Версія для друку

Щоб розкрити туристичний потенціал України

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара планує відкриття нової спеціальності в галузі туризму.

Індустрія туризму є однією з найпоширеніших у міжнародній торгівлі послугами, що динамічно розвиваються у сучасних умовах. Вона розглядається як національне явище у сфері реалізації прав і потреб людини, як сфера технології організації потреб і попиту в ринкових умовах, як особливий сектор сучасної національної і регіональної економіки, як невід’ємна складова соціально-економічної політики держави і регіонів.

В Україні, яка володіє значним туристичним потенціалом, останнім часом спостерігається підвищений інтерес державних та місцевих органів влади, вчених та спеціалістів до проблем розвитку туризму як високорентабельної галузі економіки та важливого засобу культурного розвитку громадян і міжкультурного обміну.

Серед найбільших проблем, окрім нерозвиненої інфраструктури – брак висококваліфікованих фахівців у сфері організації туристичного бізнесу. Зволікання з вирішенням цієї проблеми може призвести до неможливості здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з організацією вітчизняного та зарубіжного туризму, а відповідно й до невиконання Закону України «Про туризм» та Указу Президента України «Про підтримку розвитку туризму в Україні».

Підготовка майбутніх фахівців з туризму передбачає оволодіння ними практичних умінь і навичок, формування професійних здібностей, необхідних для ведення організаційної, керівної і наукової роботи у системі рекреаційних закладів, станціях юних туристів, туристичних фірмах, агенціях та базах, у національних парках.

Придніпровський регіон є не лише провідним індустріальним центром України, але й одним з регіонів зосередження культурно-історичної спадщини країни і розвитку туризму. Дніпропетровська область має багату тисячолітню історію та володіє численними об’єктами культурної спадщини, які з кожними роком викликають все більшу зацікавленість закордонних туристів, насамперед етнічних українців із різних країн світу.

У зв’язку з цим виникає потреба у підготовці значної кількості висококваліфікованих кадрів у туристичній галузі. Проте сучасна кількість підготовки фахівців даного напряму не задовольняє сучасні потреби регіону. Це підтверджується аналізом ринку освітніх послуг в Дніпропетровській області, документами місцевих органів державного управління, замовленнями підприємств та організацій на фахівців із вказаної спеціальності.

У контексті сталого соціально-економічного розвитку регіону та в межах реалізації програми розвитку туризму в Дніпропетровській області на 2009–2012 роки з метою формування позитивного туристичного й санаторно-курортного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва у сфері туризму і курортів Придніпровський регіон потребує кваліфікованих спеціалістів, у тому числі фахівців у сфері туризму, які мають високий загальний рівень освіти та спеціальні знання, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, вільне володіння іноземними мовами. Цьому питанню особливу увагу приділяє Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара протягом багатьох років веде підготовку, перепідготовку кадрів та підвищення кваліфікації спеціалістів для Придніпровського регіону, маючи достатній науково-педагогічний потенціал, сучасну матеріально-технічну базу і відповідний досвід роботи по підготовці кадрів для сфери туризму.

Випускники Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара успішно працюють на підприємствах різних галузей економіки, в органах державного управління та у вищих навчальних закладах. Проте, на наш погляд, потреба регіону у спеціалістах високої кваліфікації у сфері туризму є значною і ця проблема потребує вирішення. У зв’язку з цим факультет міжнародної економіки ДНУ планує у цьому році відкриття нової спеціальності, яка відповідає вимогам нашого часу.

В.В. Джинджоян


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram