.
Завантажити

Рябченко О. Л. (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), Кушлакова Н. М. (Західнодонбаський інститут "ПрАТ ВНЗ МАУП"), Савчук В. С. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). "Моя подорож за кордон дасть безумовно позитивні наслідки…". Закордонні відрядження викладачів вищих навчальних закладів УСРР у 1920‑ті – на початку 1930‑х рр. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 56-71. DOI: 10.15421/26190204.
Завантажити

Малиніна Т. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). Травматизм і проблеми техніки безпеки у студентських будівельних загонах Харківщини 50‑80‑х рр. ХХ ст. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 72-82. DOI: 10.15421/26190205.
Завантажити

Бородін Є. І. (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України). Становлення публічно‑управлінської освіти в Україні (90‑ті рр. ХХ ст.). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 83-94. DOI: 10.15421/26190206.
Завантажити

Кривчик Г. Г. (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна). Децентралізація української влади: концепція, впровадження, результати її першого етапу ( 2014‑2018 рр.). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 95-106. DOI: 10.15421/26190207.
Завантажити

Коцур В. П. (ДВНЗ "Переяслав‑Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди"), Бойко-Гагарін А. С. (Національний музей історії України). Державна політика протидії фальшивомонетництву в Російській імперії ХІХ – початку ХХ ст. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 108-124. DOI: 10.15421/26190208.
Завантажити

Венгер Н. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Хазяїн регіону: Йоганн Корніс та колонізаційні процеси на Південному Заході Російської імперії (перша половина ХІХ ст.) . Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 125-140. DOI: 10.15421/26190209.
Завантажити

Шандра І. О. (Харківська державна академія культури). Установи та організації сприяння експорту в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 141-162. DOI: 10.15421/26190210.
Завантажити

Міронова І. С. (Чорноморський національний університет імені Петра Могили). Боротьба за юридичні права жінок у Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 163-175. DOI: 10.15421/26190211.
Завантажити

Кіндюк Б. В. (Одеський державний університет внутрішніх справ), Кельман М. С. (Національний університет "Львівська політехніка"), Патлачук В. Н. (Національний університет державної фіскальної служби України), Патлачук О. В. (Краматорський економіко‑гуманітарний інститут). Історія та соціально‑політичні умови підготовки польських Конституцій з 1919‑го по 1997 р. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 176-184. DOI: 10.15421/26190212.
Завантажити

Бороденко О. А. (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка). Метричні книги як джерело у вивченні шлюбності другої половини ХVІІІ ‒ першої половини ХІХ століття: можливі дослідницькі ризики. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 186-197. DOI: 10.15421/26190213.
Завантажити

Грищенко К. С. (Дніпропетровський національний історичний музей імені Д. І. Яворницького). Карикатура в російській публіцистиці другої половини XIX ст.: за матеріалами М. Б. Герсеванова. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 198-204. DOI: 10.15421/26190214.
Завантажити

Литвинова Т. Ф. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Cоціальні конфлікти в Україні ХІХ ст. в історіографії та джерелах. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 205-213. DOI: 10.15421/26190215.
Завантажити

Журба О. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Історія Катеринослава в історіографії ХІХ – початку ХХ століття. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 214-223. DOI: 10.15421/26190216.
Завантажити

Миколенко Д. В. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Як Фердинанд І Саксен‑Кобург‑Готський став французом? Особливості висвітлення діяльності болгарського монарха в історіографії Російської імперії. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 224-233. DOI: 10.15421/26190217.
Завантажити

Коцур Н. І. (ДВНЗ "Переяслав‑Хмельницький держаний педагогічний університет імені Григорія Сковороди").  Гігієнічна наука на теренах України в умовах соціально‑політичних трансформацій другої половини ХІХ – 20‑х рр. ХХ століття: історіографія. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 234-251. DOI: 10.15421/26190218.
Завантажити

Войцеховська Т. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Козацькі літописи Самовидця, Г. Граб'янки та С. Величка у студіях радянської історіографії. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 252-261. DOI: 10.15421/26190219.
Завантажити

Кравченко Є. О. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Радянська статистика як історичне джерело. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 262-270. DOI: 10.15421/26190220.
Завантажити

Маріна З. П. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), Ромашко О. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Курганы энеолита ‑ раннего железного века у с. Калиновка в Днепровском Надпорожье. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 2. С. 272-284. DOI: 10.15421/26190221.
Завантажити

Бородай І. С. (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України). Серійні видання як джерела дослідження історії сільськогосподарської дослідної справи в Україні. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С.194–204. DOI: 10.15421/26190116.
Завантажити

Годжал С. С. (Національний університет «Острозька академія»). Праця Марка Антоновича в Українській вільній академії наук (США). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). С. 184–193. Вип. 1. DOI: 10.15421/26190115.
Завантажити

Земський Ю. С. (Хмельницький національний університет), Дячок В. В. (Хмельницький національний університет). Наративні джерела щодо дипломатичної гри Європейських країн навколо подій Польського повстання 1863 року. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 175–183. DOI: 10.15421/26190114.
Завантажити

Перетокін А. Г. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Історіографічна традиція у висвітленні розвитку буржуазії в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). С. 164–174. Вип. 1. DOI: 10.15421/26190113.
Завантажити

Посунько О. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Інформаційні можливості судово-слідчої документації кінця XVIII – початку ХІХ ст. для дослідження історії повсякдення Південної України. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 149–163. DOI: 10.15421/26190112.
Завантажити

Олійник О. В. (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника). Діяльність підпільного Українського Червоного Хреста в лавах УПА на території Галичини в 1943–1944 рр. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 139–147. DOI: 10.15421/26190111.
Завантажити

Савчук В. С. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), Кушлакова Н. М. (Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом»), Рябченко О. Л. (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Дніпропетровський Інститут соціального виховання: виникнення, трансформації, наслідки. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). С. 125–138. Вип. 1. DOI: 10.15421/26190110.
Завантажити

Телячий Ю. В. (Державна служба якості освіти України), Адамський В. Р. (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія), Крищук Б. С. (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). Проблема еміграції та депортації у долі академічної спільноти Камʼянець-Подільського державного українського університету. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). С. 109–124. Вип. 1. DOI: 10.15421/26190109.
Завантажити

Романюк Н. Й. (Житомирський національний агроекологічний університет). Роль підприємців і підприємництва в економічній модернізації Південно-Східної України: 1861–1914 рр. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С.97–108. DOI: 10.15421/26190108.
Завантажити

Шляхов О. Б. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Етносоціальні спільноти Катеринославщини в умовах індустріалізації та урбанізації кінця ХІХ – початку ХХ ст. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 84–96. DOI: 10.15421/26190107.
Завантажити

Близняк М. Б. (Національний університет «Острозька академія). Регламентація економічної діяльності єврейської громади на Волині у середині XVIII століття (епізод 1759 р. з міської метрики Любара). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 70–83. DOI: 10.15421/26190106.
Завантажити

Святець Ю. А. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Цифрові джерела в дослідницьких практиках істориків: теоретико-методологічний аспект. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 47–68. DOI: 10.15421/26190105.
Завантажити

Лучка Л. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Професор М. П. Ковальський і бібліотека: інтелектуальні взаємозвʼязки. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 40–45. DOI: 10.15421/26190104.
Завантажити

Мельник О. В. (Торчинський народний історичний музей імені Г. Гуртового), Трофимович В. В. (Національний університет «Острозька академія»), Трофимович Л. В. (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). Праця Миколи Ковальського у львівському Музеї етнографії та художнього промислу (1959 – 1963 рр.). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). С. 25–39. Вип. 1. DOI: 10.15421/26190103.
Завантажити

Світленко С. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Відродження і збереження історичної памʼяті у творчій спадщині професора М. П. Ковальського. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 13–24. DOI: 10.15421/26190102.
Завантажити

Іваненко В. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Метр української медієвістики (з ювілейних спогадів про професора М. П. Ковальського). Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 5–12. DOI: 10.15421/26190101.
Завантажити

Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. DOI: 10.15421/2619022701. uha.dp.ua/index.php/UHA/issue/view/2
Завантажити

Маріна З. П., Ромашко О. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Археологічні розвідки в Дніпропетровській області у 2017 р. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 137–146. DOI: 10.15421/2611816.
Завантажити

Стрільчук М. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Голокост в Україні: історіографічний аспект. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 128–136. DOI: 10.15421/2611815.
Завантажити

Лучка Л. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Бібліотечна діяльність Катеринославської вченої архівної комісії: до 115-річчя створення. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 123–127. DOI: 10.15421/2611814.
Завантажити

Воронов В. І. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Листування Т. Г. Шевченка з братами Лазаревськими. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). С. 110–122. Вип. 1-2. DOI: 10.15421/2611813.
Завантажити

Руднев М. А. (Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара). «Идеологическое обличье» М. П. Погодина в дооктябрьской и советской историографии: основные вехи оценочной трактовки. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 102–109. DOI: 10.15421/2611812.
Завантажити

Войцеховська Т. В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Археографічні публікації козацьких «літописів» протягом ХVІІІ–ХХІ століть. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 94–101. DOI: 10.15421/2611811.
Завантажити

Ковальков О. Л. (Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка). «Афганське питання» в роботі Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН в січні 1980 р. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). С. 81–93. Вип. 1-2. DOI: 10.15421/2611810.
Завантажити

Каковкіна О. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Дипломатична діяльність Народної Республіки Болгарії в Україні за матеріалами Центрального державного архіву громадських об’єднань України. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 68–80. DOI: 10.15421/2611809.
Завантажити

Лавренко В. С. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Образи євреїв уявних російської адміністрації та суспільства прифронтової зони в роки Першої світової. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 56–67. DOI: 10.15421/2611808.
Завантажити

Holovina O. V. (Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs). The specifics of shaping the national and political identities in Ukrainian society: history and modernity. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Dnipro, 2018. Vol. 1(26). Issues 1-2. P. 51–55. DOI: 10.15421/2611807.
Завантажити

Антоняк І. П. (Львівський національний університет імені Івана Франка). Організаційні аспекти функціонування вищої історичної освіти у Львові (1944−1957 рр.). Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 44–50. DOI: 10.15421/2611806.
Завантажити

Архірейський Д. В., Дубінська К. О. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Катеринославська (Дніпропетровська) партійна школа (1920–1933) в контексті становлення радянської ідеології. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 36–43. DOI: 10.15421/2611805.
Завантажити

Глодя Т. А. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Штрихи до портрета Сергія Бачинського. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 29–35. DOI: 10.15421/2611804.
Завантажити

Якименко Л. І. (КВНЗ «Дніпровська академія неперервної освіти») Дворянство Лівобережної України середини ХІХ ст.: проблема визначення кількісного складу. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2019. Т. 2(27). Вип. 1. С. 23–28. DOI: 10.15421/2611803.
Завантажити

Посунько О. М. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Перший предводитель катеринославського дворянства К. Лалош: сюжети до біографії крізь призму судового процесу. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 14-22.  DOI: 10.15421/2611802.
Завантажити

Світленко С. І., Шляхов О. Б. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). До 70-річчя від дня народження професора В. В. Іваненка. Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. С. 4-13. DOI: 10.15421/2611801.
Завантажити

Universum Historiae et Archaeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. Дніпро, 2018. Т. 1(26). Вип. 1-2. DOI: 10.15421/26118012612. uha.dp.ua/index.php/UHA/issue/view/1
Завантажити