Версія для друку

Наукове життя кафедри фізичного виховання та спорту

Приємною подією для наукового життя кафедри фізичного виховання та спорту Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара став захист дисертаційної роботи Ірини Миколаївни Головійчук «Аквафітнес як засіб фізичної рекреації студентів спеціальної медичної групи» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту, який відбувся 30 січня 2014 року у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту.

На сьогоднішній день над дисертаціями плідно працюють здобувачі Т.А. Глоба («Розвиток координаційних здібностей студентів вищих навчальних закладів на заняттях настільним тенісом»), Ю.Ф. Жеребцов («Формування фізичної культури особистості студента в умовах кредитно-модульної системи організації навчання»), Г.В. Лопуга («Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання засобами аеробіки для студентів вищих навчальних закладів»), А.А. Плошинська («Ціннісно-смислова регуляція фізичної активності особистості»), Р.О. Солошенко («Вплив спадкових та середовищних факторів на становлення кінематичних параметрів рухів метальників різної кваліфікації»), С.В. Хотієнко («Товариство «Колос» в історії фізкультурно-спортивного руху України в 1950 – 1991 рр.»).

Фізична культура та спорт справляють величезний вплив на формування гармонійної людини, сприяють збереженню на довгі роки здоров’я і фізичної активності. Протягом багатьох десятиліть фізична культура та спорт розвивалися як невід’ємна складова сучасної системи виховання. Вона завжди була і є справою першочергової державної важливості.

Фізичне виховання і спортивна підготовка у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара розглядаються як складова всебічного розвитку молоді, органічно пов’язана із загальним вихованням. Тому важливим є пошук і експериментальне впровадження нових форм організації фізкультурної роботи, яка б мала не лише практичне, але й наукове підґрунтя.

Наукові дослідження на кафедрі фізичного виховання та спорту ДНУ почали проводитися з перших повоєнних років. Їх характерною особливістю є спрямованість на вирішення актуальних проблем фізичного виховання студентів та його оптимізації. Дослідження науково-методичних засад інтенсифікації процесу фізичного виховання студентів та впровадження в практику дозволили вивести показники фізичної підготовленості студентів університету до рівня найкращих закладів.

З 1999 року кафедра щороку проводить регіональні та всеукраїнські науково-практичні конференції з виданням збірки наукових праць «Актуальні проблеми фізичного виховання студентів». У цих конференціях взяли участь понад 500 провідних фахівців України, Росії, Білорусії, Молдови та інших країн СНД.

З 2005 року наукова тематика кафедри пов’язана з входженням України до європейського освітянського простору. Наукова робота кафедри проводиться згідно з планом науково-дослідної роботи університету за темою «Проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання».

Особлива увага приділяється залученню студентів до наукової роботи в сфері фізичної культури, здоров’я та спорту. Впродовж 15 останніх років щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції, що набули статусу регіональних, видаються збірки матеріалів кращих студентських робіт. Вагомий внесок в організацію та проведення студентських наукових конференцій зробили старші викладачі кафедри Ніколенко В.А., В.В. Шевченко, Л.І. Татарченко та інші. За рівнем організації науково-дослідної роботи, яку очолює кандидат наук з фізичного виховання, доцент Н.В. Бачинська, кафедра фізичного виховання та спорту посідає одне з провідних місць серед ВНЗ регіону.

Кожного року завдяки зусиллям завідувача кафедри фізичного виховання та спорту В.І. Саричева та викладачів кафедри проходить регіональний науково-практичний семінар «Студент. Здоров’я. Спорт». Захід об’єднує вищі навчальні заклади України. Мета цього семінару – залучити студентів, вчених і фахівців регіональних установ освіти до розгляду питань здорового способу життя студентів. З цікавими доповідями виступають студенти не лише нашого регіону, але й студенти з Екваторіальної Гвінеї, Таджикистану, Китаю, Азейбарджану.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри проводиться згідно з індивідуальними планами в межах затвердженої загальної кафедральної теми наукових досліджень. Науковими здобутками кафедри в попередні роки були захисти дисертаційних робіт Г.О. Федорищева (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук), Л.В. Хайкіна (на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук), О.Ю. Фанигіної (на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту), Г.С. Петрова (на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук).

У перспективі наукової діяльності кафедри є організація міжвузівського регіонального центру досліджень з проблем здоров’я, фізичної підготовки, спорту та здорового способу життя студентів на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Валерія Щудрик,
прес-служба ради студентів ДНУ ім.О.Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram