Версія для друку

Держслужбовці на варті історії

На виконання наказу Головного управління державної служби України "Про проведення Круглих столів до Дня державної служби" в Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара провели круглий стіл на тему: "Державна служба в історичному аспекті".

Співорганізаторами заходу також виступили Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Державний архів області. До участі у роботі круглого столу були запрошені керівництво Управління державної служби України в Дніпропетровській області, науковці та слухачі магістратур спеціальності "Державна служба" ДНУ ім. О. Гончара, Академії митної служби України, Дніпропетровської державної фінансової академії.

Проведення зазначеного круглого столу на базі ДНУ є невипадковим, адже наш університет має багаторічний досвід підготовки управлінських кадрів найширшого фахового спрямування. Нагадаємо, що Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара в 1999 році першим в області отримав ліцензію на право підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Як результат, за 15 років в університеті було підготовлено більше 1000 магістрів державного управління. Про те, що підготовка фахівців даної галузі в ДНУ ім. Олеся Гончара ведеться на належному рівні, свідчать і звіти Головного управління державної служби України. Зокрема, за оцінкою Головдержслужби України, магістратура державної служби Дніпропетровського національного університету займає одне з перших місць серед магістратур усіх вищих навчальних закладів України. Окрім того, наш університет за результатами конкурсного відбору у 2011 р. включений до Переліку вищих навчальних закладів, рекомендованих для виконання державного замовлення за спеціальністю "Державна служба" і зайняв почесне перше місце у рейтингу з 26 вишів, що здійснюють підготовку магістрів за цією спеціальністю.

Слід відзначити, що за останні роки Дніпропетровський національний університет налагодив тісну взаємодію з органами місцевого самоврядування. Про це свідчать чисельні факти укладання взаємовигідних довгострокових угод про співпрацю між університетом та обласною й міською державними адміністраціями тощо. Наразі в університеті чимало робиться для всебічного наукового осмислення досвіду історичної і сучасної практики державотворення й кадрового забезпечення в тих модернізаційних процесах, що нині відбуваються в Україні.

Саме про необхідність збереження кращих історичних здобутків у галузі державного управління і йшла мова на круглому столі. На думку висококваліфікованих учасників заходу, вивчення історичного досвіду створення державної служби в Україні має бути важливою складовою в процесі модернізації сьогоднішньої системи професійної підготовки держслужбовців. Так, д.і.н., декан історичного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара, проф. С. І. Світленко особливо наголосив на важливості вивчення питань, пов’язаних із створенням, становленням та розвитком державної служби в Україні. "Відомо, що попередні етапи української історії внесли певну своєрідність в організацію держслужби, але в силу різних ідеологічних та політичних причин ці проблеми далеко не завжди вивчались системно. Відтак на сьогодні в історії державної служби існує чимало "білих плям", а багато достойних державних діячів є напівзабутими. Тому завдання сучасного покоління істориків полягає в тому, щоби розкрити діяльність колишніх держслужбовців в усій повноті. І вже на основі осмислення цього досвіду ми маємо рухатися вперед – в новий етап українського державотворення", – пояснив Сергій Іванович.

Проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ ім. О. Гончара Валентин Васильович Іваненко також зазначив, що обізнаність сучасних управлінців у галузі історії державної служби допоможе сформувати нову адміністративну еліту. "Державна служба, як і будь-яке явище, має свою історію, уроки якої ми маємо засвоїти. Трансформація ж досвіду минулих років дозволить нинішнім держслужбовцям глибше усвідомити перспективи і визначити пріоритети сучасного розвитку України, що сприятиме подальшій інтеграції нашої держави в Європі та світі", – говорить В. В. Іваненко.

На засіданні круглого столу учасники простежили феномен формування державної служби України в історичній ретроспективі. Зокрема, присутні заслухали такі доповіді: "Штрихи до портрету державного службовця повоєнної доби, середина 1940-х – середина 1950-х рр." (В.В. Іваненко, д.і.н., проф., проректор ДНУ ім. О. Гончара, О.В. Бойко, к.і.н., доц. каф. російської історії ДНУ ім. О. Гончара); "Адміністративна реформа УСРР в роки НЕПу" (Ю.А. Святець, д.і.н., доц., зав. каф. історії України ДНУ ім. О. Гончара); "Від державної до публічної служби в Україні: історико-правові передумови" (А.В. Грабильніков, к.ю.н., доц. каф. теорії держави і права, конституційного права й державного управління ДНУ ім. О. Гончара) та інші.

Під час круглого столу також обговорювались конкретні напрацювання вчених нашого міста з питань історії державної служби. Зокрема, до уваги присутніх були представлені 5-томна праця "Історія державної служби в Україні" (Головне управління державної служби України в Дніпропетровській області у співробітництві з фахівцями ДНУ ім. О. Гончара) та проект "Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2т." (С.І. Світленко, декан історичного факультету ДНУ ім. О. Гончара).

За підсумками роботи круглого столу були сформовані певні рекомендації, серед яких – впровадження у навчальний процес магістрів державної служби вивчення історичних аспектів державної служби. Учасники круглого столу висловили впевненість, що подібні заходи сприятимуть удосконаленню діяльності органів державної влади в майбутньому.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram