Версія для друку

Разом будуємо космічне майбутнє
новий крок на шляху співробітництва Казахстану і України
в області підготовки фахівців космічної галузі

Візит представників Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара до Євразійського національного університету імені Льва Гумільова (м. Астана, Республіка Казахстан) з 23 по 29 березня 2010 року став черговим кроком на шляху успішного міжнародного співробітництва у підготовці фахівців космічної галузі.

Значний потенціал і перспективи розвитку космічної діяльності Казахстану та України, особливості шляхів становлення космічної галузі обох держав обумовлюють важливість міжнародного співробітництва та кооперації країн в цій сфері. Зокрема, актуальна взаємодія України і Казахстану у підготовці фахівців аерокосмічної галузі, модернізації та розвитку космічної освіти. Останнім часом завдяки ініціативі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ) і Євразійського національного університету ім. Льва Гумільова (ЄНУ) здійснена низка успішних кроків у цьому напрямку. Вже п’ять років ДНУ і ЄНУ активно контактують, проводять роботу щодо визначення пріоритетних завдань і форм взаємодії у підготовці високоосвічених кадрів.

09 березня 2009 року було укладено договір про міжнародне співробітництво між двома ВНЗ, у рамках якого 10 студентів ЄНУ вже проходять навчання в ДНУ для одержання кваліфікації бакалавр за „космічними” спеціальностями (у галузі космічної техніки і технологій). Університети беруть участь у виконанні спільного міжнародного проекту за програмою TEMPUS «CRIST» («Curricula Reform in Spaсe Technology in KZ, RU, UA» - «Реформування освітніх програм в галузі космічних технологій у Казахстані, Росії, Україні»).

Черговим кроком розвитку співробітництва став візит представників Дніпропетровського національного університету, а саме фізико-технічного факультету (ФТФ) ДНУ до Євразійського національного університету, який відбувся наприкінці березня 2010 року. Члени делегації українського університету зустрічалися з професорсько-викладацьким складом і студентами фізико-технічного факультету казахського. Під час зустрічей проведена робота щодо узгодження робочих планів і програм, зроблена презентація ФТФ ДНУ, прочитані оглядові лекції з базових курсів з метою профорієнтації казахських студентів стосовно праці в аерокосмічній галузі та створення зацікавленості і мотивації для продовження навчання у Дніпропетровську.

Також під час візиту відбулася робоча зустріч представників Національного космічного агентства Республіки Казахстан (КАЗКОСМОС), Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара і Євразійського національного університету ім. Л. Гумільова. Сторони підтвердили готовність до тісного співробітництва у сфері підготовки національних кадрів для аерокосмічної галузі Казахстану. Було запропоновано укласти угоду щодо спільної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів і докторантів. Обговорювалися плани розробки освітньої моделі фахівців в галузі космічної техніки і технологій, єдиних кваліфікаційних вимог до них. ЄНУ разом з ДНУ візьмуть участь у конкурсі на розробку (виготовлення) стандартів підготовки казахських кадрів за спеціальністю «Космічна техніка і технології» (кваліфікаційні рівні – бакалавр, магістр, доктор PhD) з урахуванням цієї моделі. Заплановано, що ЄНУ разом з ДНУ започаткує розробку навчально-методичних комплексів для підготовки та перепідготовки фахівців.

Реалізація визначених планів стане важливою віхою у спільній підготовці висококваліфікованих кадрів для космічної галузі Республіки Казахстан.

Декан фізико-технічного факультету
Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара проф. О.М. Петренко


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram