Версія для друку

Математичне моделювання – на вирішення проблем людства

Один з найавторитетніших міжнародних науково-практичних форумів фахівців з прикладної математики «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» пройшов у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Спектр досліджень фахівців з прикладної математики вражає. 188 усних доповідей-досліджень науковців з різних країн стосувалися найрізноманітніших сфер людського життя. Це системний підхід до проблеми очищення нафтозабруднених ґрунтів і водойм; розробка інформаційних технологій для комунікації людей з вадами слуху; аналіз залежностей фахових вступних випробувань від поточної успішності студентів; вивчення бактеріовиділення палочок Коха при різних формах туберкульозу статистичними методами; моделювання раціонального споживчого кошику з використанням багатокритеріальної оптимізації; застосування ймовірнісних моделей у страхуванні; методи статистичної обробки у місцевому самоврядуванні; сценарне моделювання динаміки Тихоокеанської плями сміття; дослідження рівня забезпеченості професійними кадрами машинобудівельної галузі; методологія застосування інтелектуального аналізу в захисті інформації; управління корпоративною мережею на основі технології експертних систем; розпізнавання кубика рубика за допомогою мобільних пристроїв та багато іншого.

Вітаючи учасників міжнародної конференції, ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професор Микола Поляков відзначив: «Уже десять років поспіль проходить ця визначна подія, до нас приїжджають фахівці з усього світу – Росії, Німеччини, Іспанії, Франції, Італії, Канади, Польщі, Китаю, Великобританії, США. Вітчизняні наукові школи представляють Дніпропетровськ, Харків, Львів, Херсон, Полтава, Івано-Франківськ. За десятилітню історію конференції були встановлені наукові контакти і організоване співробітництво з такими зарубіжними провідними навчальними закладами, як Нижньогородський національний університет, Бізнес-школа м. Варвік (Англія), Університет штату Флорида, Midlle Tennessee State University та іншими. Тим самим конференція сприяє підвищенню престижу науки в Україні, заохоченню молодих науковців проводити наукові дослідження. Щороку на форумі представляються результати дисертаційних досліджень. Лише у ДНУ за роки проведення конференції захистили дисертації з відповідних спеціальностей понад 20 здобувачів. Впевнений, що сьогоднішня зустріч знову стане справжнім поштовхом для обговорення цікавих та актуальних проблем».

За словами декана факультету прикладної математики ДНУ, професора Олени Кісельової, цього року усі доповіді згруповані у десять секцій, а саме «Нейронечіткі технології», «Експертні системи та системи, що навчають», «Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту», «Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень», «Інтелектуальні системи прийняття рішень та системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та у бізнесі», «Інформаційні технології в органах державної влади та місцевого самоврядування», «Системний аналіз складних систем різної природи», «Кластеризація і розпізнавання образів», «Інженерія знань», «Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі».

Всеукраїнська конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» була започаткована у 2003 році у ДНУ переважно для студентів, аспірантів і молодих вчених і спрямована на концентрацію зусиль у розробці та створенні інтелектуальних систем і алгоритмів нового покоління, обговорення актуальних проблем системного аналізу, комп’ютерних інформаційних технологій, зростання рівня фундаментальних та прикладних досліджень у напрямку штучного інтелекту і суміжних областях. У 2004 році було ухвалено рішення про зміну статусу конференції та запрошення до участі широкого кола науковців. З 2009 року постійними організаторами заходу є ДНУ, Інститут кібернетики НАН України імені В.М. Глушкова та Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» МОНМС України та НАН України.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram