Версія для друку

Конференція "Проблеми вивчення і викладання східних мов і літератур"

"Людина стільки разів людина, скільки мов вона знає"

У Дніпропетровському національному університеті відбулася Перша міжрегіональна наукова конференція "Проблеми вивчення і викладання східних мов і літератур".

У нашій країні східна філологія - саме філологія, а не викладання східних мов, наука хоч і молода, але дуже перспективна. В контексті сучасних глобалізаційних процесів не виникає сумніву, що розвиток наукових знань у цій галузі не тільки збагачує нашу українську науку та підвищує її престижність, але й економічно себе виправдує - кваліфіковані перекладачі зі східних мов користуються великим попитом на українському ринку праці.


Для участі в міжрегіональній конференції приїхали більше 50 фахівців з різних регіонів України - Львова, Києва, Харкова, Донецька, а також з-за кордону - Німеччини й Китаю. Філологи такого рівня: синологи, японологи, тюркологи, арабісти - рідкість не тільки для нашої країни, але і для світової практики вищої освіти. Офіційну підтримку конференції надали Посольство КНР в Україні, і Посольство Японії.

Звертаючись до студентів та молодих науковців, ректор ДНУ професор Микола Поляков підкреслив, що китайська і японська мови - це унікальні спеціальності, які викликають жвавий інтерес до університету. Конкурси на ці спеціальності в ДНУ за останні роки значно зросли, але ж, незважаючи на це, на ринку праці ще не вистачає фахівців високого рівня. Микола Вікторович повідомив, що минулого року, під час перебування делегації ДНУ в Китайській Народній Республіці було створено Міжнародну організацію "Євроазійський форум", співзасновниками якого є вищи навчальні заклади України, Китаю, Японії, Південної Кореї, Таїланду, Малайзії та Сінгапуру. А вже в квітні цього року чергова конференція форуму відбудеться саме в Дніпропетровському національному університеті. Головна мета форуму - сприяння розвитку всебічного співробітництва між країнами, участь в спільних навчальних і наукових проектах, сприяння розвитку освіти і наукових досліджень.


Важлива особливість конференції в широкій участі не тільки видатних учених, але і молодих фахівців, студентів, магістрів, аспірантів, що активно залучаються до цього процесу. Для молодої науки - це необхідна умова становлення і розвитку. Такі аспекти відзначила декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства професор Ірина Попова. "Окремі спроби ентузіастів на початку 1990-х років започаткувати викладання східних мов, як других і третіх іноземних мов, сьогодні переросли в цілеспрямовану, ретельно продуману програму підготовки фахівців - філологів-сходознавців і перекладачів," - підкреслила Ірина Степанівна.

Про основні віхи напруженої праці сходознавців-філологів говорила завідувач кафедрою порівняльної філології східних і англомовних країн ДНУ професор В.І. Ліпіна. Особливо була відзначена багатопланова тематика представлених доповідей, що відображають різні аспекти східної філології: лінгвістику, літературознавство, трансцивілізаційну компаративістику Схід - Захід. Порівняльне вивчення сучасного літературного процесу на Сході і Заході в ХХІ тисячоріччі - це один з нових напрямків українського літературознавства, який вперше почала розробляти кафедра порівняльної філології східних і англомовних країн ДНУ. На конференції також розглядалися актуальні проблеми сьогодення. Це свідчить, що східна філологія в Україні починає набирати сили.

"Наука - явище інтернаціональне. Результати, які отримали наші вчені, мають цінність лише тоді, коли вони співвідносяться з досягненнями світової наукової думки. Участь у конференції сходознавців з-за кордону - важливе підтвердження концептуальної новизни та актуальності тематики конференції," - підкреслила у своєму виступі професор Вікторія Ліпіна.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram