Версія для друку

Мова невичерпна й безмежна, як Всесвіт

На початку нового навчального року у Дніпропетровському національному університеті створено Обласний центр історії та розвитку української мови. Центр створено за ініціативи голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Надії Дєєвої саме при Дніпропетровському національному університеті, тому що це класичний вищий навчальний заклад, у якому завжди витав дух українства, де плідно працюють високопрофесійні, духовно багаті фахівці, вчені-гуманітарії. ДНУ –  один із провідних класичних університетів України,  який має величезний досвід в організації гуманітарно-виховної роботи.

Мова – це основа формування свідомої особистості, національної культури; без рідної мови занепадає культура народу, його духовність. Для будь-якої нації мова є індикатором її духовної самодостатності. В незалежній Україні розвиток української мови, розширення сфер її вживання стає пріоритетним напрямком державної політики.

Утвердження української мови в різних сферах державного й громадського життя, масової культури, ЗМІ – це не тільки надійна гарантія її існування й розвитку, але й запорука існування та розвитку однієї з найбільших держав Європи, самої української нації. Сьогодні зрозуміло, що без національного відродження, гідного утвердження української мови, культури, духовності неможливо досягти такої необхідної нині консолідації українського суспільства, всенародної єдності, стабільності й безпеки. Забезпечити розквіт, повноправне й повнокровне функціонування української мови в усій соборній України є обов’язком кожного громадянина перед історією, перед поколіннями українців.

Мова – не просто знаряддя передавання інформації, а й один із фундаментальних націєтворчих та державницьких чинників. Саме мова визначає пізнаваність культурного обличчя нації, її ідентичність, захищає від поглинання іншими націями і культурами. “Українська мова – найперша й найсуттєвіша ознака єдності нації”, – ще раз наголосив нещодавно на ІV Всесвітньому форумі українців, який відбувся в Києві, Президент нашої держави Віктор Ющенко. Приділивши особливу увагу питаннями мовної політики в України на сучасному етапі, Президент особливо підкреслив: “Я не мислю собі розвиток української мови інакше, як мови нашої свободи і демократії”.

Створення у Дніпропетровському національному університеті Обласного центру історії та розвитку української мови є важливим кроком до реалізації цього завдання. Це свідчення державницького підходу до розв’язання багатьох мовних проблем, оскільки головною метою діяльності Центру є сприяння реалізації національної доктрини розвитку української мови як державної і створення належних умов її функціонування в Придніпровському регіоні. Нажаль, сьогодні в регіоні спостерігається низький авторитет української мови та звуження сфер її вживання, відсутня державна програма розвитку української мови, застарів Закон про мови, немає належної пропаганди української книжки, млявий інтерес до української літератури з боку засобів масової інформації, відсутня професійна критика, недостатньою є підготовка журналістів для її розвитку.Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ, яким керує професор Ірина Попова, став осередком філологічної науки не лише в Дніпропетровському національному університеті, а й у Придніпровському регіоні взагалі. Творити науку – почесна і відповідальна місія. Спираючись на славні традиції і досвід своїх попередників, учені факультету ведуть активну наукову діяльність, досліджуючи історію, культуру, літературу, мову нашого краю. Тут свято бережуть пам’ять про своїх славних випускників Д.Яворницького, О.Гончара, В.Підмогильного, непересічна творча спадщина яких – надбання усієї української нації. І сьогодні університет підтримує плідні зв’язки з таким великим українським письменником, як П.Загребельний, книги якого є справжньою перлиною нашої літератури.

Лінгвістичні проблеми вже давно не є проблемами лише мовознавців, вони тісно переплелися із загальнофілософськими, психологічними, етнолінгвістичними; їх сьогоднішнє розв’язання неможливе без спільних зусиль не лише представників гуманітарних наук, а й біологів, фізиків та ін., які б працювали в одній упряжці. Особливо важливою і необхідною є робота з учнівською і студентською молоддю – майбутнім України. Адже перед будь-яким учителем, викладачем, яку б дисципліну він не викладав, постає завдання формувати в особі учня чи студента не лише першокласного фахівця, а й цікавого співрозмовника, національно-мовну особистість, яка вільно володіє рідною мовою, може використовувати мовні засоби в будь-якій життєвій ситуації.

Першочерговими заходами в рамках роботи Центру вчені-гуманітарії факультету запланували організацію передачі “Як ми говоримо” та циклу “Мова невичерпна й безмежна, як всесвіт” на обласному телебаченні, постійно діючого семінару для обдарованої, творчої молоді “Мовні глибини письменників Придніпров’я”, проведення учнівських олімпіад з української мови й літератури на базі філологічних кафедр ДНУ, проведення занять з керівниками міста та області для вивчення української мови чи кращого її опанування, укладення і видання словників особових назв мешканців Дніпропетровська, започаткування науковцями кафедри української філології науково-методичної конференції “Культура професійного мовлення”, здійснення проекту наукового дослідження “Письмове мовлення на вулицях нашого міста: культура й екологія” (мова інформації, рекламних щитів, плакатів, оголошень, вивісок державних та комерційних підприємств, магазинів, вивісок, розважальних закладів і под.) та багато іншого.

Відкрили урочистості голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Надія Дєєва, голова Дніпропетровської обласної ради Юрій Вілкул та ректор Дніпропетровського національного університету Микола Поляков, який висловив сподівання на плідну співпрацю Центру з владою, творчою, науковою, освітянською інтелігенцією інших навчальних закладів і особливо зі студентською молоддю, бо за нею в першу чергу право будувати незалежну Україну й жити в ній.“Доля України, її майбутнє залежать сьогодні насамперед від послідовності та рішучості в проведенні комплексних заходів, спрямованих на формування підвалин поліетнічної, але власне української держави, соборної, незалежної, демократичної, – наголосив у своєму виступі ректор університету М. Поляков. – Україна, яка вже має 15 років своєї незалежності, послідовно творить протягом цього часу власну ідеологією державного будівництва. І у широкому спектрі вирішуваних економічних, політичних, міжнародних проблем важливе місце посідає проблема реального утвердження державності української мови в усіх сферах офіційного та неофіційного використання. Ми усвідомлюємо ту реальну загрозу, яку несе українській мові зведення її  статусу як державної до формальної фіксації 10-ю статтею Конституції, і не можемо залишатися осторонь. Тому й створено Обласний центр історії і розвитку української мови, який сприятиме реалізації національної доктрини розвитку української мови як державної і створення оптимальних умов для її функціонування у Придніпровському регіоні.

Адже, заявивши про європейський вибір, ми маємо дбати про те, щоб наповнювати декларації та гасла конкретикою, щоденною працею. Не хтось, а таки ж ми. Ідеться ж бо про долю нашої мови, а відтак – держави, тож байдужих серед нас бути не може”.

Бажаючи колективу, який буде працювати у новоствореному  Центрі історії та розвитку української мови великих успіхів, М. Поляков висловив упевненість, що “новонароджене дитя” не залишиться паперовим документом, а матиме добру долю.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram