Версія для друку

Престиж науки в Україні підвищує форум фахівців з прикладної математики

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем».

Тринадцятий рік поспіль ДНУ проводить конференцію разом із Інститутом кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова, Інститутом прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» МОН України та НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Відкриття XIІI наукового симпозіуму відбулося у Палаці студентів ДНУ. Вітаючи учасників міжнародного форуму, ректор ДНУ, член-кореспондент НАНУ, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Поляков зазначив: «За понад десятилітню історію своєї роботи конференція стала одним з найавторитетніших форумів фахівців з прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та інформаційних технологій. За цей час її учасниками зроблено понад 2500 доповідей та були представлені результати численних дисертаційних досліджень. Щороку встановлюються наукові контакти, організовується співробітництво з провідними зарубіжними навчальними закладами, такими як: Бізнес-школа міста Варвік (Великобританія), Університет штату Флорида, Midlle Tennessee State University та багатьма іншими. У такий спосіб ця конференція сприяє підвищенню престижу науки в Україні та заохоченню молодих науковців до проведення наукових досліджень», – сказав Микола Вікторович.

Декан факультету прикладної математики ДНУ, член-кореспондент НАНУ, доктор фізико-математичних наук, професор Олена Кісельова у своєму вітальному слові наголосила на особливому значенні цієї конференції у справі залучення до наукових досліджень молодого покоління студентів та науковців. «З кожним роком на конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» збільшується число доповідей за результатами наукових робіт студентів та аспірантів. Саме це і забезпечує адаптацію студентів в науковому середовищі, налагодженню наукових контактів між представниками різних навчальних закладів. Крім того, студенти все частіше беруть участь і перемагають у конкурсах студентських робіт, а магістри отримують можливість публікувати результати своїх наукових досліджень у спеціалізованих збірниках наукових робіт», – сказала Олена Михайлівна.

Тематика доповідей конференції охоплює проблеми ідентифікації складних систем, застосування нейрокомп’ютерних мереж, нейронних інформаційних технологій; теоретичні та прикладні питання системного аналізу, використання сучасних інформаційних технологій в органах державної влади та місцевого самоврядування. Велика кількість доповідей присвячена проблемам моделювання, алгоритмізації, теорії функцій, статистики, моніторингу, експертних систем програмування, оптимізації та інших сфер, суміжних з проблемами штучного інтелекту.

На конференції щороку представляються результати дисертаційних досліджень. Лише в Дніпропетровському національному університеті за роки проведення конференції захистили дисертації з відповідних спеціальностей понад 20 здобувачів. Помітною та значущою подією цього року стала участь в конференції великої кількості молодих учених, аспірантів, магістрантів, студентів.

Міжнародна конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» сприяє зростанню рівня фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у напрямку штучного інтелекту та суміжних областях, тим самим підтверджуючи свою науково-практичну популярність в українському та міжнародному науковому суспільстві.

Факультет прикладної математики
ДНУ ім. О. Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram