Версія для друку

Кафедрі теоретичної фізики ДНУ – 90

Кафедра теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара до 90-річчя свого заснування провела урочисте зібрання.

На адресу ювілярки надійшли вітання з Президії Національної академії України, від ректора університету Миколи Полякова, випускників кафедри різних років, які сьогодні є видатними фізиками, зокрема, Олега Теряєва та Сергія Кривоноса.

У першій частині учасники зустрічі презентували розповіді про сучасний стан науки на кафедрі: доктор фіз.-мат. наук, професор В.Д. Гладуш – «Просторово-часові та мінісуперпросторові аспекти опису фізики та геометрії заряджених чорних дір; доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Скалозуб – «Дослідження з фізики високих енергій»; доктор фіз.-мат. наук, професор О.Й. Соколовський – «Дослідження з фізичної кінетики та статистичної фізики. Друга частина заходу була присвячена спогадам, пов’язаним з діяльністю кафедри теоретичної фізики. Так, зокрема, спогадами про професора О.О. Боргардта поділився канд. фіз.-мат. наук, доцент М.Н. Половина, про кафедру теоретичної фізики – випробування 1930-хроків розповів д-р іст. наук, професор В.С. Савчук, про викладачів кафедри 1964-1965 років – канд. фіз.-мат. наук, доцент С.П. Юдін.

«Під керівництвом досвідчених фахівців у галузях фізики та фізики програмування для комп’ютерних технологій студенти кафедри навчаються мислити в правильних фізичних термінах, – розповів завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої освіти України Володимир Скалозуб. – Тому студент фізик-теоретик може працювати в будь-якій галузі та реалізувати власний потенціал. У комп’ютерному класі, створеному на базі кафедри, студенти опановують сучасні методи досліджень, діє навчальна лабораторія атомної та ядерної фізики. При кафедрі понад 25 років функціонує держбюджетна науково-дослідна лабораторія «Квантової хромоплазми», яка виконує роботи в галузях фізики елементарних частинок, теорії фазових переходів та кінетики за проектами, що фінансуються Міністерством освіти і науки та фондом фундаментальних досліджень України, міжнародними грантами. Тематика відповідає експериментам на Великому гадронному колайдері (LHC), вакууму квантової хромодинаміки, теорії фазових переходів. Значна частина нових принципових результатів отримана з використанням методів Монте Карло на платформі графічних прискорювачів (технологія GPGPU). Завдяки цьому створено і використовуються сучасні суперкомп’ютери».

Кафедра теоретичної фізики є першою спеціалізуючою кафедрою університету, відкрита в 1928 році. Вона готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів із основних напрямків теоретичної фізики: класичної і квантової теорії поля, теорії гравітації і космології, фізики елементарних частинок, теорії критичних явищ і фізичної кінетики, квантової хімії. Тут досліджують фізичні процеси методами Монте Карло на гратках, здійснюють комп’ютерне моделювання нелінійних фізичних систем. Кафедра пропонує аспірантуру і докторантуру зі спеціальності «Теоретична фізика». Отримано ліцензію зі спеціальності «Середня освіта, Фізика».

Серед співробітників кафедри п’ятеро докторів наук, професорів; шестеро кандидатів наук, доцентів. Студенти опановують такі спеціальні дисципліни: Комп’ютерне моделювання процесів у відкритих квантових системах, Комп’ютерне моделювання нелінійних фізичних явищ, Монте Карло симуляції у фізиці на гратках, Квантова електродинаміка, Квантова хромодинаміка, Теорія гравітації і космологія, Астрофізика, Основи фізики високих енергій, Фізика елементарних частинок, Вступ у мезоскопічну фізику, Теорія фазових переходів.

Професори кафедри є членами докторської ради Д 08. 051. 02 з теоретичної фізики та фізики твердого тіла, яка працює при ДНУ.

У 2007 – 2013 роках кафедра провела чотири міжнародні школи-семінари «Нова фізика і квантова хромодинаміка в екстремальних зовнішніх умовах». Постійно діє науковий семінар із сучасних проблем гравітації та космології. Налагоджено дійову наукову співпрацю з провідними науковими установам України, Білорусі, Німеччини, Італії. Дослідження співробітників кафедри публікуються в провідних фізичних журналах світу, вони відомі науковій громадськості.

Завдяки міцним зв’язкам з науковими центрами України та всього світу наші студенти постійно контактують із провідними фахівцями цієї галузі. Вони мають високу математичну підготовку, досконало володіють сучасними математичними пакетами та іноземними мовами, що є ознакою сучасної освіти фізика-теоретика. Усе це відкриває широкі перспективи на майбутнє.

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram