Версія для друку

Студентам-казахам вручили дипломи ДНУ

Міжнародна співпраця Казахстану і України у сфері підготовки фахівців для космічної галузі успішно налагоджується. Зокрема, студенти-казахи нещодавно закінчили навчання на фізико-технічному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, й тепер готові міцні знання успішно застосовувати. А дипломи з різних спеціальностей космічної галузі ДНУ вони отримали під час візиту до казахського університету-партнера представників професорсько-викладацького складу фізтеху ДНУ.

І для України, і для Казахстану розкриття можливостей космічної галузі є актуальним. Серед найважливіших складових успішного вирішення такого завдання – підготовка фахівців для космічної галузі та створення системи космічної освіти, яка б відповідала сучасним світовим стандартам.

У рамках цієї діяльності активно співпрацюють Євразійський національний університет імені Льва Гумільова і Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Обидва виші виконують спільний міжнародний проект – «CRIST» («Curricula Reform in Spase Technologi in KZ, RU, UA» - «Реформування навчальних програм у галузі космічних технологій у Казахстані, Росії, Україні») в рамках програми ТЕМПУС.

За останні шість років за ініціативи ДНУ і ЄНУ здійснені успішні кроки в плані обміну досвідом, надання послуг з підготовки спеціалістів космічної галузі і спільного вирішення проблем становлення і розвитку системи космічної освіти Казахстану. Університети підтримували активні контакти, визначали пріоритетні форми взаємодії, а з 9 березня 2009 року стали учасниками договору про міжнародну співпрацю.

Згідно з договором, протягом двох останніх навчальних років у ДНУ на фізико-технічному факультеті навчалися студенти-казахи (10 осіб – в 2009-2010 навчальному році і 11 – в 2010-2011рр.), які засвідчили високий рівень загальної підготовки, працьовитість і блискучі успіхи в освоєнні знань в українському виші. Говорячи про досягнення цих студентів, варто зазначити, що вони також охоче займаються науковими дослідженнями і розробками та отримують високу оцінку провідних спеціалістів ракетно-космічної галузі. За результатами своєї науково-дослідницької роботи більшість з них уже мають одну-дві публікації та успішні виступи на Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Людина і космос».

Знання, отримані на фізико-технічному факультеті ДНУ, дозволяють казахським студентам успішно реалізовувати себе на батьківщині (наприклад, деякі є співробітниками КАЗКОСМОС), а з нового навчального року декілька осіб розпочнуть діяльність в якості викладачів нещодавно створеної кафедри космічної техніки і технологій фізико-технічного факультету ЄНУ, яка вже здобула статус міжнародної. Вагому роль у становленні цієї кафедри відіграють і фахівці з ДНУ, що закріплено окремим документом, який визначає спільне забезпечення діяльності кафедри Євразійським і Дніпропетровським університетами.

Фахівці ДНУ і ЄНУ також активно вдосконалюють модель підготовки спеціалістів з космічної техніки і технологій для Казахстану, визначають пріоритети цієї країни в космічній діяльності. Результати засвідчили доцільність підготовки спеціаліста, який би володів базовими знаннями з усіх напрямків космічної діяльності та глибоко спеціалізувався в одному з них. Запропоновані науковцями ДНУ чотири напрямки спеціалізації були схвалені під час робочої зустрічі в КАЗКОСМОС, де обговорення проводилося з першим віце-президентом АТ «Національна компанія «Казахстан Гариш Сапари» Маратом Нургужиним.

Питанням становлення і розвитку міжнародної кафедри космічної техніки і технологій та продовженню співпраці був присвячений візит до ЄНУ в липні представників Дніпропетровського національного університету - декана ФТФ ДНУ професора О.М.Петренка, завідувача кафедри двигунобудування – Ю.О.Митикова, професора кафедри технології виробництва ЛА А.Ф.Саніна, доцента кафедри енергетики В.Л.Бучарського, доцента кафедри систем автоматизованого управління Т.В.Лабуткіної. Під час зустрічі студентам з Казахстану вручили дипломи з різних спеціальностей космічної галузі ДНУ. Подія розглядалася як важливий етап у становленні космічної освіти Казахстану, про що свідчила значна увага місцевих засобів масової інформації.

Сподіваємося, що послідовне втілення запланованого стане запорукою успіху подальшої співпраці між двома університетами у підготовці висококваліфікованих фахівців для космічних потреб Казахстану.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram