Версія для друку

Юридична клініка ДНУ: про зміни до трудового законодавства України

Наша юридична клініка продовжує знайомити читачів з останніми новинами у чинному законодавстві України, особливо чуттєвими у теперішній час, час війни. Зокрема, трансформація трудового законодавства ніколи не була такою активною, як за останні півроку. І це об’єктивно було потрібно, і працівникам, і роботодавцям, і державі, які кожен у своїй мірі відповідальні один перед одним.

19 липня 2022р. було прийнято, а 19 серпня 2022р. набув чинності Закон України № 2434 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність». Не дивлячись на довгу, та не всім одразу зрозумілу назву, цей закон фактично лібералізує трудові відносини для малого та середнього бізнесу, чого дуже не вистачало раніше. Даний Закон діє протягом дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону «Про правовий режим воєнного стану», і втрачає чинність з дня припинення або скасування воєнного стану.

Зазначеним Законом № 2434 внесено суттєві зміни до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України).

Так, зокрема ст. 9 КЗпП Украни викладено в новій редакції, згідно з якою умови трудових договорів, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними. Забороняється примушення працівника до укладення трудового договору, який містить умови, щодо яких між працівником та роботодавцем не досягнуто взаємної згоди.

Також ст. 21 КЗпП України, яка містить поняття трудового договору доповнено положеннями, згідно яких в умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин, визначеного гл. III-Б КЗпП, трудовий договір є основним засобом регулювання трудових відносин працівників та роботодавців (власників приватних підприємств), у яких кількість працівників або рівень оплати праці відповідає критеріям, встановленим ст. 49-5. КЗпП.

У разі застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин, за взаємною згодою сторін, у трудовому договорі можуть визначатися додаткові права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови припинення або дострокового розірвання договору.

Найсуттєвіша зміна – КЗпП України доповнено главою III-Б «Спрощений режим регулювання трудових відносин». Нормами ст. 49-5 КЗпП встановлено особливості застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин

Так, спрощений режим регулювання трудових відносин застосовується до трудових відносин, що виникають:

- між працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб;

- або між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Спрощений режим може застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями виключно на добровільних засадах. Такий режим передбачає можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника безпосередньо у трудовому договорі.

Вимоги щодо ведення документації з кадрових питань, прийняття локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчої документації, в тому числі щодо режиму робочого часу та часу відпочинку, відпусток, а також інших документів з питань, що врегульовані трудовим договором, не поширюються на роботодавців, які застосовують спрощений режим.

Обов'язок щодо ведення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, подання звітності стосовно персоналу до державних органів покладається на роботодавця.

В умовах спрощеного режиму та за умови, що це не суперечить іншим положенням КЗпП, сторони трудового договору можуть з урахуванням положень глави III КЗпП на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати з урахуванням встановленої законом мінімальної заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням нормальної тривалості робочого часу на тиждень, тривалості щотижневого безперервного відпочинку та інших прав і гарантій, визначених КЗпП.

Регулювання трудових відносин працівників і роботодавців, на яких поширюється спрощений режим, здійснюється трудовим договором.

За взаємною згодою працівника та роботодавця може укладатися як безстроковий, так і строковий трудовий договір. Строковий трудовий договір укладається на визначений строк або на час виконання певної роботи. Якщо строковим трудовим договором не визначено умов його поновлення, такий трудовий договір вважається припиненим у визначений в договорі строк або після завершення виконання робіт.

Таким чином, даний закон на час воєнного стану дещо спростив малому та середньому бізнесу ведення документації та регулювання трудових правовідносин, що має бути для них можливістю знизити рівень напруги та тягар ведення бізнесу в умовах війни.

При цьому потрібно зазначити, що дія цього Закону поширюється виключно на зазначених вище роботодавців, до кола яких не включено роботодавці, які належать до юридичних осіб публічного права, до яких, зокрема, належать юридичні особи, які створені державою або органами місцевого самоврядування. Наприклад, державні підприємства, навчальні заклади, комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства тощо.

В наступних публікаціях ЮК ДНУ ім. Олеся Гончара продовжить консультувати читачів з найбільш важливими змінами у чинному законодавстві України під час війни.

За бажанням та необхідності ви можете надсилати питання, що вас цікавлять на скриньку юридичної клініки dnipro.honchar.legalclinic@gmail.com. З радістю розглянемо ваші звернення та надамо кваліфіковані відповіді. Також хочу повідомити, що наразі у розробці знаходиться сайт нашої ЮК, де ви зможете отримувати більше корисної та професійної інформації.


Директорка юридичної клініки ДНУ
Олена Забродіна


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram