Версія для друку

Соціологічна освіченість є актуальною

Соціально-гуманітарний факультет Дніпропетровського національного університету провів міжрегіональний «круглий стіл» «Місто і його мешканці в контексті сучасних соціальних реалій», присвячений 20-річчю з дня заснування спеціальності «Соціологія» в Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара.

За круглим столом науковці дискутували про теоретико-методологічні проблеми соціологічного дослідження міста та його мешканців, соціальну сферу й інфраструктуру міста, стилі життя соціальних спільнот, соціальне самопочуття і соціальні орієнтації жителів міста, соціокультурний ландшафт життя сучасного міста, проблеми соціального управління регіоном, економічну культуру сучасного мегаполісу: форми прояву та соціальні наслідки. Ювілярів привітав проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ В. В. Іваненко й відзначив, що 20-річчя кафедри теорії та історії соціології є слушною нагодою для підведення підсумків, адже ДНУ був одним з піонерів соціального руху в Україні, а нині є потужним осередком соціологічного знання.

Передумовою для створення у ДНУ кафедри теорії та історії соціології була об’єктивна суспільна необхідність - суттєві зміни в економіці, політиці, соціальній сфері українського суспільства потребували високоосвічених фахівців в галузі проблем соціального розвитку України, закономірностей розвитку і взаємодії соціальних спільнот.

«Соціологічна освіченість, уміння адекватно сприймати, осмислювати і тлумачити соціальні процеси та явища потрібні кожній людині, адже науковий та практичний потенціал соціології все частіше виявляється у вивченні і корегуванні суспільних процесів, – говорить ініціатор створення кафедри соціології ДНУ та незмінний її завідувач, професор Віктор Георгійович Городяненко. - У цьому зв’язку інтерес до проблем соціологічного пізнання, стану і стимулів розвитку соціологічної науки є актуальним. Теоретичні й емпіричні дослідження складних процесів у соціальних системах лежать в основі професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі соціології, що здійснюється науковою соціологічною школою Дніпропетровського національного університету. Емпіричні дослідження є важливими при вивченні дійсності на початковому етапі пізнання. Проведення соціологічного дослідження – це своєрідне мистецтво, яке вимагає від соціолога володіння специфічними соціологічними знаннями, постійного набуття професійного досвіду та певних морально-психологічних якостей».

Перший випуск соціологів відбувся у 1996 році. Тепер щороку дипломи отримують понад 20 випускників, а взагалі за роки роботи кафедри підготовлено близько трьохсот п’ятдесяти дипломованих спеціалістів. Особливістю навчання є включення студентів у дослідницькі проекти кафедри та Соціологічної асоціації України. Студенти набувають досвіду проведення соціологічних досліджень під час практик у навчальних закладах міста, соціологічних службах промислових підприємств, наукових та державних установах. Особлива увага приділяється науковій роботі студентів – щорічно на студентській науковій конференції майбутні фахівці презентують та обговорюють власні ідеї. Функціонує наукове студентське товариство, в межах якого реалізовано дослідницькі проекти «Проблеми соціального сирітства в умовах промислового мегаполісу», «Якість життя студентів ДНУ: самооцінки умов побуту, навчання і дозвілля», «Соціальні орієнтації студентів університету в умовах модернізації вищої школи» тощо.

Кафедра соціології за двадцять років своєї діяльності налагодила широкі зв’язки як із українськими вузами, що готують фахівців соціологічної галузі, так і низкою закордонних університетів. Наукові досягнення кафедри складають чисельні соціологічні дослідження трансформаційних процесів в Україні, проблем соціального самопочуття різноманітних верств населення, проблем адаптації громадян до соціальних змін, проблематики, пов’язаної із процесами в системі вищої освіти.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram