Версія для друку

Європа – не географічне визначення, а цивілізаційний вимір

Усвідомленню ролі України у європейській і світовій спільноті та самоусвідомленню молоді як майбутньої еліти нашої держави здебільшого було присвячено розмову віце-президента Національної академії наук України Володимира Литвина зі студентами Дніпропетровського національного університету.

Це не перший візит Володимира Михайловича, у грудні 2003 року рішенням Вченої ради йому було присвоєно звання Почесного доктора ДНУ, тому внутрішньоуніверситетське життя завжди викликає у нього інтерес. Ректор ДНУ Микола Поляков ознайомив гостя із останніми успіхами багатотисячного колективу в науковій та освітянській сферах, розповів про розширення міжнародних зв’язків, участь у спільних проектах. Із гордістю обидві сторони – і керівництво НАНУ, і керівництво університету – відзначили зростання престижу науки в цілому і наукової роботи зокрема: тільки в спецрадах Дніпропетровського національного університету з 1998 по 2006 рік захищено 545 кандидатських дисертацій і 72 докторські. Все це наповнює декларативні прагнення України до світової інтеграції конкретним змістом, адже кінцевою метою Болонського процесу є створення не тільки єдиного освітнього простору, а й єдиного європейського наукового середовища, де спільними зусиллями провідних вчених вирішуватимуться глобальні проблеми людства.

На думку пана Литвина, сьогодні нашій державі вкрай необхідно підвищити знівельований статус класичного університету, яких в Україні трохи більше десятка. Одним із шляхів може бути видача дипломів власного зразку, що вирізнятиме їх випускників і надаватиме додаткові стимули для навчання. За переконанням професора Литвина, історика за фахом, нашому народу притаманно зосереджуватися на минулому і сподіватися на майбутнє, але мало хто звик працювати в реальному часі. Тому він побажав студентам вже сьогодні, в університетських аудиторіях, закладати міцний фундамент свого майбутнього, і чітко усвідомлювати, що якість отриманих знань і диплому визначатиме якість життя.

Особливий інтерес у студентів викликали особисті оцінки пана Литвина політичних процесів в Україні, його бачення шляхів розв’язання проблемних питань в економіці, внутрішній та зовнішній політиці. А на згадку про візит ректор університету подарував гостеві картину із зображенням Потьомкінського палацу – нині Палацу студентів ДНУ.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram