Версія для друку

Відбулися засідання науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОНУ

3-5 червня у Києві відбулися семінари-тренінги щодо розроблення стандартів вищої освіти та засідання науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. 19 викладачів ДНУ обрали до складу науково-методичних комісій.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Науково-методичну раду МОН та на підставі рішення конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН, Міністерство освіти і науки України, наказом від 25.04.2019 р. № 582, затвердило персональний склад науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

Всього до складу науково-методичних комісій (підкомісій) обрано 842 наукові, науково-педагогічні працівники та представники роботодавців. Від нашого університету також було подано заяви провідних фахівців для участі у конкурсі. У результаті відбору, 19 викладачів ДНУ обрали до складу науково-методичних комісій.

П.І.Б. Спеціальність Назва науково-методичної комісії
Севериновська Олена Вікторівна, декан біолого-екологічного факультету 091 Біологія НМК 6 з біології, природничих наук та математики
Коваленко Олександр Володимирович, завідувач кафедри радіоелектроніки 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Парфінович Наталія Вікторівна, завідувач кафедри математичного аналізу і теорії функцій 111 Математика
Турчин Валерій Миколайович, завідувач кафедри статистики й теорії ймовірностей 112 Статистика
Гук Наталія Анатоліївна, завідувач кафедри комп’ютерних технологій 113 Прикладна математика
Корсунський Віктор Олексійович, завідувач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну 022. Дизайн НМК 2 з культури і мистецтва
Байбуз Олег Григорович, завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ 121 Інженерія програмного забезпечення НМК 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій
Гнатушенко Володимир Володимирович, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій 122 Компютерні науки
Гарт Людмила Лаврентіївна, професор кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики 124 Системний аналіз
Кулабухов Анатолій Михайлович, завідувач кафедри систем автоматичного управління 173 Авіоніка
Третяк Олексій Анатолійович, завідувач кафедри політології 052 Політологія НМК 4 з соціальних наук та журналістики
Гринько Тетяна Валеріївна, декан факультету економіки 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність НМК 5 з бізнесу, управління та права
Санін Анатолій Федорович, завідувач кафедри технології виробництва 132 Матеріалознавство НМК 8 з інженерії
Давидов Сергій Олександрович, декан фізико-технічного факультету 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Дреус Андрій Юлійович, професор кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу 144 Теплоенергетика, Гідроенергетика
Варлан Костянтин Єлисейович, завідувач кафедри хімії та хімічної технологій високомолекулярних сполук 161 Хімічні технології та інженерія
Скляр Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології 162 Біотехнологія та біоінженерія
Щербиніна Марина Борисівна , декан факультету медичних технологій, діагностики та реабілітації 223 Медсестринство НМК 11 з охорони здоров’я та соціального забезпечення
Осетрова Оксана Олексан6дрівна, завідувач кафедри соціальної роботи 231 Соціальна робота

У засіданні взяли участь в.о. директора департаменту вищої освіти Алла Рибалко, Директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана Калашнікова, керівник відділення по роботі з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Катерина Куницька, члени сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН та представники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Основними завданнями Науково-методичних комісій на 2019 рік визначено: завершення розробки, редагування і погодження стандартів освітніх ступенів бакалавра та магістра, розробку проектів стандартів доктора філософії.

Сподіваємося, що досвід наших викладачів сприятиме вдосконаленню стандартів вищої освіти в Україні, створенню привабливої та конкурентоспроможної національної системи вищої освіти України, інтегрованої у Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір.

Наталія Гук,
завідувач кафедри комп’ютерних технологій


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube