Версія для друку

І Міжнародна студентська Інтернет-конференція на тему «Теорія та практика сучасного управління та педагогіка»

В рамках підписаної у вересні 2011 року двосторонньої угоди про науковий обмін та співробітництво з Університетом «професора доктора Асена Златарова», (місто Бургас, Болгарія) 20 грудня 2011 р. на економічному факультеті (декан – професор Сергій Олександрович Смирнов) Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара відбулася І Міжнародна студентська Інтернет-конференція на тему «Теорія та практика сучасного управління та педагогіка».

Організаторами конференції виступила кафедра маркетингу (завідувач – професор Світлана Юріївна Хамініч і заступник декана з міжнародного співробітництва, асистент кафедри Сергій Якович Касян). В заході взяли участь не тільки студенти спеціальності «Маркетинг» та «Економіка підприємства» економічного факультету, а й магістри спеціальності «Управління навчальним закладом» Центру післядипломної освіти (директор – професор Володимир Петрович Клюєв).

Така міжнародна студентська Інтернет-конференція є реалізацією підписаних домовленостей щодо налагодження та розвитку міжнародних зв’язків між ДНУ ім. О. Гончара та Університетом «професора доктора Асена Златарова» в освітньо-науковій та соціально-культурній сферах. Згідно підписаної угоди про співпрацю передбачається взаємне запрошення представників університетів для участі в науково-методичних конференціях та семінарах, майстер-класах; спільне проведення Інтернет- та відеоконференцій.

Цього разу болгарські колеги на конференції з цікавістю дізналися з презентаційних матеріалів, підготовлених студентами економічного факультету, про місто Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара, особливості маркетингових досліджень, роль екологічного маркетингу в Україні. В свою чергу, студенти болгарського університету розповіли про формування складових комплексу маркетингу підприємств, практику маркетингового аналізу в Болгарії.

На конференції на високому науково-практичному рівні були представлені доповіді студентів: Вовкотруб А. Н., гр. ЕМ-09; Воробйової Ю. А., гр. ЕП-08-1; Донченко М., гр. ЕМ-11-м; Єфімової С. А, гр. ЕП-08-1; Клименко О. Ю., гр. ЕМ-11-с; Куян О. А., гр. ЕП-08-1; Литвиненко М. І., гр. ЕМ-11-м; Лукасевич Ю. В., гр. ЕМ-11-м; Мельнікової І. В., гр. ЕМ-11-с; Романовської А. Д., гр. ЕМ-11-м; Сахарової В. С., гр. ЕМ-11-с; Хоменко А. В., гр. ЕМ-11-м; Ляшенко А., гр. ЦУНЗ-мд; Петренко Т., гр. ЦУНЗ-мд; Пирог А., гр. ЦУНЗ-мд. Доповіді студентів підготовлені під керівництвом викладачів кафедри маркетингу: д.е.н., проф. С. Ю. Хамініч, к.е.н., доц. О. О. Кононової, викладача С. Я. Касяна, ст. викладача П. М. Сокол, ас. В. М. Климової.

По кожній доповіді між представниками університетів виникала жвава та плідна наукова дискусія. Особливу зацікавленість у присутніх викликали виступи з тематики ролі сучасного маркетингу в партнерських відносинах, стратегічного маркетингу на промисловому підприємстві, поведінки споживачів, аутсорсингу, розвитку системи освіти України в контексті становлення економіки знань.

Як зазначила професор С. Ю. Хамініч: «Організація таких конференцій повинна стати доброю традицією на економічному факультеті та сприятиме зближенню наших народів, культур, поглибленню європейської науково-освітньої інтеграції України та Болгарії, підвищенню рівня конкурентоспроможності підготовки фахівців з маркетингу та управління навчальним закладом».

Кафедра маркетингу
економічного факультету ДНУ ім. О. Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram