Версія для друку

Міжнародна наукова конференція молодих вчених

«Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень в контексті міжнародної співпраці та інтеграції»

11-14 травня 2011 р. на геолого-географічному факультеті ДНУ ім. Олеся Гончара проведена восьма, вже традиційна, міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень в контексті міжнародної співпраці та інтеграції». Не без гордості слід зазначити, що цей науковий захід еволюціонував з класичного студентського форуму до заходу міжнародного масштабу, і на сьогоднішній момент є одним з найпрестижніших як в Україні, так і за її межами.

Тема конференції є актуальною в аспекті розвитку міжнародного та міжвузівського співробітництва студентів, аспірантів та молодих вчених, здійснення обміну досвідом проведення наукових досліджень з актуальних проблем фізичної та суспільної географії, геоекології та раціонального природокористування, геоморфології та інженерної геології, напрямів розвитку туристської діяльності в регіоні, Україні, світі тощо.

Цього року партнером в організації конференції виступали Волгоградський державний педагогічний університет, Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва, ДНВП «Картографія» (м. Київ).

Подібні види міжвузівського міжнародного співробітництва сприяють активізації наукових зв’язків, поширенню наукового досвіду, підвищенню якості формування фахівця широкого профілю, упровадження сучасних методів наукових досліджень, реалізації концепції гуманітаризації вищої освіти, розвиткові міждержавного співробітництва молоді, особливо в аспекті залучення України до європейського освітнього простору тощо.

Свідченням цього є і постійний кількісний ріст учасників конференції. Географія конференції дуже різноманітна: особисту участь в її роботі взяли молоді науковці з Владивостоку (5 осіб), Іжевська (Удмуртська респ.), Челябінська, Санкт-Петербургу, Москви, Волгограду, Києва, Львова, Одеси, Харкова, Донецька та інших міст. Взагалі очну та заочну участь у роботі конференції беруть 391 чоловік – кандидати наук, аспіранти, студенти з 82 вузів України, Росії, Білорусі, Узбекистану, Азербайджану, Німеччини. Така широка географія представленості на конференції є результатом загальної політики, що реалізовується в університеті по широкому залученню молоді до рішення актуальних проблем людства, питань його взаємодії з довкіллям, їх обговоренню на заходах міжвузівського і міжнародного масштабу, в чому бачиться головний шлях до збалансованого розвитку суспільства, економіки і природного середовища.

Напрями наукових досліджень відбивають різноманітні взаємозв'язки, що існують в оточуючому середовищі, між природою і людиною. Актуальність проблем, поставлених перед собою молодими дослідниками, не викликає сумнівів. Молоді науковці пропонують широкий спектр інформації. Окремі дослідження тільки констатують факти, інші пропонують оригінальні шляхи рішення локальних або регіональних проблем, у тому числі і питань формування культури природокористування. Але усі роботи свідчать про небайдужість майбутніх фахівців до долі навколишнього геопростору.


Обкладинка збірника наукових праць конференції

Робота конференції організовувалася за чотирма секціями: 1) Актуальні питання фундаментальних геологічних і гідрогеологічних досліджень; 2) Екологічні проблеми природокористування і організації системи природоохоронних установ; 3) Фізико-географічні і картографічні методи в географії; 4) Суспільна, історична і рекреаційна географія. З метою наочного ознайомлення із рекреаційними ресурсами і можливостями Дніпропетровщини, традиційно проводиться одноденна наукова туристсько-екскурсійна подорож регіоном. Цього року маршрут «Дивосвіт Протовчанщини» проходив від Дніпропетровська до Петриківки, козацького хутору Галушківки, Кінного заводу у с. Сотницьке, а також екологічними тропами Дніпровсько-Орільського природного заповідника.


Учасники конференції під час екскурсії до Козацького хутору Галушківка

За підсумком роботи конференції виданий збірник наукових публікацій, прийнято резолюцію.

Спостерігаючи за науковим зростанням учасників попередніх конференцій відрадно відмітити, що багато хто з учасників перших наших конференцій вже стали справжніми ученими – кандидатами наук, відповідальними виконавцями наукових тем, номінантами міжнародних наукових програм і грантів. Це дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє, адже росте нове покоління учених, яке допоможе науково обґрунтувати раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, оптимізувати стосунки в системі «Людина – Природа», забезпечити стійкий розвиток суспільства.

Олег Афанасьєв, кандидат географічних наук, доцент.


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram