Версія для друку

„Ми не можемо допустити культурного вакууму в суспільстві”

На початку листопада 2011 року на базі історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара відбулася ІІ Всеукраїнська наукова конференція „Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя”.

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д. І. Яворницького та громадська організація „Інститут суспільних досліджень”. Головами оргкомітету стали ректор ДНУ Микола Поляков і заступник голови облдержадміністрації Марія Пустова.

Конференція викликала неабиякий інтерес серед наукової й освітянської громади України. Заявки на участь надійшли від представників різних наукових шкіл Києва, Дніпропетровська, Кам’янця-Подільського, Херсона, Миколаєва, Харкова, Маріуполя, Кременчука, серед яких близько 10 докторів історичних наук та понад 20 кандидатів. Особливістю конференції стало широке предстаавництво наукової молоді – докторанти, аспіранти, а також магістри й бакалаври історії.

Почалася конференція з пленарного засідання, далі робота проходила за трьома секціями, де розглядалися такі проблеми, як знакові постаті Наддніпрянської України в інтелектуальному вимірі; проблеми історії освіти і науки Наддніпрянщини; духовне й культурне життя в Наддніпрянській Україні.

З початком форуму учасників привітали ректор ДНУ Микола Поляков, проректор Валентин Іваненко та декан історичного факультету Сергій Світленко. Зокрема, у вступному слові Микола Вікторович відзначив натхненну працю, що проводиться на історичному факультеті – одному з перших в університеті, подякував всім за участь у конференції, а також органам влади міста за постійну увагу до історії краю.

„Подібний форум на базі нашого класичного університету проводиться вже вдруге, – зазначив М.Поляков. – Три роки тому пройшла перша всеукраїнська конференція, яка мала позитивні результати й здобула високу оцінку громадськості. Організація ІІ Всеукраїнської наукової конференції „Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя” є цілком закономірною. Адже відомо, що Президент України Віктор Янукович оголосив пріоритетами 2011 року саме розвиток освіти та інформатизації суспільства. Виявом державної уваги до освітянсько-наукової галузі є недавній візит до Дніпропетровського національного університету Прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Увага держави до освітянської й наукової галузі продиктована необхідністю її реформування. За умов серйозних соціально-економічних викликів часу треба шукати нові форми й методи діяльності, застосовувати новітні, справді інноваційні технології. Тобто, робити все для підвищення ефективності праці освітян і науковців, поєднуючи переваги освіти, науки і виробництва. Саме синтез цих трьох складових надасть можливість самостійно заробляти кошти, розвиватися, а не займати позицію утриманства, яка є безперспективною,” – підкреслив Микола Вікторович. А учасникам зібрання він побажав плідного інтелектуального спілкування, репрезентативних і вірогідних висновків та узагальнень і творчих успіхів.

„Проведення нашої конференції, – розповів нам у перерві Сергій Світленко, – ставить на меті інтенсифікацію інтелектуальних обмінів між представниками різних наукових та освітянських шкіл, узагальнення того позитивного історичного досвіду, який ми маємо. А головне, накреслення оптимальних шляхів розв’язання наболілих проблем, що існують у сфері духовності й культури. Саме такий підхід актуалізував ІІІ з’їзд освітян України, який щойно проходив у Києві. Хочу зауважити, що одним з важливіших завдань нашого сьогодення є органічне поєднання навчального процесу, науково-дослідних робіт з досягненнями сучасної культури. Адже культурного вакууму не буває, його швидко заповнюють бездуховність, конформізм, споживацька філософія життя. Цього ми не можемо допустити. Фахівець з вищою університетською освітою має володіти не тільки сучасним теоретико-методологічним інструментарієм, глибокими теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками згідно з державними стандартами освіти, а й бути високоінтелігентною, культурно розвинутою людиною. І в такому контексті узагальнення історичного досвіду, накопиченого попередніми поколіннями в царині освіти, науки, духовності та культури, має велике науково-пізнавальне і практичне значення. В цьому сенсі історична регіоналістика має величезний гносеологічний потенціал.

Отже, на сьогоднішній день перед освітянсько-науковим загалом існує чимало серйозних проблем, і сьогоднішня конференція є одним з кроків обговорення цих проблем і накреслення шляхів їх розв’язання,” – підсумував Сергій Іванович.

Також, в ході роботи був презентований восьмий випуск збірника наукових праць „Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті”, присвячений 155-й річниці від дня народження визначного вченого-україніста, академіка Дмитра Яворницького. В основу видання покладені матеріали Других Всеукраїнських Яворницьких наукових читань, які проходили в університеті у листопаді минулого року. Також у виданні широко представлена проблематика з соціальної, військово-політичної, культурної та суспільно-політичної історії Наддніпрянщини XVI-XX ст., введено до наукового обігу матеріали сучасних розкопок археологічних старожитностей регіону. Видання, виконане на високому поліграфічному рівні, може зацікавити науково-педагогічних працівників і науковців вищої школи й академічних установ, докторантів, аспірантів, студентів, учителів історії та всіх любителів минулого Наддніпрянської України. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції „Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя” заплановано видати в ювілейній, десятій збірці 2012 року.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram