Версія для друку

ІХ краєзнавчі студії у ДНУ

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара пройшла ІХ Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя».

Наукова зустріч краєзнавчої спільноти в ДНУ вже стала певною віхою в історико-краєзнавчій науці Дніпропетровщини – області, надзвичайно багатої на різноманітні історичні події, персоналії, явища і процеси. Про це на відкритті конференції говорив проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ, доктор історичних наук, професор, Валентин Васильович Іваненко: «Проведення такого представницького наукового форуму на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара спільно з низкою зацікавлених державних установ й організацій, як от: Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького, регіональний осередок Національної спілки краєзнавців України, Державний архів Дніпропетровської області та громадське об’єднання «Інститут суспільних досліджень» в останнє десятиліття стало вже доброю традицією. Тим самим, віддзеркалюючи стійке прагнення істориків, науковців, краєзнавців і освітян краю якомога повніше пізнавати історію рідного краю. Примітно, що нинішня конференція носить символічний характер, адже вона проходить у рік 160-літнього ювілею від дня народження нашого земляка, одного із фундаторів катеринославського класичного університету, легендарного українського історика, академіка Дмитра Івановича Яворницького. Без перебільшення можна сказати, що вивчення діяльності й творчої спадщини таких видатних попередників потребує активного висвітлення й ретельного переосмислення у світлі сучасного історичного краєзнавства та є надзвичайно важливим для молодого покоління. Тож проводячи подібні краєзнавчі дослідження, маємо пам’ятати велику місію істориків щодо відродження й збереження історичної пам’яті також про тих, хто був за часів тоталітарного режиму репресований і незаслужено забутий», – наголосив Валентин Васильович.

У роботі цієї обласної конференції взяли участь провідні професори й науковці регіону, а також студенти Дніпропетровського національного університету, що займаються дослідженням історичного минулого Придніпров’я й Надпоріжжя. Загалом, на пленарному та чотирьох секційних засіданнях було заслухано близько 50 доповідей учених з актуальних історико-краєзнавчих проблем.

Так, одним із ключових напрямів досліджень учасників зібрання було суспільно-політичне життя Придніпров’я кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Наприклад, у цій секції розглядалися такі цікаві теми, як: благодійна діяльність жінок Наддніпрянщини в роки Першої світової війни, діяльність національної еліти Катеринославщини у державотворчих процесах періоду початкових етапів Української революції (березень 1917–квітень 1918 рр.), участь дніпропетровців у дисидентському русі України (1960–1985 рр.), місцеве самоврядування на Дніпропетровщині на рубежі ХХ–ХХІ ст., досвід, стан і перспективи реалізації загальнодержавної програми «Реабілітовані історією» на Дніпропетровщині тощо.

Враховуючи зростання наукового інтересу до різних аспектів економічного й соціального поступу придніпровських земель, що спостерігається останнім часом, на конференції обговорювалися й питання історії міст і сіл регіону. Зокрема, були проведені дискусії на теми типології населених пунктів Катеринославської губернії, дослідження німецьких поселень Дніпропетровщини в період нацистської окупації, відновлення житлового фонду і комунальної інфраструктури міст Дніпропетровської області у повоєнне десятиліття тощо.

Науковому узагальненню історичного надбань культурно-духовного життя області було відведено місце у секції «Освіта, наука, духовність і культура краю». Тут учасники з широким хронологічним охопленням висвітлювали різні пізнавальні теми: починаючи від перших бібліотек Катеринослава кінця XVIII–середини XIX ст. чи розвитку жіночої середньої освіти на Катеринославщині у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст. до стану і перспектив збереження нерухомої культурної спадщини Дніпропетровська на сучасному етапі.

Крім того, у предметне коло цих наукових студій входила історична персоналістика, а саме дослідження творчої спадщини тих історичних постатей, чия діяльність була тісно пов’язана з освітою і наукою, – галузями, в яких здавна закладалася основа інтелектуальних проривів та успіхів придніпровського регіону.

Також до уваги учасників конференції була запропонована презентація новітніх історико-краєзнавчих видань.

Таким чином, проведена під егідою ДНУ ім. О.Гончара, IX обласна історико-краєзнавча конференція «Історія Дніпровського Надпоріжжя» вчергове засвідчила свою велику ефективність на шляху до комплексного дослідження місцевої історії Дніпропетровщини.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram