На 16 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Хімічний факультет

вул. Казакова, 22, 16 корпус ДНУ
Телефон деканату: +38 (056) 776-82-48
E-mail деканату: chemistry.dnu@gmail.com
Web-сайт факультету: chem.dnu.edu.ua

Хімічний факультет

Історична довідка

Хімічний факультет – один з найстаріших в Дніпровському університеті. Хоча офіціальною датою заснування факультету є 1933 рік, підготовка спеціалістів-хіміків ведеться в університеті з перших днів його заснування (1918 р.). Біля витоків факультету стояли видатні вчені – академік Лев Володимирович Писаржевський (1871-1938), засновник дніпровської наукової школи хіміків, творець електронної хімії; академік Дмитро Петрович Коновалов (1856-1929), один з найвидатніших вчених-фізикохіміків, відкривач відомих законів перегонки рідин (закони Коновалова); академік, Герой Соціалістичної праці Олександр Ілліч Бродський (1895-1969), засновник добре знаної школи з хімії ізотопів. Наукові та педагогічні ідеї цих учених забезпечили високий рівень науково-дослідних робіт, визначили тематику та стиль наукових досліджень на хімічному факультеті у довоєнні та перші повоєнні роки.

У довоєнний період в тісній співпраці з науковцями Інституту фізичної хімії АН УРСР, що діяв у Дніпропетровську, на факультеті велось вивчення проблем електрохімії розчинів та теорії каталізу (чл.-кор. АН УРСР В.С. Фінкельштейн, проф. В.А. Ройтер), механізму органічних реакцій (проф. Ф.І. Березовська), здійснювались розробки нових методів фізико-хімічного аналізу (проф. А.М. Занько, проф. В.Ф. Стефановський), пошуки інгібіторів корозії металів (проф. М.А. Розенберг). У післявоєнні часи розпочались важливі дослідження з хімії епоксидних сполук (кафедра органічної хімії, керівник – Заслужений діяч науки і техніки УРСР проф. М.С. Малиновський), вдосконалення методів співосадження (кафедра аналітичної хімії, керівник – проф. В.Т. Чуйко), вивчення механізмів електроосадження металів у присутності ПАВ, розробки ефективних технологічних процесів гальванотехніки (кафедра фізичної хімії, керівник – Заслужений діяч науки і техніки України проф. Ю.М. Лошкарьов).

Сьогодні на 5 кафедрах факультету ведеться широке коло науково-дослідницьких робіт з аналітичної, неорганічної, органічної хімії, електрохімії, хімічної технології високомолекулярних сполук.

На факультеті функціонують 8 лекційних аудиторій і більше 50 спеціалізованих лабораторій, 4 методичні кабінети, 2 комп’ютерні класи оснащені сучасною технікою; до послуг студентів – комп’ютерна мережа "Internet".

Докладнішу інформацію про хімічний факультет і напрями його освітньої та наукової діяльності можна отримати за адресою: chem.dnu.edu.ua

Керівний склад факультету

Декан факультету – Варгалюк Віктор Федорович, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України.
Заступник декана з навчальної роботи – Коптєва Світлана Дмитрівна, кандидат хімічних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Кондратюк Наталя В’ячеславівна, кандидат технічних наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Шевченко Людмила Василівна, кандидат хімічних наук, доцент.

Структурні підрозділи факультету


Дізнайся про факультет із перших вуст!

Декан Віктор Варгалюк у студії «ОТВ Дніпро»: про переваги факультету, перспективи працевлаштування й актуальні програми міжнародного обміну.

Освітня діяльність

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів на хімічному факультеті здійснюється за трьома напрямами:

– "Хімія" (спеціалізації "фармацевтична хімія", "аналітична хімія", "комп’ютерна хімія");
– "Хімічна технологія" (спеціалізація "хімічна технологія високомолекулярних сполук");
– "Харчова технологія та інженерія" (спеціалізація "технології харчування") - підготовка бакалаврів та спеціалістів.

Випускники хімічного факультету мають можливість працювати викладачами у вищих навчальних закладах, науково–дослідних інститутах і лабораторіях, на хімічних, фармацевтичних і харчових підприємствах на посадах завідувачів хімічними і виробничими лабораторіями, інженерів-технологів, інженерів-хіміків, хіміків-аналітиків, начальників змін тощо.

Для студентів, які навчаються за спеціалізацією "Технологія харчування", створено умови та бази для проходження ознайомчої, навчально-виробничої, інженерно-технологічної та виробничої практики на базових підприємствах та організаціях міста, серед яких – ТВГ "Рейнфорд", ТОВ "Корпорація "Фанні", ТОВ "Сардонікс", АК "Комбінат Придніпровський", ВАТ  "Наталі", ВАТ "Дніпровський хладокомбінат", ВАТ "Сніговик" та інші підприємства харчової промисловості та ресторанного бізнесу.

На базі Науково-виробничого об'єднання «Павлоградський хімічний завод» для студентів, які навчаються за напрямом "Хімічна технологія", створено всі умови для виконання практикумів зі спеціальних дисциплін, проходження виробничої та переддипломної практики. Іншими базами виробничої практики є провідні виробництва і установи галузі: Державні підприємства "Зірка" та "Імпульс" (м. Шостка), Конструкторське бюро «Південне» (м. Дніпро). Практики, що пов’язані з виконанням наукових досліджень, проводяться на базі Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ) та НДІ ВЕМ (м. Павлоград). Ці ж підприємства є роботодавцями наших випускників.

Наукова та науково-технічна діяльність

На хімічному факультеті працюють три наукові школи. Найстарішою є школа "Епоксидів", яку засновано у 50-ті роки минулого сторіччя. Засновником школи був заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Малиновський Михайло Сергійович – талановитий вчений та педагог, більшість робіт якого була пов’язана саме з епоксидами. М.С.Малиновським разом із співробітниками було отримано ряд фундаментальних результатів у галузі досліджень реакційної здатності епоксидних сполук, розроблено нові перспективні методи синтезу цих речовин. Сьогодні справу Малиновського М.С. продовжує відмінник освіти України ,доктор хімічних наук, професор Оковитий Сергій Іванович, серед наукових інтересів якого епоксидні сполуки також посідають першість. За роки існування школи епоксидів науковими керівниками цього напрямку захищено 4 докторські, понад 40 кандидатських дисертацій, отримано 60 авторських свідоцтв на винаходи, опубліковано 5 монографій та понад 500 наукових статей.

Школу "Електроосадження і захист металів від корозії" на хімічному факультеті було засновано у 1970 р. під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АН Вищої школи України, доктора хімічних наук, професора Лошкарьова Юрія Михайловича. Серед пріоритетних напрямів роботи школи – дослідження кінетики і механізмів електродних процесів в присутності поверхнево-активних речовин; впровадження нових технологій гальваностегії у виробництво; виготовлення анодів та добавок до електролітів. Сьогодні справу вчителя продовжує заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, доктор хімічних наук, професор Варгалюк Віктор Федорович. За роки існування школи підготовлено 3 доктори та 28 кандидатів наук, опубліковано більше 700 наукових робіт.

Наукова діяльність на факультеті

Наймолодшою на факультеті є наукова школа "Аналітична хімія малих концентрацій", яку засновано у 1994 р. Її засновники – заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, доктор хімічних наук, професор Чмиленко Федір Олександрович і відмінник освіти України, доктор хімічних наук, професор Циганок Людмила Павлівна. Серед пріоритетних напрямків роботи школи – дослідження з теорії вимірювально-інформаційного аналітичного сигналу та його практичного використання для інтенсифікації аналітичного процесу фізичною дією; інтенсифікації пробопідготовки в аналізі харчових продуктів, ґрунтів, біологічних і медичних об’єктів; розробка та конструювання іон-селективних електродів; розробка теоретичних основ цілеспрямованого використання хіміко-аналітичних властивостей гетерополісполук. За роки існування школи підготовлено 4 доктори та більше 40 кандидатів наук, опубліковано близько 600 наукових статей, 5 монографій, отримано більше 70 патентів, ряд Державних стандартів з визначення домішок важких металів у харчових продуктах.

Дослідження факультетськими кафедрами проводяться в рамках чотирьох фундаментальних держбюджетних тем, у виконанні яких беруть участь близько 20 викладачів і науковців хімічного факультету. Співробітники підрозділу активно співпрацюють з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами Дніпра, Харкова, Києва, Одеси та інших міст України.

Наукова діяльність на факультеті

Факультет здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями "Неорганічна хімія", "Органічна хімія", "Електрохімія”, "Аналітична хімія", "Хімічна технологія палива та пально-мастильних матеріалів". Щороку в аспірантурі навчається близько 10 аспірантів.

Факультет щорічно видає Вісник Дніпровського університету, серія "Хімія". Традиційною стала щорічна Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, яка проводиться на базі хімічного факультету ДНУ. За результатами роботи конференції видається збірка тез доповідей.

Серед випускників та викладачів факультету – стипендіати Кабінету Міністрів України. Протягом останніх років викладачами та науковими співробітниками факультету опубліковано ряд наукових монографій, підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, зокрема - Деркач Т.М. Інформаційні технології у викладанні хімічних дисциплін. 2009 р.; В.Ф. Варгалюк, Л.В. Борщевич, Т.М. Деркач. Загальна хімія. Посібник для студентів-технологів харчових виробництв. 2010 р.; С.О. Хмеловська, Т.М. Деркач, Н.В. Стець. Методика викладання хімії. Навчальний посібник. 2011 р..

Активну участь у наукових розробках хімічного факультету беруть студенти I-V курсів. На факультеті працюють п’ять студентських наукових гуртків, кількість студентів-кружківців щороку складає близько 120-130 осіб. Кожного року студенти стають співавторами більш ніж 110-120 наукових статей та тез доповідей конференцій різних рівнів, серед яких значну частину складають міжнародні конференції та симпозіуми.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Хімія

Міжнародні контакти

У рамках договорів про співпрацю в галузі освіти та науки випускники хімічного факультету мають можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі вищих навчальних закладів як країн Європи, так і Сполучених Штатів Америки. Так, вже майже десять років співробітники хімічного факультету активно співпрацюють з науковцями Державного університету м. Джексона (США) в галузі комп’ютерної хімії та технологій, як наслідок – п’ятеро випускників хімічного факультету (Подолян Євген, Ісаєв Олександр, Фурманчук Олена, Холод Яна та Петрова Тетяна) закінчили аспірантуру цього закладу і захистили дисертації; викладачі й аспіранти кафедри органічної хімії щорічно проходять стажування в цьому університеті, мають десятки спільних наукових праць, беруть участь у виконанні спільних наукових проектів. Крім цього, випускники факультету успішно працюють за фахом в Німеччині, Великобританії, Ізраїлі, Данії, США.

Студенти та випускники хімічного факультету беруть активну участь у національних та міжнародних програмах академічного («Erasmus Mundus», Фонд Фулбрайта) та наукового обміну. В 2012-13 рр. студенти та випускники хімічного факультету пройшли стажування на хімічному факультеті Оксфордського університету, Великобританія (Садкова Ірина, Величенко Юлія), Віденського університету, Австрія (Чучупал Юлія) та в Джексонському університеті, США (Шовкопляс Кіра) в рамках грантових програм Міністерства освіти і науки України.

Студентське життя

Студенти хімічного факультету щорічно беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з хімії, а також Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з «Хімічних наук». Традиційно щорік серед студентів хімічного факультету – ряд іменних стипендіатів (стипендії Президента України, Верховної Ради України, Міського голови, Вченої Ради ДНУ тощо). За період 2006-2015 рр. серед студентів хімічного факультету – 11 переможців за стипендіальною програмою «Завтра.UA» благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука». 

Правильно організоване дозвілля та відпочинок – запорука не тільки успішного навчання, а й доброго морального стану студентів. На хімічному факультеті цим принципом керуються всі – декан, завідувачі кафедр, викладачі, куратори академічних груп, члени студентської ради факультету. Окрім занять у наукових гуртках студенти відвідують гуртки художньої самодіяльності (народну студію сучасного вокалу «Мрія», театр «Маски», гурток східного танцю), займаються спортом, як у спортивному комплексі університету, так і безпосередньо в спортивній залі гуртожитку, створеній за ініціативою і при безпосередній участі самих студентів. 

Традиційним стало проведення щороку на хімічному факультеті конкурсів «Міс та Містер хімічний факультет». Кожної весни – святкування «Дня хімічного факультету» – урочистого заходу, в якому зазвичай беруть участь не тільки викладачі та студенти хімічного факультету, а й численні його випускники.

Розширена інформація про хімічний факультет є за адресою: chem.dnu.edu.ua

Успішні випускники ХХІ століття

Ганна Гриньова

Отримала диплом з відзнакою магістра хімічних наук ДНУ ім. О.Гончара у 2009 р. У 2014 р. Ганна захистила докторську дисертацію під керівництвом Prof. Michelle Coote в Австралійському національному університеті. Дисертація отримала декілька нагород, в тому числі приз Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії, як одна з п’яти найкращих дисертацій з хімії у світі.

З 2014 р. Ганна працює в групі Prof. Clemence Corminboeuf у Федеральній політехнічній школі Лозанни. В 2016 р. отримала від Європейської Комісії грант Марії Склодовської-Кюрі.

Ганна є автором низки наукових статей та оглядів, в тому числі публікацій в журналах Nature Chemistry и Journal of the American Chemical Society.

Олександр Жураковський

Випускник магістратури ДНУ ім. О.Гончара (2008 р., диплом з відзнакою), навчався в Університеті Арізони (м. Тусон, США), отримав ступінь магістра.


Закінчив аспірантуру Оксфордського університету, де захистив дисертацію (D.Phil.) за спеціальністю Organic Chemistry. Працював науковим співробітником у Гарвардському університеті (США) у проф. Майерса на факультеті хімії і хімічної біології, зараз працює науковим співробітником в Бристольському університеті (Велика Британія) в лабораторії проф. Аггарвала.

Олександр є автором низки наукових статей та оглядів.

Сергій Крещик

Сергій Хрещик – студент VI курсу хімічного факультету ДНУ ім. О.Гончара. 
«Після закінчення школи переді мною постало складне питання вибору майбутнього місця навчання. Маючи досить непогані результати зовнішнього оцінювання я подавав документі до кількох вишів і, врешті-решт, мій вибір пав на хімічний факультет ДНУ ім. О.Гончара. 

Протягом усього періоду навчання я демонстрував гарну успішність у навчанні. При цьому на III курсі я почав працювати безпосередньо у лабораторії під керівництвом старшого наукового співробітника кафедри органічної хімії – Пальчикова Віталія Олександровича. Саме тут пройшло моє більш детальне знайомство з органічною хімією та її можливостями. До кінця ІІІ курсу я вже мав напрацювання, що дозволили мені взяти участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії, а також стати співавтором патенту України. 

На IV курсі я знову взяв участь у цій конференції. Дуже успішним у науковому плані можна вважати V курс. Все почалось із участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, де моя робота була визнана кращою. Потім я був учасником Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнської конференції, де моя доповідь також була визнана кращою. 

Усі ці здобутки, а також відмінна успішність дозволили мені отримати стипендію Президента України. Зараз я працюю над своєю дипломною роботою магістра».