Версія для друку

Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»

20-22 листопада 2013 року на базі факультету прикладної математики відбулася ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», яку одинадцятий рік поспіль Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара проводить разом із Інститутом кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова та Інститутом прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» МОН України та НАН України.

З року в рік розширюється і географія конференції. До участі залучаються науковці з України, Росії, Німеччини, Франції, Італії, Канади, Польщі, Великобританії, США. Вітчизняні наукові школи представляють фахівці з Дніпропетровська, Києва, Донецька, Сімферополя, Харкова, Львова, Херсона, Луцька, Івано-Франківська, Полтави, інших міст України. За десятилітню історію конференції були встановлені наукові контакти і організоване співробітництво з такими зарубіжними провідними навчальними закладами, як Бізнес-школа м. Варвік (Англія), Університет штату Флоріда, Державний університет Midlle Tennessee (США), Нижньогородський державний технічний університет (Росія) та ін. Тим самим конференція сприяє підвищенню престижу науки на Україні, заохоченню молодих науковців до проведення наукових досліджень.

Відкриття конференції відбулося у Палаці студентів ДНУ. Вітаючи учасників міжнародної конференції, проректор з наукової роботи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професор Володимир Іванович Карплюк відзначив: «Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» стала одним з найавторитетніших форумів фахівців з прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та інформаційних технологій. Загалом за роки проведення учасниками конференцій зроблено понад 2000 доповідей. Тематика доповідей охоплює проблеми ідентифікації складних систем, застосування нейрокомп’ютерних мереж, нейронних інформаційних технологій, нейронечітких моделей представлення та обробки знань; теоретичні та прикладні питання системного аналізу, використання сучасних інформаційних технологій в органах державної влади та місцевого самоврядування. Велика кількість доповідей присвячена проблемам моделювання, алгоритмізації, теорії функцій, статистики, моніторингу, експертних систем програмування, оптимізації та інших сфер, суміжних з проблемами штучного інтелекту».

Оргкомітет конференції, який очолюють ректор ДНУ ім. О. Гончара, д.ф.-м.н., проф. М.В.Поляков та декан факультету прикладної математики ДНУ, д.ф.-м.н., проф. О.М. Кісельова, висловив подяку за постійну й активну участь в роботі конференції академіку Кривоносу Юрію Георгійовичу, проф. Краку Юрію Васильовичу, проф. Панкратовій Наталі Дмитрівні, проф. Козіну Ігорю Вікторовичу, проф. Скалозубу Владиславу Васильовичу, проф. Корчинському Володимиру Михайловичу, проф. Волченко Олені Володимирівні, проф. Дейнеко Володимиру Григоровичу та іншим.

За словами декана факультету прикладної математики ДНУ, професора Олени Кісельової, конференція сприяє зростанню рівня фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у напрямку штучного інтелекту та суміжних галузях, координації та концентрації зусиль дослідників. Значним досягненням конференції є укладені угоди про наукове співробітництво з Інститутом прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» МОН України та НАН України та Інститутом кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова. «У роботі форуму взяли участь представники більш ніж 30 вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів, – говорить Олена Михайлівна. – Цього року до програми було включено 147 усних доповідей, з яких десять пленарних, щороку представляються результати дисертаційних досліджень. Лише в Дніпропетровському національному університеті за роки проведення конференції захистили дисертації з відповідних спеціальностей понад 20 здобувачів».

Провідні науковці відзначають активну участь у роботі форуму студентів, аспірантів і молодих вчених, що добре розуміють актуальність досліджуваних питань та необхідність своєї особистої участі в їх вирішенні.

Отже, з року в рік конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» підтверджує свою науково-практичну популярність не тільки на теренах нашої держави, а й в міжнародному науковому суспільстві.

Кафедра обчислювальної математики
та математичної кібернетики


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram