Версія для друку

Обмін ідеями на міжнародному рівні

Ювілейна 15-та Міжнародна наукова конференція з нелінійних диференційних рівнянь «NPDE-2010» пройшла у Дніпропетровському національному університеті імені О.Гончара. Традиційно в роботі конференції взяли участь учені-фундатори нових теорій в галузі диференційних рівнянь, які представляють провідні університети і наукові установи світу.

Конференцію започаткував у 1979 році відомий математик, академік Ігор Володимирович Скрипник, і з тих часів під егідою Інституту прикладної математики і механіки НАНУ, Інституту математики НАНУ й Інституту математики ім. В.А. Стеклова вона проводиться у різних вітчизняних інститутах. Цього року конференція «NPDE-2010» проходила на базі кафедри диференційних рівнянь механіко-математичного факультету ДНУ ім. О.Гончара. Наукові школи цього факультету пов’язані з іменами видатних учених, академіків О.М. Динника, В.І. Моссаковського, С.М. Нікольського, М.П. Корнійчука. Сьогодні ж серед основних напрямків досліджень науковців кафедри: якісна теорія диференційних рівнянь, асимптотичні методи в теорії диференційних рівнянь, математичне моделювання динамічних систем, теорія усереднення диференціальних операторів, методи розв’язання нелінійних крайових задач. Завідувач кафедри – ректор ДНУ, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи М.В. Поляков.

Для обговорення в колі колег у 2010 році тези доповідей надіслали більше 97 учених з провідних наукових та освітянських установ світу. До Дніпропетровська приїхали 19 учених з університетів Німеччини, Великобританії, Франції, Росії, Італії, Іспанії, Швейцарії, США, зібралися вітчизняні фахівці цієї галузі.

Професор Нюрнберзького університету Гюнтер Льогерінг зазначив: «Мета конференції – розвиток диференційних рівнянь та їх аналізу. Адже сфера застосування диференційних рівнянь дуже широка: від фізики до парфюмерії. Ми прагнемо об’єднати зусилля науковців з метою розвитку цієї теорії й обміну напрацюваннями вчених з різних країн світу. Я давно досліджую теорію диференційних рівнянь, зокрема в Нюрнберзі працюю з групою вчених, які займаються створенням новітніх матеріалів. Це одна з галузей, що сьогодні стрімко розвивається, й у якій широко використовуються диференційні рівняння. Сподіваюсь, я повезу з собою на батьківщину нові засоби оптимізації та аналізу диференційних рівнянь».

Президент міжнародного товариства прикладної математики, професор університету Огайо Евнер Фрідман вважає, що найцінніше у подібних форумах – обмін ідеями. «Ти привозиш для обговорення у колі колег одну ідею, а збагачуєшся кількома. Є ряд явищ, які можна описати лише за допомогою нелінійних диференційних рівнянь. Моя сфера – диференційні рівняння, що описують процеси, які виникають у ракових пухлинах, саме цій галузі буде присвячена моя доповідь. Тож бачимо яскравий приклад, як диференційні рівняння застосовуються в біомедицині: це нове слово і в математиці, і в медицині, – наголошує вчений. –У будь-якому випадку, розвиток галузі на стикові двох дисциплін завжди перспективний».

Декан механіко-математичного факультету ДНУ ім.О.Гончара Валерій Опанасович Сясєв наголосив, що будь-яка задача з хімії, біології, фізики зводиться до математичної моделі, яка обов’язково входить до системи диференційних рівнянь. «Чим складніший процес, тим складніша система диференційних рівнянь, особливо нелінійних, яким і присвячена сьогоднішня конференція. Така конференція потрібна для вітчизняної науки, оскільки перед нами стоїть безліч завдань, для розв’язання яких потрібно вивчати сучасні тенденції галузі».

Зауважимо, що новітні теорії диференційних рівнянь безпосередньо застосовуються у вирішенні практичних завдань, зокрема при створенні новітніх наноматеріалів, у розв’язанні проблем оптимізації конструкцій, у розрахунках динаміки складних механічних систем, вирішення проблем екології і фільтрації систем з численними мікроструктурами, у розрахунках руйнування матеріалів і створенні новітніх матеріалів із попередньо заданими властивостями.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram