Версія для друку

Хочеш творити майбутнє науки – залучайся до СНТ

Початок 2010 року у Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара ознаменувався відродженням студентського наукового товариства (СНТ). Активна студентська наукова діяльність завжди вирізняла ДНУ, абсолютна більшість науковців і викладачів якого почали свій шлях в науці саме з участі в роботі СНТ, яке існувало до 90-х років ХХ ст. Тепер прийшов час відродити товариство, надати йому нового імпульсу, намітити перспективні напрями діяльності, враховуючи усі новітні перетворення й досягнення як в науці України, так й у світовому науковому просторі.

Студентське наукове товариство ДНУ сьогодні – це добровільне некомерційне об’єднання студентів, що займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний та навчальний час на підставі спільності наукових інтересів. Основною метою товариства є залучення талановитої молоді до наукової діяльності, створення умов для виконанні дослідницької роботи, вдосконалення навичок у самостійній науково-дослідній діяльності.

Наприкінці минулого року в університеті відбулася установчо-вибірна конференція СНТ, на якій був затверджений науковий керівник товариства, обрано голову, його заступників, Раду СНТ. Науковим керівником став молодий вчений, доцент кафедри фізичної та економічної географії, к.геогр.н. О.Є.Афанасьєв. До його обов’язків входять консультативно-дорадчі функції, сприяння активній й цілеспрямованій діяльності товариства, координація співпраці з іншими структурами самоорганізації студентів університету (Радою молодих вчених ДНУ, Студентською радою), репрезентація СНТ на загально- й міжуніверситетському рівнях і таке інше. Головою товариства обрано студента юридичного факультету Дмитра Трескіна. Спільно з науково-дослідною частиною ДНУ він займається плануванням діяльності Ради СНТ, головує на її засіданнях, координує роботу її членів та звітуватиме про зроблене на щорічній конференції членів товариства, яка є вищим органом СНТ. Впродовж навчального року в термін між конференціями функції вищого органу СНТ здійснює Рада СНТ ДНУ. До складу Ради увійшли голови факультетських відділень товариства. Вони координують наукову студентську роботу на своїх факультетах.

Членом СНТ ДНУ може бути будь-який студент, що бере активну участь у роботі студентських наукових гуртків та (або) виступає з доповідями на засіданнях гуртків, бере участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, студентських олімпіадах та конференціях, має наукові публікації. Члени наукового товариства мають право: подавати свої наукові роботи для участі у конкурсах, конференціях; першочергово отримувати від Ради інформацію про всі можливі студентські наукові заходи, що відбуваються в Україні та за кордоном; отримувати всебічну консультативну допомогу з будь-яких питань здійснення наукової діяльності у всіх відділах науково-дослідної частини. За умови успішного навчання та суттєвих наукових досягнень (перемог у всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсах, олімпіадах, отримання грантів на виконання наукових проектів, урядових та президентських стипендій та премій) студенти можуть бути заохоченими грамотами, грошовими преміями, виділенням коштів на участь у Всеукраїнській науковій студентській конференції тощо.

Також треба відзначити чималу організаційну роботу з підготовки відродження СНТ, проведену науково-дослідною частиною ДНУ, зокрема, О.Б.Горобець, за що Рада СНТ виносить їй особисту подяку.

Усі члени товариства сподіваються, що їм, новому поколінню молодих студентів-науковців, вдасться досягти тих успіхів у розвитку науки, які набули їх попередники – старше покоління. Проректор з наукової роботи ДНУ М.М.Дронь, творчий шлях якого у науці теж починався саме з діяльності в структурі СНТ, впевнений, що відроджене товариство допоможе виховати із сучасних студентів майбутніх славетних професорів, науковців, які продовжать справу своєї рідної alma mater.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram