Версія для друку

„На вічному березі любові...”

Дніпропетровський національний університет завжди пам’ятає та вшановує своїх славетних випускників. Традиційні Гончарівські читання „На вічному березі любові...”, присвячені дню народження великого письменника, випускника ДНУ Олеся Гончара, відбулися в Науковій бібліотеці університету, що носить уславлене ім’я митця.

Кожне проведення читань, окрилене новими подіями, відбиває нестримний плин часу з розмаїттям усього, що відбувається, має неповторний колорит, своє змістове наповнення, читацьку інтерпретацію, виражає дух часу...

У своєму виступі проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді професор Валентин Іваненко виокремив ті духовні аспекти у творчому доробку Олеся Гончара, які є величезним енергетичним потенціалом виховання студентської молоді в руслі процесів, що відбуваються в Україні і мають багатогранний позитивний вплив на гуманітаризацію навчально-виховного процесу. Він підкреслив, що роль земляка в цьому процесі має для нас глибинне духовне значення. Його дванадцятитомник, який вийде найближчим часом, освітить душу фізика і лірика, сповнить красою багатотисячний колектив нашого університету.

Знакова постать О.Гончара є втіленням ідей гармонійного розвитку особистості. „Саме ці ідеї, – наголосив професор Іваненко, – визначають подальший розвиток наукового і духовного потенціалу університету”.

Про необхідність вивчення мови творів Олеся Гончара, про невтомне лексичне збагачення скарбами українського слова як веління часу, емоційно говорила декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства професор Ірина Попова. „Натхненне слово письменника, – підкреслила вона, – взірець культури сучасної мови, стало об’єктом наукових досліджень мовознавців факультету. Лексикон його потребує детального аналізу й осмислення в аспекті духовного поступу сучасної молодої людини”.

Ідею краси любові, яку втілив О.Гончар у своїх творах, своєрідно висвітлила у промовистому слові професор кафедри української літератури Нінель Заверталюк. Тема любові в концепції письменника має своє неповторне гуманістичне ствердження, поліаспектно виражається в романах „Прапороносці”, „Людина і зброя”, „Циклон”, „Собор”, „Твоя зоря”, „Тронка” та інших його творах, простежується на філософському, образно-смисловому і життєвому рівнях, визначає поетику назви роману „Берег любові”, новел „За мить щастя”, „Маша з Верховини”, „Співачка”...

Вічна тема любові в інтерпретації романіста, на думку доцента кафедри української літератури, члена Національної спілки письменників України Віктора Коржа, визначає спрямованість її в майбутнє, окрилює і сьогодні кожного з нас. „Задивлений у дивини любові” – так образно охарактеризував гуманістичний пафос оповідань, повістей, романів та статей поет, прочитавши вірш, присвячений творцю натхненного слова.

Виступаючі викладачі, студенти з висоти сьогодення осягнули провідний пафос творів Олеся Гончара: з народних устремлінь, глибин духу вривається в наше розвироване життя мудре, філософськи значуще, означене суперечностями прожитої доби слово майстра з його героями. Усім невичерпним гуманістичним змістом твори нашого славетного земляка Олеся Гончара забарвлюють, озвучують, освітлюють усіх нас. До такого висновку у своєму щирому слові прийшла голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників України Леся Степовичка.

З виставки книг Олеся Гончара, подарованих дружиною Валентиною Данилівною і представлених відділом художньої літератури наукової бібліотеки ДНУ, слово письменника озивалось до присутніх і бриніло своїм тембром, створюючи ілюзію присутності письменника серед учасників читань. Учасники читань, присвячених Олесю Гончару, оглянули роботи студентського творчого об’єднання ДНУ „Відродження” та книжкові виставки наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.

Світлий слід залишило це свято в серцях присутніх, подарувало сонячний настрій і любов до творчості митця слова.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram