Версія для друку

Сьогодення юридичної клініки

На засіданні з виховної роботи заступників деканів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара було заслухано доповідь завідувача кафедри адміністративного та кримінального права, директора юридичної клініки ДНУ, доцента Ольги Леонідівни Соколенко про роботу юридичної клініки в університеті. Зокрема, у доповіді йшлося:

- Юридична клініка відкрилась у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2007 році. За цей час студентами-правниками ДНУ було надано безкоштовні правові консультації більше 1000 громадянам України. У березні 2009 року студенти клініки увійшли до складу Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області. Завдяки такій діяльності малозабезпечені громадяни отримують якісні безкоштовні юридичні консультації, що стають великою допомогою у вирішенні їхніх складних життєвих і правових ситуацій. Також це дозволяє студентам-старшокурсникам юридичних факультетів під керівництвом викладачів-кураторів набути професійних практичних навичок. Крім того, юридичні клініки формують правову культуру громадян; забезпечують спілкування студентів з фахівцями судових та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності; проводять теоретичні й практичні заняття за результатами діяльності юридичної клініки; проводять науково-практичні конференції, семінари, тренінги та інші заходи з актуальних правових питань; налагоджують співпрацю з іншими юридичними клініками ВНЗ України та за її межами.

Тобто юридична клініка – це унікальна лабораторія клінічних технологій навчання, де студенти можуть набути саме тих умінь і навичок, які знадобляться їм у подальшій професійній діяльності. Аналіз функціонування юридичних клінік в Україні допоміг виділити ті аспекти роботи юриста-практика, на яких не акцентується увага під час вивчення базових навчальних дисциплін.

Нині діюча освітня модель України спрямована на засвоєння студентами в основному теоретичних знань. Але сучасний ринок праці все більше вимагає практичних навичок та компетенції фахівців. Юристи, як правило, працюють з клієнтом, і тому дуже важливо навчитися цьому до закінчення вищого навчального закладу, а вже похідною є робота з документами, складання процесуальних актів. Важливим елементом юридичної професії є вміння знайти, проаналізувати та правильно застосувати правові норми в конкретній ситуації, а також надання юридичних консультацій по суті справи. Сучасні стандарти оцінки випускників вищого навчального закладу вимагають від юриста володіння професійною етикою, правовою та психологічною культурою, глибокою повагою до закону та обачним ставленням до соціальних цінностей правової держави, твердістю моральних переконань, почуттям обов’язку. Діяльність юридичних клінік спрямована на формування саме такого комплексу знань та особистісних якостей у студентів.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram