Версія для друку

Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти

Представники кафедри маркетингу економічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти».

Концепція дуальної освіти передбачає просторове і часове поєднання за принципом 50 на 50% навчання у навчальному закладі та стажування на підприємствах. Така форма навчання сприяє більшій інтеграції освіти, науки і бізнесу та є широко розповсюджена у Німеччині, Австрії, Швейцарії. Згідно з дуальним принципом навчання, студенти під час стажування на підприємствах складають кваліфікаційні іспити, а фахівці, що працюють на підприємствах, беруть активну участь у формуванні переліку дисциплін та змісту і структури навчальних програм у ВНЗ.

Конференція була організована ВГО «Українська Асоціація Маркетингу», представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та проходила на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»). Науковий захід відбувся у приміщенні науково-технічної бібліотеки імені професора Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ», що розташована на головному майдані площі Знань, де можна ознайомитися із роботою маятника Фуко – приладу, що наочно демонструє обертання Землі.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися перший проректор НТУУ «КПІ» академік НАН України Юрій Якименко та модератор заходу віце-президент ВГО «Українська Асоціація Маркетингу», завідувач кафедри міжнародної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Алла Старостина.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти Лілія Гриневич наголосила на реформуванні освітньої системи в Україні і значущості у цьому організації незалежної системи кваліфікаційних іспитів у співпраці з працедавцями.

Під час доповідей керівник координаційного центру гуманітарної політики Сумського державного університету Ніна Світайло оцінила можливості імплементації дуальної освіти в українських ВНЗ, помічник ректора з міжнародних програм НТУУ «КПІ» Сергій Шукаєв наголосив на доречності написання самостійних проектів студентами, які навчаються за дуальною системою.

Слід відзначити, що на сьогодні за безпосередньою участю Української Асоціації Маркетингу, кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ», зокрема, за активної участі її завідувача, професора Сергія Солнцева, в Україні проводяться кваліфікаційні іспити, спрямовані на оцінювання професіоналами у сфері маркетингу компетенцій студентів-маркетологів.

У якості доброго прикладу варто навести інноваційну платформу, що застосовується у Національному університеті «Львівська політехніка», де вже протягом 14 років відбувається партнерська взаємодія за ланками ланцюгу Школа – Коледж – Університет – Підприємство.

Генеральний директор Української Асоціації Маркетингу, національний представник ESOMAR в Українї, доцент кафедри маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) Ірина Лилик справедливо підкреслила значущість співпраці ВНЗ і підприємств з Міністерством соціальної політики України, застосування можливостей Інтернету в освіті, створення навчально-виробничих комплексів. Вчена поділилася досвідом розробки професійних стандартів, висвітлила співпрацю освіти та фахового середовища.

Декан факультету маркетингу та управління персоналом КНЕУ, професор Олександр Шафалюк наголосив на вагомості досягнення тріади результативності у просторі ринку праці з координатами – зайнятість, якість освіти, фінансова ефективність. Науковець доцільно акцентував увагу на впливі глобалізації науки, необхідності комбінації практики і базових навичок, що знаходить відображення у концепції дуальної освіти.

Під час конференції відбулися цікаві наукові дискусії за участю доцента кафедри маркетингу ДНУ Сергія Касяна та представників наукової школи промислового маркетингу НТУУ «КПІ», таких як: професор Сергій Солнцев, доцент Олександр Зозульов, доцент Тетяна Співаковська. Під час цих діалогів було обговорено перспективи розвитку інноваційного маркетингу в Україні та участь студентів ДНУ в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, конференціях.

На цій конференції презентовано маркетингові піходи науковців кафедри маркетингу ДНУ імені Олеся Гончара до розуміння процесів комунікаційної взаємодії в освітньому маркетингу. Також висвітлено досвід економічного факультету ДНУ в співпраці з колегами з польських ВНЗ. Зокрема, зацікавленість присутніх викликало повідомлення про реалізацію на економічному факультеті ДНУ імені Олеся Гончара спільно з Познанським економічним університетом, м. Познань (Польща) європейської науково-освітньої програми на тему: «Формування якості товарів та послуг на ринках Центральної і Східної Європи», за якою передбачена інтенсивна співпраця з польськими та українськими підприємствами. Особливе значення у контексті впровадження дуальної освіти у вітчизняних ВНЗ відіграє організація чергових сесій Міжнародної студентської Інтернет-конференції на тему «Теорія і практика сучасного управління та педагогіка», де відбувається презентація доповідей від ДНУ та спілкування дніпропетровських студентів із своїми колегами з економічних спеціальностей та викладачами університету імені Асена Златарова, м. Бургас (Болгарія), представниками болгарських компаній.

Сергій Касян, к.е.н., доцент кафедри маркетингу,
заступник декана економічного
факультету з навчальної роботи та міжнародного співробітництва
ДНУ імені Олеся Гончара
Фото Касяна С.Я. та з сайту НТУУ «КПІ»


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram