Версія для друку

Математичне моделювання: від екології до кардіології

Протягом трьох днів в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара тривала Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», яка покликана сприяти зростанню рівня фундаментальних і прикладних досліджень та розробок у напрямку штучного інтелекту, прикладної математики, використання інтелектуальних систем у техніці, економіці, біології, медицині та інших галузях людської діяльності.

Цей науковий форум Дніпропетровський національний університет вже дванадцятий рік поспіль проводить спільно з Інститутом кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова та Інститутом прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» МОН України та НАН України. Цього року до організаторів конференції приєдналися Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а також ІТ-компанії «Ноосфера» та «Ай Ес Ді». Розширилася і географія конференції: з року в рік у її роботі беруть участь науковці з України, Росії, Білорусі, Німеччини, Італії, Великобританії, США. Вітчизняні наукові школи представляють фахівці з Дніпропетровська, Києва, Херсона, Харкова, Львова, Запоріжжя та інших міст України.

Відкриття XII наукового симпозіуму відбулося у Палаці студентів ДНУ. Вітаючи учасників міжнародного форуму, ректор ДНУ, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Поляков зазначив: «За понад десятилітню історію своєї роботи конференція стала одним з найавторитетніших форумів фахівців з прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та інформаційних технологій. За цей час її учасниками зроблено понад 2500 доповідей та були представлені результати численних дисертаційних досліджень. Лише в Дніпропетровському національному університеті за роки проведення конференції дисертації з відповідних спеціальностей захистили понад 20 здобувачів. Щороку встановлюються наукові контакти, організовується співробітництво з провідними зарубіжними навчальними закладами, такими як: Бізнес-школа міста Варвік (Великобританія), Університет штату Флорида й Університет середнього Теннессі (Сполучені Штати Америки) та багатьма іншими. У такий спосіб ця конференція сприяє підвищенню престижу науки на Україні та заохоченню молодих науковців до проведення наукових досліджень», – сказав Микола Вікторович.

На особливому значенні цієї конференції у справі залучення до наукових досліджень молодого покоління наголосила у своєму вітальному слові й декан факультету прикладної математики ДНУ, професор Олена Кісельова. Вона відзначила, що одним із одним із головних завдань конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» завжди було і залишається підвищення ролі вищих навчальних закладів і наукових організацій у формуванні інформаційно-освітнього середовища нашої країни. «Варто сказати, що з кожним роком збільшується число доповідей за результатами наукових робіт студентів та аспірантів. Саме це і забезпечує адаптацію студентів в науковому середовищі, налагодженню наукових контактів між представниками різних навчальних закладів. Крім того, студенти все частіше беруть участь і перемагають у конкурсах студентських робіт за напрямом «Інформатика і кібернетика», а магістри отримують можливість публікувати результати своїх наукових досліджень (проведених при написанні дипломних та бакалаврських робіт) у спеціалізованих збірниках наукових робіт, корисних для захисту кандидатських дисертацій. Та, головне, що більша частина результатів наукових досліджень, представлених на наших попередніх конференціях, вже впроваджена на практиці. Наприклад, такі проекти, як: «Інформаційні системи обробки даних з диспансеризації населення (запроваджений в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. І. Мечникова), «Інтелектуальна система управління обробки деталей в суднобудівній галузі», «Програмне забезпечення для автоматизації обробки голосової інформації в системах комп'ютерного документування» та інші», – розказала Олена Михайлівна.

А тематика наукових напрацювань, озвучених на пленарних та секційних засіданнях нинішньої конференції, охопила, насамперед, проблеми ідентифікації складних систем, застосування нейрокомп’ютерних мереж, нейронних інформаційних технологій, теоретичні та прикладні питання системного аналізу, використання сучасних інформаційних технологій в органах державної влади та місцевого самоврядування. Велика кількість доповідей була присвячена проблемам моделювання, алгоритмізації, теорії функцій, статистики, моніторингу, експертних систем програмування, оптимізації та інших сфер, суміжних з проблемами штучного інтелекту. Загалом, учасники заходу представили 142 усні доповіді в десяти наукових секціях.

Таким чином, XII Міжнародна конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» вкотре підтвердила свою науково-практичну популярність в українському та міжнародному науковому суспільстві.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram