Версія для друку

Нова відзнака для науковців ДНУ

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відзначили кращих науковців року. Семеро з них удостоєні нагрудного знаку «Науковець року».

Практику вручення нагрудного знаку «Науковець року» ініціювала на честь вікового ювілею альма-матер науково-дослідна частина (Рішення вченої ради за протоколом № 3 від «27 вересня 2018», введено в дію наказом ректора № 69 від 28.09.2018 р.). Таким чином реалізуються рекомендації Міністерства освіти і науки щодо імплементації нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у закладах вищої освіти, зокрема, в частині громадського визнання результатів наукових досліджень наших учених.

Нагрудний знак має золоте напилення та містить 48 мг золота. Ним нагороджують наукових та науково-педагогічних працівників університету, які посіли 1-3 місця за результатами рейтингового оцінювання наукової діяльності за однією з груп факультетів (перша група – факультети, які здійснюють підготовку фахівців за галузями 09–22, 25-27, друга група – факультети, які здійснюють підготовку фахівців за галузями 01–08, 23, 24, 28, 29 згідно переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266) у році, що передує року нагородження. Також нагороджується по одному молодому науковому або науково-педагогічному працівнику, які мають найвищі рейтингові оцінки серед молодих вчених у відповідній групі факультетів.


Додатково науково-дослідна частина, узагальнивши подання факультетів та науково-дослідних інститутів, може звертатися з клопотанням до вченої ради університету щодо нагородження наукових або науково-педагогічних працівників, які мали протягом року вагомі досягнення у науковій роботі (присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» або «Заслужений винахідник України», достроковий захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, залучення значних обсягів позабюджетних коштів для проведення наукових досліджень). У дні святкування 100-річчя університету першими нагородженими стали:

1. Лобода Володимир Васильович, завідувач кафедри теоретичної та комп'ютерної механіки механіко-математичного факультету за 1 місце за науковим рейтингом 2017 року серед інженерних та природничих факультетів.

2. Бобилєва Світлана Йосипівна, колишній професор кафедри всесвітньої історії історичного факультету за 1 місце за науковим рейтингом 2017 року серед гуманітарних та соціально-економічних факультетів.

3. Полушкін Павло Микитович, доцент кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу факультету медичних технологій діагностики та реабілітації за 2 місце за науковим рейтингом 2017 року серед інженерних та природничих факультетів.

4. Стеблянко Ірина Олегівна, завідувач кафедри економіки та управління національним господарством факультету міжнародної економіки за 2 місце за науковим рейтингом 2017 року серед гуманітарних та соціально-економічних факультетів.

5. Юзікова Наталія Семенівна, доцент кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету за 3 місце за науковим рейтингом 2017 року серед гуманітарних та соціально-економічних факультетів.

6. Маренков Олег Миколайович, доцент кафедри загальної біології та водних біоресурсівбіолого-екологічного факультету за найвищий рейтинг 2017 року серед молодих науковців інженерних та природничих факультетів.

7. Корольова Валерія Володимирівна, доцент кафедри української мови факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства за найвищий рейтинг 2017 року серед молодих науковців гуманітарних та соціально-економічних факультетів.

Науково-дослідна частина
ДНУ ім. О. Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube