Версія для друку

Відповідальність і доброчесність учасників атестаційного процесу – вимога часу

12 квітня в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулася Регіональна нарада з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації за участі директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН Андрія Шевцова.

На нараду завітали понад півтори сотні представників закладів вищої освіти та наукових установ Дніпропетровської та Кіровоградської областей: ректори та проректори з наукової роботи, в яких працюють спецради із захисту дисертацій, вчені секретарі наукових установ, голови та вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, завідувачі аспірантури та докторантури. Гостей вітали ректор ДНУ Микола Поляков, голова постійної комісії Дніпропетровської облради з питань науки, освіти, сім'ї та молоді Віктор Сиченко, заступник директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА Антон Демура.

Учасники зустрічі обговорили актуальні питання реформування процесу підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, відповідальності спеціалізованих вчених рад за прийняття рішень про присудження наукових ступенів, вчених (науково-технічних) рад ЗВО (наукових установ) щодо присвоєння вчених звань.

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН Андрій Шевцов наголосив на тому, що протягом останніх років спостерігається погіршення якості експертизи дисертацій на рівні спеціалізованих учених рад. Згідно із новим Законом України «Про вищу освіту», повна відповідальність за експертизу дисертацій покладена на заклади вищої освіти та наукові інститути, при яких працюють спецради. Андрій Гаррієвич акцентував увагу на проблемних моментах, які виникають при ухваленні в міністерстві рішень про присудження наукового ступеня. Наприклад, під час обговорення дисертацій на засіданнях спеціалізованих вчених рад не встановлюється рівень теоретичної підготовки здобувача, не артикулюється його особистий внесок у розв’язання наукової проблеми чи у вирішення конкретного наукового завдання, рівень обізнаності здобувача з результатами наукових досліджень інших учених, стенограми засідань не відповідають фонограмам обговорення дисертації тощо.

Стосовно частих випадків запозичень текстів у дисертаційних дослідженнях українських науковців, то це є питанням виховання та внутрішньої мотивації, переконаний Андрій Шевцов. «Науковців потрібно виховувати ще зі студентських лав. Студенти не мають красти один в одного дипломні, курсові проекти тощо», – відзначив доповідач.

Також під час наради обговорювали право університетів надавати довідку про знання певної мови країн Євросоюзу на рівні B2. Такі довідки можуть видавати університети з відповідним (магістерським) рівнем викладання іноземних мов.

Значна увага спікера і присутніх приділялася новому Порядку формування переліку наукових фахових видань України та перевірці наукових видань, які зазначаються здобувачем як включені до наукометричних баз. Андрій Шевцов повідомив, що Міністерство працює над розробкою інформаційного ресурсу, в якому кожна спецрада матиме власний електронний кабінет, де будуть оприлюднюватися дисертації та статті. На думку фахівців, це зробить процедуру присвоєння наукових ступенів прозорою.

Загалом, основний меседж регіональної наради: і здобувачі, і всі учасники процесу атестації мають бути відповідальними і дотримуватися принципів доброчесності.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram