Версія для друку

Школа соціального працівника «Хочу знати, як…?». Таємниці професії

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулася презентація програми Школи соціального працівника «Хочу знати, як…».

Ректорат, особисто ректор ДНУ імені Олеся Гончара, професор М.В. Поляков велику увагу приділяють осучасненню й підвищенню якості навчально-виховного процесу, формуванню високопрофесійних спеціалістів, конкурентоспроможних у сучасному суспільстві, ерудованих, теоретично й практично готових включитися в той чи інший процес життєдіяльності. Особлива увага приділяється розвитку мережі студентських наукових товариств, об’єднань, шкіл для набуття професійних знань та практичних навичок майбутніх спеціалістів різних галузей.

Останнім часом за напрямками підготовки спеціалістів в університеті значно розширено мережу студентських наукових товариств, об’єднань, гуртків. Діють наукові школи, Культурологічний клуб «В гостях у ректора ДНУ імені Олеся Гончара», клуб творчої молоді «Паростки», Дебатний клуб та ін. У навчально-виховний процес упроваджуються різноманітні програми, метою яких є формування майбутніх фахівців.

26 жовтня 2012 року відбулася презентація програми Школи соціального працівника «Хочу знати, як…», метою створення якої є підготовка студентів – майбутніх спеціалістів у галузі соціального захисту й допомоги населенню. Відкриття Школи сприятиме набуттю студентами університету спеціальності «Соціальна робота» факультету суспільних наук і міжнародних відносин (декан – проф. О.С. Токовенко) й студентами-волонтерами теоретичних знань і практичних навичок роботи з соціально незахищеною категорією населення.

З програмою діяльності Школи присутніх студентів та викладачів ознайомила завідувач кафедри соціальної роботи О.О. Осетрова, доктор філос. наук, професор. Оксана Олександрівна як керівник Школи (на громадських засадах) сформулювала завдання, поставлені перед її слухачами, що стосуються майбутньої професії: опрацювання методик і технологій соціальної роботи з різними цільовими групами і категоріями людей; набуття навичок визначення пріоритетності завдань спеціалізованих служб; застосування отриманих теоретико-методичних та практичних знань у сфері соціальної роботи.

У межах презентації програми Школи відбулася зустріч з директором Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Іриною Леонідівною Кабат, яка зосередила увагу студентів на нелегкій, але дуже потрібній та відповідальній сфері діяльності, де можуть працювати лише підготовлені теоретично й практично спеціалісти, бо доведеться спілкуватися з людьми похилого віку, інвалідами, дітьми-сиротами та іншим соціально незахищеним контингентом суспільства, запросила студентів і викладачів до співпраці, розповіла про можливості проходження практики.

Студенти схвально сприйняли відкриття цієї Школи, зацікавилися особливостями та специфікою її діяльності, можливістю набуття практичних навичок безпосередньо через центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які діють у районах, містах та області. На поставлені запитання дали відповідь О.О. Осетрова та І.Л. Кабат.

Насамкінець, студенти отримали підбір методичних рекомендацій для проведення соціальної роботи, підготовлених Центром.

В. О. Архіреєва,
провідний методист
групи аналізу у сфері гуманітарної освіти
та виховання молоді навчально-методичного відділу
ДНУ ім.О.Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram