Версія для друку

Міжнародна школа-семінар «Нова фізика і квантова хромодинаміка у зовнішніх умовах»

3-6 травня у Дніпропетровському національному університеті проходила міжнародна школа-семінар «Нова фізика і квантова хромодинаміка у зовнішніх умовах», на якій обговорювалися проблеми сучасної фізики елементарних частинок високих енегрій. Ініціатором її проведення стала кафедра квантової макрофізики ДНУ. Серед офіційних організаторів школи також Інститут теоретичной фізики ім. О.І. Ахієзара Національного наукового центру, Харківський фізико-технічний інститут і філія Міжнародного центру теоретичної фізики (ICTP, Триєст, Італія) при Гомельському державному технічному університеті ім. Павла Сухого (Білорусь). Школа проводилась при фінансовій і організаційній підтримці Державної адміністрації Дніпропетровської області і компаній Абсолютист і Алеф (Дніпропетровськ).

Наукова програма семінару була присвячена обговоренню актуальних проблем фізики високих енергій – пошук сигналів нових важких елементарних частинок у процесах розсіянні, квантова хромодинвміка при високій температурі і фазовий перехід деконфайтменту кварків, квантова теорія поля при високій температурі, квантовоелектродинамічні процеси у зовнішних умовах, фізичні процеси у густому ядерному середовищі.

Зараз ці питання стали особливо актуальними у зв’язку із тим, що в цьому році планується до запуску у Європейському центрі ядерних досліджень (Женева, Швейцарія) нового надпотужного прискорювача гадронів на зустрічних пучках. Гадрони – це елементарні частинки, що відповідають за формування ядерної матерії. Основним завданням експериментів будуть пошуки нових явищ природи, станів матерії при високих енергіях, які відповідають температурам, процесам, що мали місце на ранніх етапах еволюції всесвіту. Велике значення для формування наукових програм відіграє сучасна теорія поля і елементарних частинок, які утворюють підгрунтя для цих експериментів.

Дослідження буде спрямоване на пошуки сигналів нової фізика високих енергій- нових станів речовини, нових елементарних частинок, що відповідають ранішнім етапам еволюції всесвіту. Для того, щоб отримати уявлення про грандіозність проекту відмітемо, що енергії протонів, що будуть приводити до зіткнення будуть у декілька тисяч разів перевищувати енергії спокою протона. Після зіткнення в малій області просотору вся ця колосальна енергія буде витрачена на народження нових частинок різного типу, з різними масами. В тому числі, як очікують дослідники, і нових частинок з великою масою, які раніше не спостерігалися в експериментах. Звичайно, більшість народжених частинок, буде вже відомими частинками з невеликою масою. Народження нових важких частинок є досить рідкою подією, яку надзвичайно важко віділити на фону лавини сигналів легких частинок. Тому наразі з власне проскорювачем надзвичаийно важливо побудувати детектори, здаттні виділити нові об’єкти. Пошуки сигналів цих рідких подій також потребують величезних комп’ютерних ресурсів, об’єм яких перевищую технічні можливості окремих країн, учасниць проекту. Тому для розв’язання цих задач створено розгалужену мережу, яка забезпечить можливість прийняти участь в обровці експериментальних даних лабораторім, науковим групам з різних країн. Таким чином, це є дійсно міжнародний грандіозний проект 21 віку. Його досягнення важко навіть точно передбачити і переоцінити. Окрім чисто наукових результатів, виконання проекту привнесе нові технологічні здобутки, які будуть використані для розвитку систем телекомунікацій, збереження і обробки інформації, електроніки електротехніки і багато іншого. Як очікується, фактично, буде відкрито напрямок новим науковим дослідження у фізиці високих енергій і визначені її обрії на десятки років вперед.

У роботі школи-семінару взяли участь відомі вчені з України, Росії, Білорусі, Австрії та Німеччини. Серед учасників член-кореспондент НАН України Микола Шульга (м. Харків, НЦ ХФТІ ), член-кореспонтент РАН Михайло Висоцький ( Росія, м. Москва, ІТЕФ), відомі вченні Михайло Полікарпов ( Росія, м. Москва, ІТЕФ), Олександр Панков (Білорусь, м. Гомель, філія МЦТФ), Міхаел Бордаг (Німеччина, Університет м. Лейпцига), Міхаел Ілгенфріц (Німеччина, Гумбольд-Університет м, Берлін), Юрій Сінюков (м. Києв. ІТФ), Олег Тєряєв (Росія, Дубна, ОІЯД), Манфред Фабер (Австрія, Відень, Інститут ядерної фізики, Віденьський технічний університет), та багато іншіх відомих акативно працюючих фізиків.

Зібрання у Придніпров’ї такого високоповажного представництва фізиків-теоретиків - подія неординарна і в той же час не випадкова. Справа в тому, що в ДНУ склалася, плідно працює і розвивається потужна школа з квантової теорії поля і фізики елементарних частинок. Кафедра теоретичної фізики була відкрита 80 років тому. Вона була першою спеціалізуючою кафедру в університеті, а кафедра квантоіої макрофізика була створена на її базі 15 років тому назад. Загальним підходом до підготовки теоретиків в ДНУ стало ґрунтовне вивчення класичної і квантової теорії поля, що отримало перевірку часом. Випускники ДНУ працюють у багатьох провідних наукових установах України, Росії. Наприклад, у Інституті Теоретичної Фізики НАН Украіни м. Київ ( зав. відділом високих густин енергії проф. Зинов’єв Г.М., провідні наукові співробітники докори наук, Синюков Ю.М., Борисенко О.А. та інші), у Об’єднаному Інституті Ядерних Досліджень Дубна, Росія ( заступник директора Лабораторії Теоретичної Фізики Сорін О.С., завідувач сектором Теряєв О.С., провідний науковий співробітник Кривонос С.М., та інші), та іншіх наукових і освітніх установах. Зокрема, значна частина викладачів кафедр фізики різних вузів Придніпровського регіону укомплектована випускниками-теоретиками ДНУ.

Школа-семінар у Дніпропетровському національному університеті ставила за мету не тільки ознайомити учасників із завданнями проекту, відомими науковими результатами фізики високих енергій, а також об’єднання зусиль фахівців для розв’язання конкретних наукових задач сьогодення, оформлення власного внеску у світоову науку. Лектори школи є провідними фахівцями у галузі пошуку сигналів нової фізики та у квантовій хромодинаміці – сучасній теоріїї сильних взаємодій, які діють на ядерному та суб’ядерному рівні. Пошуку станів матерії, обумовлених цими взаємодіями, буде присвячена значна частина експериментів, що плануються до виконання на великому гадронному колайдері. Участь у роботі школи великої кількості молодих науковців відкриває перспективу для розвитку сучасної фундаментальної фізики в Україні і, зокрема, в Придніпров’ї. Можливо сподіватися на нові вагомі наукові результати у майбутньому.

Кафедра квантової макрофізики ДНУ


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram