Версія для друку

Надзавдання перекладача – передати думки, а не слова

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара проходила V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики», організована кафедрою англійської філології та навчальною лабораторією сучасних технологій навчання іноземних мов ДНУ.

У конференції взяли участь зацікавлені темою зібрання науковці, викладачі та молоді вчені з Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Академії митної служби України (Дніпропетровськ), Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та інших ВНЗ України.

Відкрили науковий форум співголова оргкомітету – проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ, професор Валентин Іваненко, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, професор Ірина Попова й завідувач кафедри англійської філології Алла Анісімова. Конференція, яка стала логічним завершенням різноманітних заходів за рік на факультеті, вже стала доброю традицією для фахівців-мовників ДНУ. Про це говорила декан факультету Ірина Попова. «Ми, викладачі, філологи, робимо благородну справу – даємо знання молоді, відповідаючи таким чином за майбутнє нашої країни, яка перебуває сьогодні в складному становищі, – відзначила Ірина Степанівна. – Тому я хочу, щоб слово, вимовлене будь-якою мовою на нашому факультеті, було виявом взаємоповаги».

Про історію та здобутки кафедри англійської філології ДНУ, яка бере свій початок з 1962 року, розповів гостям проректор ДНУ Валентин Іваненко. Він згадав усіх її завідувачів, останні двадцять років кафедру очолює професор Алла Анісімова. «Конференція стала авторитетним фаховим майданчиком, де можна обмінятися досвідом в царині наукової та дидактичної діяльності, – відзначив Валентин Васильович. – Сьогодні надзвичайно актуальними є питання модернізації вищої освіти в контексті викликів, які продукує глобалізований світ. Такі серйозні зміни вимагають високої фахової кваліфікації викладачів, їх практичної і методичної підготовки. Чим, власне, і займається півстоліття кафедра англійської філології, готуючи на сучасному рівні і з урахуванням сучасних стандартів фахівців-мовників переважно для освітянської галузі».

«Пишаюся тим, що багато наших випускників очолюють кафедри іноземних мов в різних університетах України, – з приємністю відзначила завідувач кафедри англійської філології ДНУ Алла Анісімова. – Я їм вдячна за постійну підтримку і співпрацю, це наші друзі, ми завжди разом, тому що ми – діти однієї альма матер. Сьогодні унікальний випадок, коли у всеукраїнській конференції беруть активну участь усі наші цьогорічні випускники-магістри. Вони можуть перевірити рівень своїх знань, вміння доносити їх до інших, можливості конкуренції з іншими учасниками нашого форуму. Хочу також поінформувати гостей про те, що наша кафедра є базовою з реалізації проекту Темпус з мультилінгвальної (багатомовної) підготовки. Коли ми починали працювати над цією проблемою, вона була для нас абсолютно новою. Сьогодні, переглянувши програму конференції, я звернула увагу на те, що багато доповідей пов’язані саме з мультилінгвальним навчанням».

Під час конференції відбулися майстер-класи і практичні студії з методики викладання іноземних мов, секційні засідання з наступної наукової проблематики: «Новітні методики викладання іноземної мови в Європейській системі у школі та ВНЗ та питання мультилінгвалізму в сучасному світі», «Проблеми англомовної картини світу: концептуальний аналіз», «Актуальні проблеми сучасного перекладознавства», «Лексичні, граматичні та стилістичні проблеми іншомовної комунікації» та «Художній текст як об’єкт лінгвостилістичного аналізу».

Перший доповідач Леонід Черноватий, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна цікаво й переконливо доводив, що переклад не є мовленнєвою діяльністю, як це загально визнано, а є мовною медіацією (посередництвом). «Для того, щоб перекласти будь-що з іншої мови потрібно зрозуміти ідею, а потім вже одягти на неї «мовного капелюха», – говорив Леонід Михайлович. – Тож у перекладі дуже мало лінгвістики, бо ми перекладаємо, в першу чергу, думки, а не слова. У цьому часто полягає проблема для викладача – переключити студентів з перекладу слова на переклад смислу». Леонід Черноватий, зокрема, навів цікавий факт з питань внутрішньомовного перекладу: під час перекладу «Гаррі Поттера» з англійської мови на англійську в Америці були зроблені поправки в тексті, орієнтовані на американського читача.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Академії митної служби України Олена Павленко розповіла про роль міжнародних інструментів інституційного розвитку у процесі вдосконалення іншомовної компетенції фахівців. «Іноземна мова стала обов’язковим інструментом в багатьох професіях, інструментом конкурентної боротьби за посаду, за ринки, – наголосила Олена Олександрівна, – Не лише ми, мовники, але і працедавці, орієнтуються сьогодні при наймі працівників на загальноєвропейські рекомендації мовної освіти. Саме через освітні стандарти відбувається регламентація діяльності в різних сферах життя. Вони, по-перше, виступають інструментами спрощення міжнародної торгівлі та інституційного розвитку на різних рівнях, по-друге, вони є бар’єрами в міжнародній торгівлі, які відкривають/закривають ринки іншим країнам. Як завідувач кафедри іноземних мов та керівник міжнародної діяльності нашого ВНЗ, я на власному досвіді дуже добре зрозуміла, як можна виборювати місце під сонцем, брати участь у міжнародних програмах, просувати своїх фахівців, якщо вони послуговуються тим інструментом, який ми, фахівці, їм даємо – мовою».

Наукові статті учасників конференції уже надруковані у збірнику наукових праць ДНУ імені О. Гончара «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики», а також у фаховому науковому збірнику «Англістикa та американістика».

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram