Версія для друку

«Молодість – це час для наукових розвідок»

У Дніпропетровському національному університеті імені О. Гончара пройшли Перші Всеукраїнські Наддніпрянські наукові читання «Актуальні проблеми історії, археології та етнології для студентів, аспірантів та молодих учених».

Учасниками заходу стали представники п’ятнадцяти наукових і навчальних установ України, Польщі й Росії. А саме 72 студенти та молоді вчені з Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. Яворницького, Київського національного університету імені Т. Шевченка, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України (м. Київ), Інституту народознавства НАН України (м. Львів), Одеського національного університету імені І. Мечнікова, Харківського національного університету імені В. Каразіна, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленка, а також Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) та Липецького державного педагогічного університету (Росія).

На відкритті міжнародних наукових читань до учасників звернулися проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ, професор В.В. Іваненко і декан історичного факультету, професор С.І. Світленко.

У своєму вступному слові Валентин Васильович Іваненко розповів гостям про знакові студентські наукові форуми, що вже відбулися у Дніпропетровському національному університеті. Зокрема, була особливо відзначена І Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Історія світової цивілізації від давнини до сучасності» 2010 року, наслідком якої став двотомник студентського збірника наукових праць «Історичні етюди». Він дав путівку в життя багатьом цікавим темам, а їх авторам відкрив «зелене світло» на шляху до вступу в магістратуру та аспірантуру. «Дехто з тодішніх молодих авторів-початківців сьогодні вже має науковий ступінь кандидата історичних наук і читає лекції з університетської кафедри», – з приємністю констатував Валентин Васильович.

Нинішнє наукове зібрання, що проходить уже у новому форматі Всеукраїнських Наддніпрянських наукових читань, можна розцінювати як добре продовження минулих заходів у ДНУ. «Керівництво нашого університету, і особисто ректор ДНУ професор Микола Вікторович Поляков, схвально привітали таку ініціативу Студентського наукового товариства та студентської ради історичного факультету, що була підтримана деканатом і кафедрами нашого факультету, – відзначив В.Іваненко. – Так і повинно бути, адже самі студенти, аспіранти та молоді науково-педагогічні працівники мають розвивати ті славні наукові традиції, закладені старшими поколіннями, сміливо використовуючи власну ініціативу та молодіжний ентузіазм. Адже молодість – це той благодатний час, коли треба мобільно здійснювати наукові мандрівки, спілкуватися і в науковому діалозі, а інколи і в принциповій, безкомпромісній дискусії утверджувати своє дослідницьке кредо».

У тому, що форум «Актуальні проблеми історії, археології та етнології для студентів, аспірантів та молодих учених» є важливим кроком уперед у справі залучення студентів до дослідницької роботи та високої науки упевнений і декан історичного факультету Сергій Іванович Світленко. Звертаючись до учасників, він підкреслив: «Чим вищим буде науковий рівень вашого усвідомлення історичних процесів, явищ, подій та персоналій, тим міцнішим буде науковий напрям, в якому ви працюєте, а відтак і загальний інтелектуальний простір. Тому сьогодні щиро зичимо усім вам цікавого наукового й людського спілкування, плідних результатів, а в житті – всіляких успіхів та щасливої професійної долі».

На пленарному засіданні з науковою доповіддю виступив доктор історичних наук, головний науковий співробітник НДЛ історії та археології Придніпров’я І.С. Стороженко.

Далі робота конференції продовжилася у семи секціях: «Археологія та етнологія», «Історія стародавнього світу та середніх віків», «Давня та нова історія України», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», «Новітня історія України», «Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки» та «Історія слов’янських народів, Росії та СНД».

Апробовані матеріали цих наукових читань будуть видані у четвертому випуску збірника «Історичні етюди», примірники якого надішлють усім авторам публікацій.

Голова Студентського наукового товариства ДНУ
Назар Олещук,
голова студентської ради історичного факультету ДНУ
Ярослав Ярошенко


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram