Версія для друку

Акредитовані перші освітньо-професійні програми

Згідно з наказами МОН України, у період з 03 грудня по 06 грудня 2018 року у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара експертні комісії здійснювали акредитаційну експертизу шести освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: «Соціологія» зі спеціальності 054 Соціологія; «Комп’ютерні науки» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки галузі; «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія; «Хімічні технології та інженерія» зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія; «Радіоелектронні апарати» зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка; «Мікро- та наносистемна техніка» спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка. Експерти працювали на випускових кафедрах з названих спеціальностей на трьох факультетах: хімічному факультеті, факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем та факультеті суспільних наук та міжнародних відносин.

Загалом опрацювавши правові документи університету та матеріали, представлені для первинної акредитації освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем, ознайомившись на місці зі станом кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності з підготовки магістрів за зазначеними освітніми програмами, експертні комісії констатували виконання Ліцензійних умов з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та акредитаційних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців. За всіма освітньо-професійними програмами, що підлягали акредитаційній експертизі, отримано позитивний висновок про можливість їх акредитації.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube