Версія для друку

ФТФ (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
І-ф10-1 Методи та засоби захисту інформації ТРЕ
І-ф10-2 Системи автоматизованого проектування ракетно-космічних літальних апаратів ТПК
І-ф10-3 Безпека проживання у промислових регіонах ТБЖ
І-ф10-4 Принципи побудови космічних апаратів ТСА
І-ф10-5 Сучасні і перспективні палива ракетних двигунів ТДБ
І-ф10-6 Автоматизація процесів підготовки проектно-конструкторської документації ТКТ
І-ф10-7 Сучасні функціональні матеріали ТТВ
І-ф10-8 Комп‘ютерні інженерні технології ТМТ
І-ф10-9 Методи пошуку інноваційних технічних рішень (ТРІЗ) ТПК
І-ф10-10 Моделювання гідро газодинамічних процесів ТПК
І-ф10-11 Вплив ракетно-космічної техніки на навколишнє середовище ТБЖ
І-ф10-12 Перетворення та акумулювання енергії відновлюваних джерел ТДБ
І-ф10-13 Конструктивні та функціональні неметалеві й композитні матеріали ТКТ
І-ф10-14 Нетрадиційні носії космічних апаратів ТТВ
І-ф10-15 Обчислювальні методи в механічних системах ТМТ
І-ф10-16 Принципи побудови систем керування космічних апаратів ТСА
125 Кібербезпека/ОП Кібербезпека
І-125-1 Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації ТРЕ
І-125-2 Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації ТРЕ
І-125-3 Управління інформаційною безпекою ТРЕ
І-125-4 Системи банківської безпеки ТРЕ
І-125-5 Автоматизовані системи сигналізації, відеоспостереження та контролю доступом ТРЕ
І-125-6 Засоби і системи технічного забезпечення автоматизованої обробки інформації ТРЕ
І-125-7 Основи цифрової обробки сигналів та зображення ТРЕ
І-125-8 Електромагнітна сумісність та завадостійкість систем технічного захисту інформації ТРЕ
І-125-9 Проектування комплексних систем захисту інформації ТРЕ
І-125-10 Системи автоматизованого проектування електронних пристроїв захисту інформації ТРЕ
І-125-11 Інтелектуальний аналіз даних ТРЕ
І-125-12 Сучасні методи біометричної ідентифікації в задачах захисту від несанкціонованого доступу ТРЕ
131 Прикладна механіка/ОП Прикладна механіка
І-131-1 Системи масового обслуговування ТМТ
І-131-2 Програмування мікроконтролерів та мікрокомп'ютерів ТМТ
І-131-3 Математичне моделювання руху виробничих роботів ТМТ
І-131-4 Використання симуляторів для моделювання руху роботів ТМТ
І-131-5 Математичні основи робототехнічних систем ТМТ
І-131-6 Прикладні аспекти в технічній механіці ТМТ
І-131-7 Управління в робототехнічних системах ТМТ
І-131-8 Промислова робототехніка ТМТ
І-131-9 Електричні приводи роботів ТМТ
І-131-10 Інженерні розрахунки на міцність робототехнічних систем ТМТ
І-131-11 Програмування руху виробничих роботів ТМТ
І-131-12 Інформаційні пристрої в механотроніці ТМТ
132 Матеріалознавство/ОП Матеріалознавство
І-132-1 Порошкові та композиційні матеріали ТТВ
І-132-2 Еластомерні матеріали та вироби на їх основі ТТВ
І-132-3 Наноматеріали і нанотехнології ТТВ
І-132-4 Методи локальної поверхневої обробки та відновлення виробів ТТВ
І-132-5 Інструменти та методи спеціальної розмірної обробки ТТВ
І-132-6 Заготівельне виробництво ТТВ
І-132-7 Теорія зварювання і паяння ТТВ
І-132-8 Технологія зварювального виробництва ТТВ
І-132-9 Комп'ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва ТТВ
І-132-10 Інтегровані та комп’ютерні технології в машинобудуванні ТТВ
І-132-11 Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів і матеріалів ТТВ
І-132-12 Формалізація задачі оптимізації технологічних процесів і матеріалів ТТВ
133 Галузеве машинобудування/ОП Галузеве машинобудування
І-133-1-1 Технологічні процеси складання вузлів та агрегатів машин ТТВ
І-133-1-2 Технологічне устаткування і автоматизація технологічних процесів ТТВ
І-133-1-3 Технологія виробництва типових деталей ТТВ
І-133-1-4 Конструкції металорізальних верстатів та автоматизованих ліній ТТВ
І-133-1-5 Інструменти та методи спеціальної розмірної обробки ТТВ
І-133-1-6 Заготівельне виробництво ТТВ
І-133-1-7 Теорія зварювання і паяння ТТВ
І-133-1-8 Технологія зварювального виробництва ТТВ
І-133-1-9 Комп'ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва ТТВ
І-133-1-10 Інтегровані та комп’ютерні технології в машинобудуванні ТТВ
І-133-1-11 Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів і матеріалів ТТВ
І-133-1-12 Формалізація задачі оптимізації технологічних процесів і матеріалів ТТВ
133 Галузеве машинобудування/ОП Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв
І-133-2-1 Інструментальні матеріали та інструментальне забезпечення виробництва ТКТ
І-133-2-2 Принципи та методики проектування технологічних процесів обробки тиском ТКТ
І-133-2-3 Математичні методи підготовки виробництва ТКТ
І-133-2-4 Підвищення ефективності виробництва на стадії освоєння нових видів продукції ТКТ
І-133-2-5 Проектування машинобудівних цехів ТКТ
І-133-2-6 Технологія виробництва типових деталей ТКТ
І-133-2-7 Технічна іноземна мова (англійська) ТКТ
І-133-2-8 Теорія розв’язання винахідницьких задач ТКТ
І-133-2-9 Технологічні процеси утворення рознімних та нерознімних з’єднань ТКТ
І-133-2-10 Технології складального виробництва ТКТ
І-133-2-11 Технології експлуатації, обслуговування та ремонту машин ТКТ
І-133-2-12 Технічна діагностика та контроль стану технологічного обладнання ТКТ
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка/ОП Авіаційна та ракетно-космічна техніка
І-134-1 Основи проектування літальних апаратів ТПК
І-134-2 Проектування і конструювання сучасних ракетних двигунів ТДБ
І-134-3 Технологія обробки спецматеріалів ТТВ
І-134-4 Механіка космічного польоту ТПК
І-134-5 Сучасні методи чисельного моделювання процесів в камерах згоряння двигунів ТДБ
І-134-6 Технології виробництва літальних апаратів ТТВ
І-134-7 Проектування ракет-носіїв ТПК
І-134-8 Проривні технології в наддуванні паливних баків двигунних установок ТДБ
І-134-9 Системи управління виробничими процесами ТТВ
І-134-10 Конструювання ракет-носіїв ТПК
І-134-11 Системи регулювання параметрів ракетних двигунів ТДБ
І-134-12 Технологія зварювального виробництва ТТВ
І-134-13 Основи проектування систем життєзабезпечення ракет-носіїв ТПК
І-134-14 Проектування сучасних систем охолодження двигунів ТДБ
І-134-15 Комп'ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва ТТВ
І-134-16 Методи оптимального проектування літальних апаратів ТПК
І-134-17 Динамічні процеси в ракетних двигунах ТДБ
І-134-18 Основи обробки металів тиском ТТВ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/ОП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
І-141-1 Додаткові розділи з електротехніки ТДБ
І-141-2 Енергетичний потенціал України ТДБ
І-141-3 Застосування енергії моря ТДБ
І-141-4 Цикли теплових двигунів ТДБ
І-141-5 Комп'ютерне моделювання технічних систем ТДБ
І-141-6 Основи моделювання динамічних процесів в енергетичних установках ТДБ
І-141-7 Виміри в електроенергетичних агрегатах ТДБ
І-141-8 Цикли паросилових установок ТДБ
І-141-9 Теплові насоси ТДБ
І-141-10 Теча газів ТДБ
І-141-11 Енергоустановки на основі фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії ТДБ
І-141-12 Основи проектування повітряних агрегатів ТДБ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології/ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
І-151-1 Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації ТРЕ
І-151-2 Поля і хвилі в системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях ТРЕ
І-151-3 Технічні засоби автоматизації ТРЕ
І-151-4 Методи діагностики та контролю складних систем ТРЕ
І-151-5 Основи тестування програмного забезпечення комп'ютерно-інтегрованих технологій ТРЕ
І-151-6 Автоматизація систем підтримки прийняття рішень ТРЕ
І-151-7 Елементи контрольно-вимірюючих приладів ТРЕ
І-151-8 Комп`ютерно-інтегровані системи діагностики та контролю ТРЕ
І-151-9 Системи автоматизованого проектування AltiumDesigner ТРЕ
І-151-10 Системи автоматизованого проектування CAD, CAM, CAE ТРЕ
І-151-11 Програмні засоби інтегрованих систем у виробництві ТРЕ
І-151-12 Автоматизовані системи на виробництві ТРЕ
173 Авіоніка/ОП Автоматика і управління в технічних системах
І-173-1 Аналіз даних і планування експерименту в системах автоматизованого керування ТСА
І-173-2 Основи статистичної обробки даних ТСА
І-173-3 Операційні системи САК ТСА
І-173-4 Об’єктно-орієнтоване програмування ТСА
І-173-5 Комп’ютерне моделювання динамічних систем ТСА
І-173-6 Основи моделювання систем автоматизованого керування ТСА
І-173-7 Системи передачі даних ТСА
І-173-8 Принципи побудови супутникових систем зв’язку ТСА
І-173-9 Основи організаційно-технічних систем ТСА
І-173-10 Супутникові системи ТСА
І-173-11 Керування космічними системами ТСА
І-173-12 Принципи побудови систем керування ракет-носіїв ТСА
183 Технології захисту навколишнього середовища/ОП Інженерні та космічні технології захисту навколишнього середовища
I-183-1 Забруднення атмосферного повітря ТБЖ
I-183-2 Забруднення Світового океану ТБЖ
I-183-3 Екологічні проблеми України ТБЖ
I-183-4 Регіональні екологічні проблеми ТБЖ
I-183-5 Моделювання екологічних процесів навколишнього середовища ТБЖ
I-183-6 Екоекспертиза та екоаудит ТБЖ
I-183-7 Основи екологічного підприємництва ТБЖ
I-183-8 Питна вода: якісні показники та очищення ТБЖ
I-183-9 Екологічна безпека при випробуванні і відпрацюванні ракетних двигунів ТБЖ
I-183-10 Термічні методи відновлення енергії відходів ТБЖ
I-183-11 Міжнародні безпекові та екологічні стандарти ТБЖ
I-183-12 Законодавство ЄС з охорони довкілля ТБЖ

за другим (магістерським) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
ІІ-ф10-1 Основи формування угрупувань супутникових систем ТСА
ІІ-ф10-2 Випробування ракетних двигунів ТДБ
ІІ-ф10-3 Статистичні та оптимізаційні задачі обробки великих масивів даних ТКТ
ІІ-ф10-4 Технології 3D друку для синтезу деталей ракетно-космічної техніки ТТВ
ІІ-ф10-5 Автономні мобільні роботи ТМТ
ІІ-ф10-6 Новітні системи та технології ТРЕ
131 Прикладна механіка/ОП Прикладна механіка
ІІ-131-1 Цифрові системи керування ТМТ
ІІ-131-2 Гнучкі виробничі системи ТМТ
ІІ-131-3 Мікропроцесорна схемотехніка ТМТ
ІІ-131-4 Експертні методи в задачах прикладної механіки ТМТ
ІІ-131-5 Моделювання механотронних систем ТМТ
ІІ-131-6 Статистичні методи аналізу в прикладних дослідженнях ТМТ
132 Матеріалознавство/ОП Матеріалознавство
ІІ-132-1 Способи зміцнення та розробка матеріалів покриття для захисту деталей ракетно-космічної техніки ТТВ
ІІ-132-2 Обладнання заготівельного виробництва ТТВ
ІІ-132-3 Проектування машинобудівних цехів ТТВ
ІІ-132-4 Обробка матеріалів тиском ТТВ
ІІ-132-5 Інтегровані системи проектування та керування виробничими процесами ТТВ
ІІ-132-6 Моделювання технологічних процесів виготовлення деталей у ракетобудуванні ТТВ
133 Галузеве машинобудування/ОП Галузеве машинобудування
ІІ-133-1 Проектування багатофункціональних металообробних комплексів ТТВ
ІІ-133-2 Системи управління виробництвом в машинобудуванні ТТВ
ІІ-133-3 Діагностування та технічне обслуговування машин ТТВ
ІІ-133-4 Космічні технології та матеріалознавство ТТВ
ІІ-133-5 Інтегровані системи проектування та керування виробничими процесами ТТВ
ІІ-133-6 Моделювання технологічних процесів виготовлення деталей у ракетобудуванні ТТВ
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка/ОН Ракетні та космічні комплекси
ІІ-134-1-1 Моделювання складних технічних систем ТДБ
ІІ-134-1-2 Моделювання внутрішньо камерних процесів ТДБ
ІІ-134-1-3 Двигуні установки перспективних схем ТДБ
ІІ-134-1-4 Рідинні кріогенні системи двигунних установок ТДБ
ІІ-134-1-5 Газові системи подачі та системи живлення енергетичних установок ТДБ
ІІ-134-1-6 Пневматичні системи подачі палива ТДБ
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка/ОП Ракетні двигуни та енергетичні установки
ІІ-134-2-1 Технологія виробництва твердопаливних двигунів ТТВ
ІІ-134-2-2 Розмірний аналіз технологічних процесів ТТВ
ІІ-134-2-3 Випробування на герметичність літальних апаратів ТТВ
ІІ-134-2-4 Космічні технології та матеріалознавство ТТВ
ІІ-134-2-5 Інтегровані системи проектування та керування виробничими процесами ТТВ
ІІ-134-2-6 Моделювання технологічних процесів виготовлення деталей у ракетобудуванні ТТВ
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка/ОП Технології виробництва літальних апаратів
ІІ-134-3-1 Системи автоматизованої підготовки виробництва та виробничих процесів ТКТ
ІІ-134-3-2 Автоматизовані системи керування процесами життєвого циклу виробів ТКТ
ІІ-134-3-3 Інформаційно-вимірювальні технології у виробництві літальних апаратів ТКТ
ІІ-134-3-4 Інформаційні технології в методах неруйнівного контролю ТКТ
ІІ-134-3-5 Побудова космічних інформаційних систем на базі угрупувань мікросупутників ТКТ
ІІ-134-3-6 Проектування та розрахунок трансформерних космічних конструкцій ТКТ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/ОП Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
ІІ-141-1 Альтернативна енергетика ТДБ
ІІ-141-2 Воднева енергетика ТДБ
ІІ-141-3 Експлуатація та обслуговування сонячних енергоустановок ТДБ
ІІ-141-4 Дослідження сучасного ринку енергозберігаючих технологій ТДБ
ІІ-141-5 Прямі перетворювачі енергії ТДБ
ІІ-141-6 Моделювання в енергетиці ТДБ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології/ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ІІ-151-1 Математичні методи обробки експериментальних досліджень складних технічних об'єктів ТРЕ
ІІ-151-2 Теоретичні основи комп'ютерної обробки цифрових зображень в задачах контроля складних технічних об'єктів ТРЕ
ІІ-151-3 Комп'ютерні технології дослідження деформаційно-міцністних властивостей тонкостінних елементів конструкцій з дефектами ТРЕ
ІІ-151-4 Комп'ютерно-інтегровані технології дослідженнях міцності неоднорідних оболонково-пластинчастих конструкцій з використанням методів голографічної інтерферометрії ТРЕ
ІІ-151-5 Програмні та апаратні засоби комп`ютерно-інтегрованих технологій ТРЕ
ІІ-151-6 Автоматизоване навчання операторів ергатичних систем ТРЕ
173 Авіоніка/ОН Авіоніка
ІІ-173-1 Супутникові системи ТСА
ІІ-173-2 Основи мережних інформаційних технологій ТСА
ІІ-173-3 Системи керування ракет-носіїв ТСА
ІІ-173-4 Системи керування космічних апаратів ТСА
ІІ-173-5 Антени і антенні системи ТСА
ІІ-173-6 Радіолінії космічних апаратів ТСА