Версія для друку

Про підсумки та перспективні плани післядипломної освіти в ДНУ

29 травня на засіданні ректорату університету було розглянуто питання розвитку післядипломної освіти.

Основні підсумки роботи Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (НМЦ ПДО ПК) у 2017-18 навчальному році такі:

– в магістратурах центру пройшли навчання 239 осіб за спеціальностями:

• Публічне управління та адміністрування (денна та заочна ф.н., 1-й та 2-й курси);

• Менеджмент (спеціалізація «Бізнес-адміністрування») (денна та заочна ф.н., 1-й та 2-й курси);

• Освітні, педагогічні науки (спеціалізація «Педагогіка вищої школи») (заочна ф.н., 1-й та 2-й курси);

• Менеджмент (спеціалізація «Управління навчальним закладом») (денна ф.н., 2-й курс);

– на спеціальностях перепідготовки за ОПП «Спеціаліст» усього навчалося 99 осіб:

• Філологія, спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)» (вечірня ф.н., 2-й та 3-й курси);

• Економіка підприємства (заочна ф.н., 3-й курс);

• Міжнародні економічні відносини (заочна ф.н., 2-й курс);

• Спеціальна освіта (вечірня ф.н., 2-й та 3-й курси);

За спеціальностями «Економіка підприємства» та «Філологія, спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно)» слухачі захистили дипломні роботи в лютому цього року, за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Філологія, спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно)» та «Спеціальна освіта» захист дипломних робіт відбудеться у червні цього року. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» – це буде останній випуск слухачів системи перепідготовки спеціалістів, яка діяла в університеті з 1993 року. Післядипломну освіту за цією формою отримали близько 4500 фахівців за 21 спеціальністю.

Крім того, Центр забезпечував:

– підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у формі стажування – 381 особа (з них співробітники ДНУ – 184 особи);

– курси на потребу замовників, а саме:

• курси підвищення кваліфікації на основі договорів за тематикою замовника (за 9-ма напрямами);

• короткотермінове навчання на основі договорів за тематикою замовника (за 4-ма напрямами);

• курси передатестаційного циклу зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика»;

• курси «Основи стратегічного маркетингу»;

• курси за напрямом «Педагог»;

• курси за програмою «Основи психології»;

• курси за програмою «Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості».

Особливо можна відзначити плідну співпрацю з кафедрою клінічної лабораторної діагностики факультету медичних технологій діагностики та реабілітації з організації курсів тематичного удосконалення, які відвідали 84 особи:

1) Скринінг цитологічних досліджень патології шийки матки.

2) Аналітичні аспекти клінічної лабораторної діагностики з методами клініко-біохімічних досліджень.

3) Лабораторні дослідження при диверсифікованих захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

4) Основи лабораторної медицини.

5) Курси підготовки для складання стандартизованого іспиту «Крок-2».

Активно продовжувалася атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою комісією факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства. Всього в атестації взяли участь 708 осіб: з них 226 пройшли атестацію, 6 осіб не атестовані, 476 отримали посвідчення без проходження атестації (згідно з чинним Положенням).

У цьому навчальному році НМЦ ПДО ПК активно долучився до соціального проекту «Університет третього віку», який проводиться спільно з мерією Дніпра. Так, із жовтня 2017 року по травень 2018 року викладачі історичного, хімічного факультетів, факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, а також співробітники психологічної служби ДНУ провели виїзні практичні та лекційні заняття більше ніж для 400 осіб поважного віку.

Також у цьому навчальному році продовжувалися курси підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції для 200 осіб. Активну участь у навчальному процесі на цих курсах взяли викладачі юридичного факультету.

Тобто, усього за 2017-18 навчальний рік у центрі пройшли різні форми післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, курсів, атестації та інше 2212 осіб, що значно більше, ніж минулого року.

Стосовно перспективних завдань на наступний навчальний рік можна зазначити наступне.

У зв’язку із закінченням дії системи перепідготовки, яка давала університету суттєві фінансові надходження та завантаження широкого кола кафедр та науково-педагогічних співробітників, постає питання активного запровадження спеціалізацій (освітніх програм), які відповідно до ст. 47 Закону України «Про освіту» забезпечуються в рамках післядипломної освіти. Це вже має місце в освітніх програмах магістратур, які відповідно до ліцензій, свого часу отриманих Центром, були у складі специфічних категорій. Цей перелік може поповнюватися. Зараз за ініціативи економічного факультету на базі кафедри економічної кібернетики робиться спроба розпочати освітню програму «Інформаційна економіка та електронний бізнес» (спеціальність «Економіка»). Є інші напрацювання, що почнуть діяти протягом наступного навчального року.

Чим поширення таких освітніх програм в рамках Центру може бути вигідним для університету? Це, насамперед, можливість набору до магістратур, які мають великі ліцензовані обсяги, не тільки випускників бакалавріату, а й контингенту бажаючих, що мають диплом спеціаліста, магістра за іншими спеціальностями і вже працюють. Досвід центру з набору на спеціальності перепідготовки дозволяє формувати контингент абітурієнтів для такого перехресного вступу. Якщо обсяги ліцензованого набору до магістратур факультетів менші за кількість випускників бакалавріату за відповідної спеціальності, то можна також, щоб не втрачати контингент вступників до магістратури, рекомендувати перехресний вступ на освітні програми Центру. У будь-якому випадку, через обмеженість 600 годинами навантаження викладачів, наявність повноцінних груп за унікальними для регіону освітніми програмами із фінансуванням на підставі договорів є вигідним для університету, бо поширює контингент магістратур і дає можливість навчально-педагогічним працівникам мати додаткове навантаження з погодинною оплатою.

Яскравим прикладом реалізації функції післядипломної освіти в рамках спеціалізації є інтернатура, яка з квітня цього року була започаткована на базі кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету медичних технологій діагности та реабілітації за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» («Лабораторна діагностика») у кількості 15 осіб. Це тривала, майже річна спеціалізація із заочним циклом у медичних установах та очним на базі кафедри.

Наступного навчального року продовжуватиметься набір на курси підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Пройшла тендерна процедура на право навчання у 2018 році безробітного населення Дніпропетровської області через Центр зайнятості.

Безумовно, корисною є участь центру в міжнародній програмі ДОБРЕ, яка є п’ятирічним проектом Агентства США з міжнародного розвитку у сфері розбудови місцевого самоврядування. Координатором цього проекту є Малопольська школа публічної адміністрації Краківського економічного університету (Польща). В Україні створено Консорціум закладів вищої освіти сфери публічного адміністрування. З квітня цього року наш університет є членом цього Консорціуму. Зараз для учасників Консорціуму проводиться низка семінарів, присвячених розробці навчальних програм підготовки бакалаврів, магістрів, а також підвищення кваліфікації в рамках спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Як видно, післядипломною освітою охоплено широке коло пропозицій нашого університету для потреб регіону. Але, безумовно, потенційні можливості науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів, наукових інститутів значно більші. Доцільно наступного навчального року у всіх структурних підрозділах університету уважно проаналізувати свої можливості і надати пропозиції щодо їх упровадження.

Володимир Клюєв, директор
Навчально-методичного центру
післядипломної освіти та підвищення кваліфікації


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook instagramm Youtube