Версія для друку

«Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві»

23-24 листопада кафедра іноземних мов для гуманітарних спеціальностей ДНУ ім .О. Гончара проводила V регіональну наукову конференцію «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві» (до 100-річчя університету).

Традиційно науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей проводять цей науковий захід один раз на два роки. Участь науковців у конференції – це перевірка своєї наукової праці, свого наукового потенціалу. Під час заходу було заслухано чимало різносторонніх доповідей, які засвідчили актуальність та нагальність таких наукових зібрань.

Робота конференції була виокремлена за основними напрямками: професійно орієнтоване навчання іноземним мовам у закладах вищої освіти у рамках міждисциплінарних і міжкультурних підходів, формування багаторівневої стратегії як одного з методів диференційного підходу у викладанні іноземних мов, використання новітніх технологій у цьому процесі й навчання англійському академічному письму.

«Високому мистецтву» була присвячена доповідь Елли Гончаренко, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей та Людмили Байсари, кандидата філологічних наук, доцента, директора регіонального навчально-методичного центру інтенсивного навчання іноземних мов та підготовки до оцінювання рівня знань за системами міжнародних сертифікатів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара про «Національно-культурний компонент у перекладі (Джеймс Джойс збірка “Дублінці”)».

Особливу увагу та дискусію викликали доповіді Людмили Байсари «Teaching Vocabulary Through Multiple Intelligences» та Наталії Косенко «К вопросу о профессионально ориентированном обучении иностранному языку в неязыковом вузе».

Із зацікавленням присутні слухали доповідь кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Лілію Пономарьову «О формировании фонетических навыков немецкого языка как второго иностранного языка на базе английского языка». Натхненно та захоплено розповіла про свої результати наукової роботи викладач кафедри УІГ Світлана Рябовол: «Використання технологій під час вивчення англійської мови».

До участі у конференції було залучено Девіда Довгополого, випускника Тихоокеанського університету Сіетлла (США), який працює на кафедрі асистентом викладача. До участі у конференції долучилися також й учасники з інших закладів вищої освіти нашого регіону.

Матеріали статей та тез доповідей представлено у збірнику конференції «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві» (до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара).

Такі наукові заходи, безумовно, не лише є перевіркою наукового потенціалу, а й значно сприяють подальшому професійному розвиткові та вдосконаленню роботи у галузі викладання іноземних мов, суттєво розширюють коло професійних та наукових інтересів викладачів закладів вищої освіти та мотивують їх до подальшої викладацької та наукової діяльності.

Кафедра іноземних мов для гуманітарних спеціальностей


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube