Версія для друку

«Школа кураторів» ДНУ розпочала новий навчальний рік

Працівники соціально-психологічної служби першочерговою проблемою вважають адаптацію першокурсників до нового академічного середовища, тому перше заняття мало назву «Робота кураторів-початківців в напрямку збереження контингенту студентів-першокурсників».

У занятті, яке провела психолог Алла Денисенко, взяли участь куратори перших курсів історичного факультету, факультету суспільних наук та міжнародних відносин, факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, механіко-математичного, хімічного, фізико-технічного, біології, екології та медицини.

Соціально-психологічній адаптації першокурсників соціально-психологічна служба ДНУ приділяє особливу увагу. Тому на початку кожного навчального року проводиться серія зустрічей з кураторами першокурсників та кураторами-початківцями. На таких заняттях обговорюються адаптаційні механізми студентів, динамічні процеси розвитку малої (академічної) групи, вікові психофізіологічні особливості першокурсників та психічні стани, які супроводжують пристосування до певних умов.

Для визначення актуальних проблем та шляхів надання допомоги студентам-першокурсникам і кураторам соціально-психологічна служба провела серед них опитування. Зокрема, для визначення труднощів першокурсників у процесі адаптації були опитані 45 кураторів перших курсів тринадцяти факультетів та близько чотирьохсот студентів ДНУ.

«За результатами опитування, найзначнішу групу труднощів для першокурсників становлять саме навчально-організаційні, – наголосила науковий керівник соціально-психологічної служби Вікторія Лазаренко. – Так, куратори вказують на відсутність у студентів навичок самостійної роботи та мотивації до навчання, на пропуски занять, що в цілому й призводить до проблем під час адаптації до навчання. Студенти 60% проблем пов’язують з навчальним процесом та взаємодією з викладачами».

Важливу частку складає група так званих інтерактивно-комунікативних труднощів, які знаходяться у площині взаємостосунків першокурсників з викладачами і однокурсниками. Це, зокрема, конфлікти між однокурсниками, тобто проблеми з налагодженням міжособистісних стосунків у новому колективі. Ще один аспект, пов'язаний з можливим виникненням труднощів в адаптації першокурсників, – особистісна сфера учасників взаємодії – важкий характер, егоцентричність, конфліктність, сором’язливість, некомунікабельність.

Отже, результати досліджень засвідчують, що ефективність процесу соціальної адаптації залежить від організації навчання, психологічного комфорту особистості, ціннісних орієнтацій, рівня мотивації, взаємодії зі студентами і викладачами, самоорганізації і самоконтролю, комунікативних і організаторських здібностей, особистісних особливостей студента. А освітнє середовище ВНЗ має сприяти успішній адаптації студентів до навчання в початковий період їх освіти у вищій школі.

Тому соціально-психологічна служба ДНУ ім. О. Гончара вбачає свою місію у наданні психологічної допомоги першокурсникам під час адаптації до навчання та кураторам перших курсів у формі індивідуальних консультацій та групових занять. Надалі кураторам перших курсів пропонуються заняття з питань ефективного впливу на групу студентів і оволодіння додатковими знаннями про психологічні характеристики особистості; соціально-психологічного клімату колективу; групової динаміки та згуртованості колективу; статусних ролей та лідерських позицій в групі; стилів ефективного управління колективом; бар’єрів спілкування та шляхів їх подолання; конфліктів та шляхів їх попередження та вирішення; мотивації навчання та психологічних бар’єрів у навчанні; міжкультурних особливостей та психологічних бар’єрів спілкування з іноземними студентами.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram