На 16 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Історичний факультет

49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; 1-й корпус ДНУ
Телефон деканату: + 38 (056) 374-98-60
E-mail деканату: dekanat-hist@ukr.net

Історичний факультет

Історична довідка

Початки вищої історичної освіти в нашому краї пов’язане з утворенням історико-філологічного факультету в Катеринославському університеті (1918). Перше покоління істориків представляли відомі вчені: М.К. Любавський, Д.І. Яворницький, М.Ф. Злотников, В.О. Пархоменко, М.В. Бречкевич та ін. Вони заклали підвалини підготовки фахівців-істориків за часів функціонування Катеринославського університету (1918 – 1920), а потім Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровського) інституту народної освіти (1920 – 1933). 

У 1933 р. відновлено роботу Дніпропетровського державного університету. Тоді ж було започатковано й історико-економічний факультет, який функціонував до 1935 р. У 1939 р. утворився історичний факультет, діяльність якого тривала в 1939 – 1941, 1943 – 1952 рр.
 з перервою у часи воєнного лихоліття. У 1952 – 1957, 1965 – 1971 рр. історичний напрям розвивався в структурі історико-філологічного факультету.

Новітній період історії факультету розпочався в 1971 р., коли його було знов виокремлено в навчально-науковий підрозділ ДДУ. Великий внесок у його становлення зробили професори В.Я. Борщевський, Д.П. Пойда, А.М. Черненко, А.С. Зав’ялов, М.П.Ковальський та ін. За цей час факультет утвердив наукову школу історичної україністики, випустив понад 5 тис. фахівців за спеціальністю «Історія».

На факультеті існують добрі традиції підготовки науковців вищої кваліфікації. Десятки кращих випускників стали кандидатами й докторами історичних наук. Їх праця здобула загальнодержавне визнання.
 
На факультеті функціонує п’ять кафедр:
всесвітньої історії; історії України; історіографії, джерелознавства та архівознавства; східноєвропейської історії; української історії та етнополітики.
 
Навчальний процес та наукові дослідження забезпечують: 12 докторів історичних наук, професорів; 28 кандидатів наук, доцентів; 2 старших викладача.   

Факультет має добре розвинену базу для навчальної та наукової
роботи студентів: 2 навчальні лабораторії, 3 науково-дослідні лабораторії, археологічний та етнографічний кабінети, комп’ютерний клас. З 1971 р. на факультеті функціонує археологічна експедиція, яка систематично проводить розкопки в регіоні. У рамках факультету діють Центр українсько-німецьких досліджень, Українсько-польський науково-культурний центр та ін. Студенти-історики мають можливості для наукової роботи в межах двох держбюджетних тем, а також студентського наукового товариства, студентських наукових гуртків.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Світленко Сергій Іванович,  доктор історичних наук,  професор кафедри історії України, заслужений працівник освіти України.
Заступник декана з навчальної роботи – Архірейський Дмитро Володимирович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри східноєвропейської історії.
Заступник декана з наукової роботи – Святець Юрій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України. 
Заступник декана з виховної роботи – Лавренко Валерія Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії.
  

Структурні підрозділи факультету


Дізнайся про факультет із перших вуст!

Декан Сергій Світленко в студії "ОТВ Дніпро"
: про переваги факультету, перспективи працевлаштування й актуальні програми міжнародного обміну

В іменній аудиторії академіка Д. І. Яворницького
В іменній аудиторії академіка Д. І. Яворницького

Факультет запрошує старшокласників

Запрошуємо Вас ближче познайомитися з історичним факультетом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара!
  
У рамках Днів відкритих дверей факультет проводить цікавий історичний квест. Школярам міста пропонується випробувати свої знання та кмітливість, подолавши завдання пошукового характеру на п’ятьох локаціях, розроблених з цієї нагоди студентами-істориками ДНУ.


На першій локації учнів очікує оглядова екскурсія археологічним музеєм, колекція якого зібрана під час багаторічних польових досліджень експедиції ДНУ. Також учасники квесту мають співставити окремі артефакти, вибрані з колекції музею, з тією історичною епохою, яку вони репрезентують.

На другій локації учні отримують завдання озвучити асоціації, пов’язані з окремими народами світу. А щоб асоціювати було легше, учасників квесту на локації зустрічають студенти, перевдягнуті в традиційний одяг цих народів.

Третя локація передбачає перевірку знань школярів у сфері військової історії та військового мистецтва. Їм необхідно наводити аргументи, хто переможе у двобої: середньовічний лицар чи сучасний вояк ЗСУ.

На четвертій локації на гравців очікуть представлення соціальних проектів, розроблених студентами-істориками.

А на п’ятій – учні мають здогадатися, для чого призначалися побутові речі, якими дуже активно користувалися наші прабабусі та прадідусі, але які на сьогодні абсолютно вийшли з ужитку – рубель, кахлі, ткацький човник, точило, ціп.

Також для учнів старших класів впродовж навчального року постійно проводяться екскурсії до музею археології та музею етнографії історичного факультету ДНУ ім. О.Гончара. Телефон для довідок: + 38 (067) 639-55-90. 

За більш детальною інформацією звертайтеся до деканату: + 38 (056) 374-98-60.

Освітня діяльність

На факультеті здійснюють підготовку бакалаврів за напрямом «Історія» з можливістю подальшого продовження навчання за ОКР спеціаліст або магістр за відповідною спеціальністю.  
 

Базові бакалаврські програми

Програми професійного спрямування

Спеціаліст

Магістр

Історія

Історія

Спеціаліст з історії, історик, вчитель середнього навчального закладу

Історик, викладач вищого навчального закладу

Археологія

Спеціаліст з археології, професіонал в галузі археології

Археолог, викладач вищого навчального закладу

Архівознавство

Спеціаліст з архівознавства, професіонал в галузі архівної справи

Науковий співробітник (архівна справа), викладач вищого навчального закладу


Археологія – наука, що вивчає історію людства на основі речових пам’яток минулого, добутих у процесі розкопок. Архівознавство – наука, що вивчає історію, теорію і практику архівної справи, її правові засади. Історія – наука про загальний розвиток того чи іншого народу, країни або всього суспільства.

Основні навчальні дисципліни: «Давня і нова історія України», «Новітня історія України», «Спеціальні історичні дисципліни», «Історія СРСР», «Історія Росії», «Історіографія історії України», «Джерелознавство», «Історіософія історії України», «Історіографія всесвітньої історії», «Методологія історії», «Археологія», «Архівознавство та музеєзнавство», «Етнографія України», «Історія Стародавнього Сходу, Греції та Риму», «Історія середніх віків», «Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки», «Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу», «Історія міжнародних відносин», «Історія релігії та церкви».

Освітня діяльність студентів

Теоретичні знання студенти закріплюють на археологічно-етнографічній, краєзнавчій, архівно-музейній, педагогічній та асистентській практиці.

Галузі та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: археологічні наукові експедиції, науково-дослідні та навчальні лабораторії, профільні кафедри вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації, державні архівні установи обласного, міського, районного рівнів, відомчі та галузеві архіви, архівні відділи владних структур, архіви різних організацій та установ, приватних фірм, компаній, підприємств, банків; обласні центри з охорони та збереження пам’яток історії та культури, музейні установи; туристична сфера; загальноосвітні середні навчальні заклади (середні школи, гімназії, ліцеї), органи державної влади та управління, місцевого самоврядування; галузь історичного туризму.

Наукова та науково-технічна діяльність

На історичному факультеті сформувалися наукова школа з історичної україністики за напрямами "Суспільно-політична та етнонаціональна історія України", "Соціальна історія Придніпров’я", "Археологія Подніпров’я", "Історіографія, джерелознавство та методи історичних досліджень", "Історія німців в Україні".  Професорсько-викладацький колектив факультету здійснює наукові дослідження в рамках двох держбюджетних тем.

На факультеті функціонують аспірантура та докторантура, а також спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями: «Історія України», «Всесвітня історія», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».
Факультет видає науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія», заснований 1993 році, який з 9 червня 1999 року визнаний ВАК України як фаховий науковий збірник у галузі історії. Окрім нього кафедри історичного факультету видають міжвузівські фахові наукові збірники «Вопросы германской истории» (09.06.99), «Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України» (09.06.99), «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті» (08.06.05), «Проблеми політичної історії України» (12.04.10), «Проблеми археології Подніпров’я» (09.06.99), а також журнал „Грані” (10.11.99). Як засіб масової інформації зареєстрований збірник наукових праць «Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження».

Науковці і викладачі факультету є авторами підручників, що здобули гриф Міністерства освіти і науки України, - Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття) (К., 2000), Святець Ю.А. Кліометрика. Формально-кількісні та математико-статистичні методи (Д., 2003), Бобилєва С.Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року (Д., 2003). 

Вийшла друком низка наукових та навчальних видань з актуальних проблем в галузі історії. Серед них слід назвати монографії С.І. Світленка «Суспільний рух на Катеринославщині 50–80-х років ХІХ ст.» (Д., 2006), «Світ модерної України кінця XVIII – початку ХХ ст.» (Д., 2007), В.В. Іваненка та В.К. Якуніна «ОУН-УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології» (Д., 2006), колективну монографію за ред. А. Г. Болебруха «Історія міста Дніпропетровська» (Д., 2006), Ю.А. Святця «Українське селянське господарство та нова економічна політика» (Д., 2007), Н.В.Венгер «Менонітське підприємництво в умовах модернізації Півдня Росії: між конгрегацією, кланом та російським суспільством (1789–1920)» (Д., 2009), В.А. Ромашка «Близнюк-2: скіфський аристократичний курган у Дніпровському правобережному Надпоріжжі» (Д., 2009), В.В. Іваненко, Н.Р. Романець «Дніпропетровщина і «великий перелом» на селі 1920 – початку 1930-х років» (Д., 2009), О.Б. Шляхов «Україна на шляху до індустріального суспільства ( друга половина XIX- початок XX ст.» ( Д., 2010),   В.К. Якунін «Крах КПСС» (ч. 2) (Д., 2010), а також колективні праці «Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара» (Д., 2008) та «Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918–2008» (Д., 2008), «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Дніпропетровська область» (Д., 2008), «Діячі державної влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси» (у 2 т.) (Д., 2009–2010) (наук. ред. С.І. Світленко), «Історична пам’ять Дніпропетровщини» колективна монографія (наук. ред. С.І. Світленко) (Д., 2012) «Усна  історія Дніпропетровського  національного університету імені Олеся Гончара» (наук. ред. С.І. Світленко) (Д., 2013).

На факультеті діють наукові гуртки «Археологія Придніпровського краю», «Історичні профілі України», «Історіографічні студії», «Інформаційні технології в історичних дослідженнях», «Товариство шанувальників воєнної історії», «Актуальні проблеми всесвітньої історії».
Студенти історичного факультету систематично беруть участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, у науковій конференції ДНУ за підсумками наукової роботи за рік та конференціях, що проводять університети України.

На базі історичного факультету ДНУ протягом 2004–2007 рр. проводилася Всеукраїнська студентська олімпіада з історії. Серед переможців цієї олімпіади були й наші кращі студенти, зокрема, Є. Врадій, який нині є випускником аспірантури кафедри історії України. 

Науково-технічна діяльність студентів

Факультет співпрацює з історичними або гуманітарними факультетами Запорізького національного університету, Національного університету «Острозька академія», Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Інститутом археології Люблінського університету ім. М.Кюрі-Склодовської (Республіка Польща), факультетом історії та педагогіки Вроцлавського університету (Республіка Польща), Геттінгенським відділенням Інституту культури і історії німців Північно-Східної Європи (Федеративна Республіка Німеччина), Центрально-Західним університетом штату Парана (Федеративна Республіка Бразилія) та ін.

На відкритті ІІІ Міжнародного симпозіуму слов’янських студій
На відкритті ІІІ Міжнародного симпозіуму слов’янських студій. Виступ професора А. Шернера (Бразилія)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія
Збірник наукових праць "Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України"
Збірник наукових праць "Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті"
Збірник наукових праць "Питання аграрної історії України та Росії"
Збірник наукових праць "Питання німецької історії"
Збірник наукових праць "Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження"
Збірник наукових праць "Проблеми політичної історії України"

   Міжнародні контакти

Окремі викладачі та студенти історичного факультету є членами Міжнародної асоціації Історія та комп’ютер, Європейської асоціації археології, Міжнародної асоціації дослідників історії та культури німців.

З 1997 року на історичному факультеті працює Інститут українсько-німецьких досліджень, який бере  участь у написанні кількатомної історії „Немцы России”, разом з центром „Примирення” (Торонто) досліджує долю менонітських колоній доби громадянської війни, вивчає історію та культуру шведського населення України. На ці програми дослідниками ДНУ отримані гранти.
Стипендіатом фонду Фулбрайта є доцент кафедри всесвітньої історії Н. В. Венгер, яка стажувалася в США і успішно захистила докторську дисертацію. У квітні-травні 2007 року на  IV курсі нашого факультету читала лекції американська професорка Лінда Грей. У вересні-грудні 2009 р. к.і.н. Портнова Т.В. проходила стажування в Інституті українських студій Гарвардського Університету (США).

Факультет має угоди з Інститутом археології Люблінського університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, факультетом історії та педагогіки Вроцлавського університету (Республіка Польща), Геттінгенським відділенням Інституту культури і історії німців Північно-Східної Європи, завдяки чому у вересні 2007 р. була проведена міжнародна конференція «Німці України і Росії в конфліктах і компромісах ХІХ–ХХ століть». У цьому науковому форумі взяли участь близько 100 вчених з України, Канади, Німеччини, Російської Федерації, США, Швеції.

І Міжнародна українсько-польська археологічна експедиція на Старокодацькій фортеці

І Міжнародна українсько-польська археологічна експедиція на Старокодацькій фортеці

  ІІІ Міжнародна українсько-польська археологічна експедиція
ІІІ Міжнародна українсько-польська археологічна експедиція

Студентське життя

На факультеті діє студентська рада, яка організує дозвілля та відпочинок студентів. За її активною участю проводяться урочисті збори першокурсників, посвячення у студенти, дні першокурсника, студента, кафедр історичного факультету,  організуються спортивні змагання, творчі конкурси: «Панна історичного факультету», «Парубок історичного факультету» поетичний, фотографічний та ін. Студентська рада та Студентське наукове товариство факультету видає збірник науковий праць молодих науковців «Історичні етюди». Студенти історичного факультету беруть участь у Клубі творчої молоді університету "Паростки", видають студентський журнал "Форум".

Міс Історичний факультет-2015
Міс Історичний факультет-2015

За відмінне навчання та активну участь у громадському житті студенти історичного факультету відзначаються іменними стипендіями Президента України (О.Ромашко, К.Грищенко, А.Посунько,О.Сухомлин), Верховної Ради України (В.Лавренко, А.Нікітенко), М.С.Грушевського (О.Сміянова, Я.Ярошенко), вченої ради ДНУ (О.Січкар, О.Грищенко, І.Сєркова, М.Хлистова), Дніпропетровської обласної ради (А.Омелян), Жовтневої районної у м.Дніпропетровську ради (О. Костеленко), грамотами і подяками декана.

Історична вікторина «Спринт» на Дні факультету
Історична вікторина «Спринт» на Дні факультету