Версія для друку

Інноваційний університет і лідерство: оцінювання якості міждисциплінарних навчальних програм в українських та польських ВНЗ

Триває реалізація українсько-польського проекту «Інноваційний університет і лідерство», що реалізується на базі Варшавського університету за підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та Міжнародного фонду досліджень освітньої політики.

У сучасному глобальному інформаційному просторі вагоме значення набуває обмін інформаційними, навчальними, методичними матеріалами, участь у міжнародних освітніх і наукових конгресах, конференціях, семінарах. Стрімкий розвиток польсько-українських науково-освітніх та економічних відносин приносить значну користь нашим державам. Тому науковцям і освітянам слід використовувати зарубіжний досвід модернізації вищої освіти, що сприяє розвиткові економічних і навчальних систем як Польщі так і України. На досягнення європейського вектору освітньо-наукової інтеграції спрямований проект «Інноваційний університет і лідерство», що реалізується на базі провідного ВНЗ Польщі – Варшавського університету. У другій частині лекційного розділу проекту, що тривала протягом листопада 2014 року, наш університет представляв заступник декана з навчальної роботи та міжнародного співробітництва економічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара, кандидат економічних наук, доцент Сергій Якович Касян. Даний проект створено у рамках програми польського співробітництва та розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Географія учасників цього проекту є вельми широка, представлено керівний склад провідних ВНЗ усіх регіонів України.

Реалізація проекту почалася з цікавих і системних дискусій під час лекції професора Тараса Володимировича Фінікова на тему «Українські вищі навчальні заклади в контексті нового Закону України «Про вищу освіту»». З 03 по 14 листопада у лекційній частині проекту ми прослухали важливі лекції професорів провідних польських ВНЗ. Зокрема, професор Марек Вонсович у цікавій і сучасній формі розповів про діяльність Колегіуму Міжгалузевих Індивідуальних Гуманітарних і Суспільних Студій Варшавського університету. Ми вивчили важливі європейські техніки і процедури стратегій уникнення і боротьби з корупцією (лекція професора Іренеуша Бялецкі), які готові запроваджувати до вітчизняної практики. Професори Пьотр Вільчек та Ян Кєнєвіч розкрили дидактичний механізм функціонування Колегіуму Артес Лібералес та міжгалузевої аспірантури. Дієві прикладні методи і моделі забезпечення якості навчання надали у своїй лекції професори Агата Врочинська і Павел Стемпень, які розкрили принципи моніторингу та діагностики якості навчання з використання сучасних Інтернет-технологій у Варшавському університеті.

Професор Богдан Шляхта висвітлив сучасні тенденції і принципи міжнародної співпраці ВНЗ. Значні позитивні враження і багато інформації учасники проекту отримали з лекції професора Ягеллонського університету (м. Краків) Лешека Корпоровіча на тему «Оцінювання з метою розвитку ВНЗ». Доктор Адам Нєвядомскі визначив організацію базових підрозділів ВНЗ на прикладі Варшавського університету, а доктор Ізабела Беднарчик висвітлила сутність дистанційного навчання і e-learning. Квестор Ева Міклашевіч і канцлер Артур Хелстовські розповіли про складові механізму фінансового управління польського ВНЗ. Відбулася зустріч учасників проекту на факультеті менеджменту Варшавського університету з деканом професором, доктором габілітованим Яном Туриною та доцентом кафедри міжнародних економічних відносин доктором Вальдемаром Козьолем.

У другій частині листопадового дослідження учасники визначали зміст та структуру своїх міні-проектів. Також відбулися зустрічі учасників з головою студентського самоврядування Варшавського університету Кароліною Кочємбою. З великою цікавістю ми слухали лекцію професора Роберта Сухарскі «Про факультет „Artes Liberales”» у ході якого було висвітлено особливості міждисциплінарного навчання та творчого розвитку студентів даного факультету. Професор Агнєшка Дзюба з Католицького університету Івана Павла II у Любліні розповіла про роботу Колегіуму Міжфакультетського Інтердисциплінарного навчання (MISHuS). Голова відділу рекрутації Варшавського Університету Мирослава Шевчук-Патшиконт розкрила функціонування електронної системи реєстрації та рейтингового оцінювання абітурієнтів. Директор відділу співпраці з закордоном Варшавського університету Сильвія Саламон окреслила основні напрямки розвитку міжнародного співробітництва між ВНЗ, наголошуючи на важливості таких програм як ERASMUS, Horizon 2020. Моніка Гальбарчик, як представник Центру Відкритої Мультимедіальної Освіти, розповіла про інтерактивні системи навчання. Доктор Йоанна Конєчна-Саламатін та доктор Міколай Ясінські проаналізували якісні дослідження студентів і аспірантів. Професор Кшиштоф Рутковські з факультету „Artes Liberales” окреслив рівні побудови культури, свідомості та творчої свободи студентів Варшавського університету. Цікавим і насиченим був виїзд учасників проекту до Любліна (Колегіум MISHuS Католицького університету Івана Павла II у Любліні), де ми взяли участь у науковій дискусії та відкритій лекції, присвячених організації міжфакультетської взаємодії.

Під час святкування дня Варшавської політехніки 14 листопада відбулася панельна дискусія «25 років свободи: вчора, сьогодні, завтра», під час якої Президент Фонду Ректорів Польських ВНЗ – професор Єжи Возніцкі підкреслив необхідність активізації подальшої науково-освітньої співпраці між польськими і українськими ВНЗ, виказавши велику підтримку цього вектору розвитку.

Кульмінацією участі у листопадовій частині проекту були презентації мікропроектів учасників, яка відбулися в атмосфері відкритого наукового обговорення та аналізу. Представники міністерства освіти і науки України – професор Тарас Володимирович Фініков, міністерства науки та вищої освіти Польщі – професор Магдалена Ясіньска, декан факультету „Artes Liberales” професор Єжи Аксер, заступник декана з навчальної роботи факультету „Artes Liberales” професор Роберт Сухарскі Варшавського університету активно виказували своє ставлення до презентованих проектів, пропонуючи певні рекомендації для їх покращення. Доцент С.Я. Касян презентував міні-проект «Оцінювання якості міждисциплінарних навчальних програм в українських та польських ВНЗ», який був схвально оцінений присутніми. Актуальність цього проекту полягає в тому, що інтердисциплінарність, міжфакультетський підхід є необхідними при побудові навчальних програм за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступенями). Освітньою технологічною платформою для впровадження таких програм буде виступати ДНУ імені Олеся Гончара. Створення таких міждисциплінарних навчальних програм ми пропонуємо проводити як у рамках ДНУ імені Олеся Гончара, так і при партнерській взаємодії з провідними вітчизняними навчальними закладами, з європейськими, передусім, польськими ВНЗ, що приведе до підвищення внутрішньої і зовнішньої академічної мобільності.

Заступник декана економічного факультету
ДНУ ім. О. Гончара,
к. е. н., доцент С.Я. Касян


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram