Версія для друку

«Люблю словники…»

«Я люблю їх не тільки за велику користь, принесену ними,

але й за те, що є в них прекрасного і величного!»

Анатоль Франс

13 вересня у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулося Свято українського словника, організоване фахівцями Центру історії та розвитку української мови і викладачами кафедри української мови.

Значення словників у житті кожної людини важко переоцінити. Вони відбивають культуру мови народу і сприяють підвищенню рівня мовної культури, збагачують індивідуальний словниковий запас, застерігають від неправильного вживання слів та їхніх граматичних форм. Словники розширюють, поглиблюють розуміння слова, сприяють розвиткові логічного мислення.

Cтуденти 3-го курсу факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства (гр.УУ-19-1)

Існує багато різновидів мовознавчих словників: орфографічні, орфоепічні, лінгвокраїнознавчі, синонімічні, тлумачні, топонімічні, етимологічні, фразеологічні, перекладні тощо. Іноді досить непросто зорієнтуватися в їхньому розмаїтті, щоб знайти саме те, що тобі потрібно.

Користуючись тим чи тим словником, ви, зокрема, оволодієте правилами правопису, вимови, наголошення, під час спілкування зможете дібрати потрібні слова, що відповідають граматичним і семантико-стилістичним нормам української мови.

Фахівці Центру історії та розвитку української мови разом із науковцями кафедр української мови та загального і слов’янського мовознавства підготували до друку «Російсько-український словник прізвищ мешканців м. Дніпропетровська» (2008, 2009), автори Т.С. Пристайко, І.С. Попова, І.І. Турута, М.С. Ковальчук; «Словник термінів графічного дизайну» (2009), автори О.В. Гурко, І.С. Попова; «Словник назв по батькові» (2012), упорядники Н.С. Голікова, І.С. Попова, І.І. Турута; «Соціолінгвістичний словник» (2015), автори Н.С. Голікова, В.В. Корольова. На особливу увагу заслуговує «Мультилінгвальний словник мовознавчих термінів» (2018), укладачами якого є О.В. Гурко, В.В. Корольова, О.А. Михненко, Д.П. Соколов, М.Ю. Шевченко, адже в ньому вміщено тлумачення основних термінів традиційних і новітніх лінгвістичних галузей українською, англійською, французькою та німецькою мовами.

Свято українського словника стало визначною подією в нашому культурному житті, воно поступово перетворюється на всеукраїнський науково-культурний феномен.

Провідний фахівець Центру історії
та розвитку української мови,
доцентка Тетяна Шевченко


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube