Версія для друку

Початок нового наукового року

14 січня 2022 року кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців ДНУ провела традиційну науково-практичну конференцію «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України».

На конференції представлялися матеріали наукових розвідок понад 40 науковців із Дніпра, Києва, Запоріжжя, Одеси, Полтави, Харкова та інших міст України, а також закордонних науковців з Індії та Іспанії. Серед них – восьмеро докторів наук, понад 20 кандидатів наук, викладачі, аспіранти, студенти.

Головна мета конференції – поліпшення мовної підготовки студентів, у першу чергу студентів-іноземців.

Доповіді учасників як пленарного засідання, так і секційних засідань носили комплексний характер, охоплювали проблеми мовної, лінгвокультурологічної, перекладацької підготовки студентів. Більшість доповідей тією чи тією мірою торкалася проблем навчання в режимі онлайн.

До учасників конференції із вітальним словом звернулися ректор ДНУ професор Сергій Оковитий, заступниця декана факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Наталя Дьячок, начальниця відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн і академічних обмінів, кандидатка технічних наук, доцентка Кристина Геті.

«Українські університети мають відповідати сучасним тенденціям інтернаціоналізації освіти і науки, тому одним із наших головних завдань є зміцнення позицій ДНУ на ринку освітніх послуг. Дніпровський національний університет має хорошу репутацію серед іноземних абітурієнтів, адже ми готуємо фахівців для різних країн майже 40 років. Підвищення якості підготовки студентів-іноземців, особлива увага міжкультурній комунікації в університетському середовищі, розширення переліку курсів, які викладаються англійською мовою – над вирішенням цих завдань працюють сьогодні і науковці, і адміністрація ДНУ», – наголосив ректор Сергій Оковитий.

На пленарному засіданні виступив Леонід Черноватий, доктор педагогічних наук, професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, який висвітлив проблеми машинного перекладу і дистанційного навчання в добу карантинних обмежень. Віра Зірка, докторка філологічних наук, професорка, завідувачка Дніпровського відділення Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України поєднала у своєму виступі міркування з приводу можливостей реклами в аспекті лінгвокультурології. Роль мовної картини світу та менталітету як культурної картини світу у міжкультурній комунікації з іноземними студентами була темою доповіді Юрія Шепеля, професора кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Про можливості рольової гри у навчанні української мови як іноземної розповіла Ганна Швець, докторка педагогічних наук, доцентка кафедри української та російської мов як іноземних Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Особливістю секційних засідань було те, що там «на рівних» виступали зі своїми доповідями як досвідчені науковці, так і аспіранти та студенти.

Так, хоча пандемія коронавірусу негативно вплинула на всі аспекти роботи з іноземцями, проте сучасний стан підготовки іноземних спеціалістів дає змогу прогнозувати подальший успішний розвиток кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців і ДНУ імені Олеся Гончара як класичного університету європейського рівня. Про що засвідчив успіх нашої конференції.

Завідувачка кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців ДНУ Олена Панченко


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube