Версія для друку

Нові дослідження дніпропетровських істориків

В Дніпропетровському національному університеті відбулася презентація нової монографії „ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології”, підготовленої професорами ДНУ В.В.Іваненком та В.К.Якуніним. Безсумнівно, вона стане дуже цікавим історичним джерелом для науковців, освітян, студентства та для всіх, хто не байдужий до вітчизняної історії воєнної доби.

Ця книга є першою спробою системного аналізу ключових проблем новітньої історіографії та методології вивчення історії ОУН і УПА. Особливу увагу автори приділили критичному осмисленню антинаукових методів дослідження минулого, що призводить в історіографічній практиці до хибних, історично необґрунтованих висновків та узагальнень. Показана також шкідливість впливу політичної кон’юнктури та ідеологічної заангажованості на процеси розвитку історичної науки й історичного виховання.

Монографія складається з чотирьох розділів: „Україна воєнної доби у дзеркалі сучасної концептуальної трансформації”, „Національні мотиви Великої Вітчизняної війни в узагальнюючих працях з української історії”, „Огляд спеціальних досліджень про ОУН і УПА”, „Думки вголос з приводу „Фахового висновку робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА” та багатьох архівних документів та матеріалів.

“В українській історичній науці доби незалежності тема ОУН і УПА та їх місце в історії України набула особливої наукової актуальності й політичної гостроти, - зазначив Валентин Іваненко. - Багаторічні намагання певних політичних сил визнати через рішення Верховної Ради ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні, а ветеранам цих організацій надати статус, який би урівнював їх з ветеранами Великої Вітчизняної, вперше набули публічної підтримки з боку Президента України В.Ющенка. Безсумнівно, це дало новий імпульс до розкручування маховика суспільних пристрастей, стимулювало агресивну активність насамперед радикально-націоналістичних і національно-демократичних угруповань, що вилилось у події 14 жовтня 2005 р. на Хрещатику (тобто до чергової річниці утворення УПА). Відкрита демонстрація ветеранів ОУН-УПА, яких привозили з усіх куточків Західної України, та їх прихильників з різних політичних партій і організацій, а також комуністів і прогресивних соціалістів, які, в свою чергу, теж заручилися підтримкою маніфестантів-однодумців, обернулася банальною бійкою. Вона викликала вибух емоцій і у Верховній Раді, і в суспільстві, особливо в Західній та Східній Україні”.

“Виходячи з ситуації, що склалася, – звернулися до читачів у своїй передмові автори, - вважаємо за необхідне зробити певне застереження, а саме: те, що відбувається на даному напрямку у нашій історіографічній практиці, публіцистиці й особливо при підготовці навчальної літератури, не може не викликати серйозного занепокоєння, тим більше що окреслена тема – не тільки проблема наукової істини, але й до того ж історичної справедливості, суспільної моралі, оскільки торкається таких фундаментальних загальнолюдських понять, як “добро” і “зло”. Якщо наше дослідження спонукає бодай частину не байдужих до нашої воєнної історії читачів подивитися на неї дещо по-новому, у світлі окреслених концептуальних засад і підходів, то це й стане найвищою професійною оцінкою зробленого, підтвердженням того, що поставленої мети праця досягла”.

Декан історичного факультету ДНУ, доктор історичних наук, професор Світленко Сергій Іванович висловив свою думку щодо позиції авторів, які послідовно обстоюють основний критерій наукового пізнання минувшини – правду історії й повагу до неї.

Високу оцінку монографії та її актуальність дали доктори історичних наук, професори, рецензенти Р.І. Вєтров та Г.Г. Кривчик

Вислухавши виступи авторів, присутні науковці, професори А.Г. Болебрух, А.К. Василевський, В.Г. Городяненко та інші поділилися своїми думками щодо полеміки навколо проблеми, висвітленої у монографії.

Автори подарували монографію директорам Наукової бібліотеки ДНУ С.В. Кубишкіній та Обласної наукової бібліотеки Н.М.Титовій.

Науково обґрунтованими, емоційними були виступи аспірантів та студентів.

Учасники презентації погодилися з застереженням авторів, що, виходячи з ситуації, „... вважаємо за необхідне зробити певне застереження, а саме: те, що відбувається на даному напрямку у нашій історіографічній практиці, публіцистиці й особливо при підготовці навчальної літератури, не може не викликати серйозного занепокоєння, тим більш, що окреслена тема – не тільки проблема наукової істини, але й до того ж історичної справедливості, суспільної моралі, оскільки торкається таких фундаментальних загальнолюдських понять, як „добро” і „зло”.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram