Версія для друку

Свобода і Соборність – універсальна система цінностей для українців

До Дня Соборності та Свободи України у Палаці студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара пройшов круглий стіл за участі представників громадської ради при облдержадміністрації, молоді, науковців.

«День Соборності і Свободи є символом становлення, розвитку і зміцнення Української державності, Національним святом утвердження ідеалів свободи і демократії, – наголосив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Анатолій Крупський. – Ми розуміємо, що ефективне реформування держави можливе лише за умови системного діалогу влади та громадськості. Дніпропетровщина першою в Україні в цьому році розробила регіональну Стратегію розвитку молодіжної політики. В області було запущено в реалізацію ряд соціальних проектів нового типу. Це програми, які передбачають залучення громадськості, активну позицію громадянського суспільства, спільні зусилля влади і жителів, спрямовані на вирішення найактуальніших проблем».

Ректор ДНУ ім.О. Гончара Микола Поляков розповів про те, що в університеті накопичено великий позитивний досвід відзначення Дня Соборності та Свободи України: «Форми і методи цієї роботи різноманітні. Зараз проводяться тематичні виховні години на усіх факультетах у рамках єдиного дня інформування до Дня Соборності та Свободи України, організовано наукові читання та наукові семінари, «круглі столи». На хвилях університетського радіо передаються тематичні радіопередачі, проходять виставки наукової та художньої літератури в науковій бібліотеці, присвячених цьому святу, тощо. Вся ця робота має важливе суспільно-політичне й виховне значення, сприяє відродженню історичної пам’яті й утвердженню концептів Соборності та Свободи України в нашій повсякденній діяльності, – наголосив Микола Вікторович. – Можливості, щоб системно керуватися цими засадничими цінностями в університетському житті, величезні. Це і послідовне втілення ідеї «чуття єдиної родини» в навчальному-виховному процесі з поглибленням мобільності викладачів та студентів у рамках єдиного всеукраїнського освітньо-наукового простору. Це і створення спільних науково-дослідних тем, планів, програм, проведення спільних міжрегіональних конференцій, які б дозволяли йти шляхом інтелектуальної інтеграції представникам наукових напрямів та шкіл різних регіонів країни, посилити наше міжвузівське співробітництво. Гадаю, в цьому контексті було б доцільно започаткувати проведення Днів науки Дніпропетровщини, запросивши колег з різних регіонів України. Такий обмін досвідом пішов би тільки на користь поступу вищої освіти і науки України».

Декан історичного факультету ДНУ, професор Сергій Світленко відзначив, що ідеї соборності та свободи України мають тривалу історичну традицію, що ґрунтується на низці об’єктивних підстав: «Впродовж віків наш народ прагнув жити в об’єднаному, цілісному й вільному власному домі, а тому ідеї соборності та свободи завжди належали до фундаментальних цінностей українців. На сучасному етапі зміцнення соборності України має бути органічно пов’язано з утвердженням свободи в найширшому сенсі цього слова. Демократична, правова, соціальна і соборна Україна може утвердитися в європейському і світовому цивілізаційних просторах лише за умов реалізації сучасної української національної ідеї. Ця універсальна для всіх регіонів система цінностей має спиратися на міцну економічну основу, соціально орієнтовану політику уряду й місцевих властей, ефективне самоврядування, політичний і світоглядний плюралізм, свободу, толерантність і суспільну солідарність. Сьогодні національна ідея має зводитися до двох фундаментальних складових: політичної, в якій втілюються принципи народовладдя і забезпечення основних прав і свобод людини та громадянина, та соціальної, що пов’язана з прагненням до справедливого соціального устрою, рівності політичних, економічних та культурних можливостей усіх верств населення і кожного громадянина зокрема. У такому вигляді національна ідея буде відображати інтереси всіх регіонів і забезпечувати стабільність і цілісність держави».

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram