Версія для друку

Відкриття соціально-гуманітарного факультету

Одним з пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку вищої освіти є формування національних і загальнолюдських цінностей. Тому гуманізація освіти всіх рівнів - одне з найважливіших завдань, яке сьогодні вирішують освітяни. А розробка концепції гуманізації вищої школи - фундаментальна і комплексна наукова проблема. Її вирішення залежить від інтелектуального клімату епохи, цінностей, що домінують у суспільстві, світоглядних устремлінь, багатства, різноманіття духовних потреб людини. Без соціальної сфери взагалі важко уявити сучасне суспільство.Працівник соціальної сфери повинен бути універсальним фахівцем, адже соціальна робота допомагає "лікувати" дуже різні "хвороби суспільства", забезпечуючи гідне життя пенсіонерам, ветеранам, інвалідам, працевлаштування безробітним, матеріальну підтримку знедоленим, соціальні гарантії сім'ям з дітьми, кваліфіковані поради молодому подружжю, психологічну допомогу зневіреним, юридичні консультації з соціальних виплат, пільг і гарантій та попередження негативних соціальних явищ.

Сьогодні затверджується нове розуміння науки як інституту й особливої форми суспільної свідомості як світоглядного соціально-культурного феномена; гуманістична компонента усе більш проникає в саму основу науки. Прийшов час, коли теорія Людини стала провідною, основною в сучасному знанні.

В одному з найпрестижніших класичних університетів України - Дніпропетровському національному цим питанням приділяється багато уваги. Усвідомлення того, що класичні університети в усі часи виступали генераторами прогресивних ідей, спонукає педагогів активно впроваджувати принципи гуманізації та гуманітаризації в систему вищої освіти, а через неї - в систему моральних цінностей та світосприйняття молодих громадян України. Безсумнівно, випускник університету повинен бути гармонійно освіченою людиною, оскільки нульові знання в інших областях, крім його конкретного фаху, не дозволяють стати справжнім професіоналом, досягти успіху у своїй справі.

Цього року в університеті створено новий факультет, який отримав назву соціально-гуманітарного. Він об'єднав споріднені напрямки різних факультетів в єдиний, де відтепер навчатимуться більше 400 студентів.

Навчання проходитиме за трьома напрямками та чотирма спеціальностями: філософія, соціологія, соціологія та соціальна робота, політологія. Спеціалістів за таким фахом в регіоні готують тільки в ДНУ. Найсучасніші знання та ґрунтовні вміння, які студенти одержують під час навчання, роблять їх справжніми професіоналами, затребуваними суспільством.

Свою історію факультет розпочинає з 1990 року, коли на історичному факультеті Дніпропетровського університету було відкрито спеціальність "Теорія політичних відносин" (з 1994 року - "Політологія"). У 1991 році на тому ж факультеті було відкрито спеціальність "Соціологія". А на факультеті психології та соціології з 1995 року здійснюється підготовка за спеціальністю "Соціальна робота". У 2002 році на юридичному факультеті було започатковано спеціальність "Філософія". Тож, факультет згуртував навколо себе професіоналів різного профілю.

На новоствореному факультеті працюють більш 60 співробітників, з них - 6 докторів наук, професорів, які очолюють відомі наукові школи. Чотири кафедри нового факультету представлятимуть: завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України П.І. Гнатенко; завідувач кафедри соціології, доктор історичних наук, професор В.Г. Городяненко; завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент В.В. Васильєв; завідувач кафедри політології, доктор філософських наук, професор О.С. Токовенко.

Для студентів створена база для наукової роботи: науково-дослідні лабораторії з соціології, філософії науки та освіти, навчальний центр з соціальних питань. На факультеті є магістратура, аспірантура і докторантура, працюють спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Випускників факультету очікують заклади освіти, науково-дослідні установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії та громадянські організації, інформаційно-аналітичні служби комерційних підприємств.

На урочистій презентації соціально-гуманітарного факультету, що відбулася у Палаці студентів ДНУ, колектив викладачів і студентів поздоровив мер Дніпропетровська Іван Куліченко. А ректор університету, професор, академік АПН України Микола Поляков пообіцяв, що заняття для студентів факультету в новому навчальному році проходлитимуть у реконструйованому корпусі №1. Виконуючий обов'язки декана факультету, доктор філософських наук, професор Олександр Токовенко подякував керівництву ВНЗ за підтримку в складних організаційних питаннях.

Потім слово було надано самим студентам, які у формі театральних мініатюр презентували свої спеціальності. Завершив урочистості святковий концерт студентів та колективів Палацу культури.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram