Версія для друку

Підготовка до екзамену з англійської мови рівня В2

Регіональний Центр інтенсивного навчання іноземних мов ДНУ ім. О. Гончара провів ряд консультацій для магістрів, аспірантів та викладачів університету щодо змісту та особливостей підготовки до екзамену з англійської мови рівня В2.

Директор Центру Людмила Іванівна Байсара поінформувала присутніх про положення нового Закону України «Про вищу освіту» щодо вимог до рівня володіння англійською мовою та докладно розповіла про можливості підготовки до іспитів з англійської мови, які надаються сьогодні Дніпропетровським національним університетом магістрам, аспірантам та викладачам. «Відповідаючи на вимоги сьогодення, Регіональний Центр допомагає всім, хто бажає підвищити свій рівень володіння іноземною мовою для складання іспитів за міжнародною сертифікацією, – наголосила Людмила Іванівна. – Розглядаючи іноземну мову як інструмент приєднання країни до ділового, освітнього, наукового та культурного простору країн Євросоюзу, Центр створює умови для занурення в англомовну атмосферу, використовуючи сучасні британські підручники з мультимедійною підтримкою. Ми пропонуємо викладачам та аспірантам пройти в нашому центрі тест РТЕ (Pearson Test of English) для визначення рівня володіння мовою та розподілу на групи для подальшого навчання».

Також слухачі отримали детальне роз’яснення щодо структури і змісту іспиту з англійської мови із видачею загальноєвропейського сертифікату (рівень В2). Як пояснила Людмила Іванівна, іспит складається з чотирьох частин:

І. Reading and use of English (тривалість 1 год. 15 хв.). Ця частина складається з 52 тестів, які вимагають використання 2200-2500 слів словникового запасу. Завдання в тестах: множинний вибір, підбір слова без надання варіантів, словотвір, перебудова речення із збереженням змісту, добір відповідностей з різних колонок, використання ідіом і таке інше.

II. Writing (тривалість 1 год. 20 хв.). Ця частина передбачає написання двох письмових робіт. Перша – написання тексту заданого жанру обсягом 140 – 190 слів. Це може бути стаття, есе, електронний лист, доповідь та інші. Текст кожного жанру має свою модель побудови, що оцінюється, крім інших параметрів. Другий текст пишеться на вибір з трьох запропонованих жанрів (інформаційний лист, офіційний лист, доповідь, огляд фільму, статті, виставки). Обсяг – 70 слів.

III. Listening (тривалість 40 хв.). Аудіочастина складається як з монологічного, так і діалогічного мовлення, де звучать новини, оголошення, різножанрові замітки тощо. Після прослуховування екзаменований має дати відповідь на 30 запитань.

IV. Speaking (тривалість 14 хв.). Учасниками туру є 2 здобувача та 2 екзаменатори. Розмовна частина передбачає спілкування на загальні теми, опис і порівняння запропонованих фото, діалог між екзаменованими за мовними опорами, висловлення своєї думки із запропонованого питання.

Як підсумувала Людмила Іванівна Байсара, іспит нелегкий, але вільне володіння іноземною мовою варте зусиль.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube